דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» במקום

במקום - מתכננים למען זכויות תכנון

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר 'במקום'.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר הארגון להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
עקרונות תכנון עבור הכפר אבו נואר
מועד הפרסום: 04-2016
מיפוי חברתי לקראת התחדשות עירונית: רחוב צביה לובטקין 8-18, 22-28 נווה אליעזר, ת"א. דו"ח סיכום
מחקר וכתיבה: יעל פדן
מועד הפרסום: 10-2015
משכנות רועים בהר הנגב - קווים מנחים להסדרה תכנונית
כתיבה: שולי הרטמן, נאוה שיר
מועד הפרסום: 04-2015
בנייה במלכודת התכנון: מדיניות, תכנון ופיתוח בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית
כתיבה: אפרת כהן-בר
מועד הפרסום: 2014
התחדשות עירונית - היבטים חברתיים בתכנון
מועד הפרסום: 2014
תכנון דינמי ביוזמת תושבים: תכניות בנות מימוש בירושלים המזרחית. הצעה לפתרון מצוקת הדיור
כתיבה: אפרת כהן-בר, אילה רונאל
מועד הפרסום: 2013
תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב
מועד הפרסום: 09-2012
התכנון המתארי ביישובים הערבים בישראל - תמונת מצב
מחקר וכתיבה חלק א': ענאיה בנא, רים סוייד; חלק ב': סזאר יהודקין
מועד הפרסום: 2012