דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» במקום


במקום - מתכננים למען זכויות תכנון

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר 'במקום' להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


תיקון‏ 116‏ לחוק‏ה תכנון‏ והבנייה‏ והשכונות‏ הפלסטיניות ‏בירושלים המזרחית
כתיבה: שרון‏ קרני-כהן, ‏‏אפרת ‏כהן-בר
מועד הפרסום: 07-2019
המלצות להכנת תכניות מתאר חדשות במסגרת יישום החלטת הממשלה 922
מועד הפרסום: נייר עמדה, 05-2017
הכל מתוכנן: על מדיניות של הכשלת תכנון בשכונות הפלסטיניות בירושלים
כתיבה: אביב טטרסקי, אפרת כהן-בר
מועד הפרסום: 02-2017
עקרונות תכנון עבור הכפר אבו נואר
מועד הפרסום: 04-2016
מיפוי חברתי לקראת התחדשות עירונית: רחוב צביה לובטקין 8-18, 22-28 נווה אליעזר, ת"א. דו"ח סיכום
מחקר וכתיבה: יעל פדן
מועד הפרסום: 10-2015
משכנות רועים בהר הנגב - קווים מנחים להסדרה תכנונית
כתיבה: שולי הרטמן, נאוה שיר
מועד הפרסום: 04-2015
בנייה במלכודת התכנון: מדיניות, תכנון ופיתוח בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית
כתיבה: אפרת כהן-בר
מועד הפרסום: 2014
התחדשות עירונית - היבטים חברתיים בתכנון
מועד הפרסום: 2014
תכנון דינמי ביוזמת תושבים: תכניות בנות מימוש בירושלים המזרחית. הצעה לפתרון מצוקת הדיור
כתיבה: אפרת כהן-בר, אילה רונאל
מועד הפרסום: 2013
תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב
מועד הפרסום: 09-2012
התכנון המתארי ביישובים הערבים בישראל - תמונת מצב
מחקר וכתיבה חלק א': ענאיה בנא, רים סוייד; חלק ב': סזאר יהודקין
מועד הפרסום: 2012