דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» במקום

במקום - מתכננים למען זכויות תכנון

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר 'במקום'.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר הארגון להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
המלצות להכנת תכניות מתאר חדשות במסגרת יישום החלטת הממשלה 922. נייר עמדה
מועד הפרסום: 05-2017
נייר העמדה מציג את החסמים השכיחים בהליכי התכנון והפיתוח ביישובים ערביים: מבחינת התכנון, אופן התייחסות שלהן לקרקע הפרטית וכן בעת המימוש והביצוע. כל החסמים יחד גורמים לחוסר יכולת של הרשויות המקומיות ושל בעלי הקרקע לממש את המטרות של תכניות המתאר ותכניות מפורטות למרות המשאבים הרבים שמושקעים בהכנתן. זיהוי החסמים מסייע בהבנת הקשיים הנובעים מהם ומאפשר להציע פתרונות אפשריים לתיקון המצב...
הכל מתוכנן: על מדיניות של הכשלת תכנון בשכונות הפלסטיניות בירושלים
כתיבה: אביב טטרסקי, אפרת כהן-בר
מועד הפרסום: 02-2017
הדוח בוחן שלוש תכניות בנייה בירושלים המזרחית, המבטאות את ניסיונותיהם של התושבים הפלסטינים לבנות באופן חוקי ולהסיר את איום ההריסה מעל בתיהם..
עקרונות תכנון עבור הכפר אבו נואר
מועד הפרסום: 04-2016
מיפוי חברתי לקראת התחדשות עירונית: רחוב צביה לובטקין 8-18, 22-28 נווה אליעזר, ת"א. דו"ח סיכום
מחקר וכתיבה: יעל פדן
מועד הפרסום: 10-2015
משכנות רועים בהר הנגב - קווים מנחים להסדרה תכנונית
כתיבה: שולי הרטמן, נאוה שיר
מועד הפרסום: 04-2015
בנייה במלכודת התכנון: מדיניות, תכנון ופיתוח בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית
כתיבה: אפרת כהן-בר
מועד הפרסום: 2014
התחדשות עירונית - היבטים חברתיים בתכנון
מועד הפרסום: 2014
תכנון דינמי ביוזמת תושבים: תכניות בנות מימוש בירושלים המזרחית. הצעה לפתרון מצוקת הדיור
כתיבה: אפרת כהן-בר, אילה רונאל
מועד הפרסום: 2013
תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב
מועד הפרסום: 09-2012
התכנון המתארי ביישובים הערבים בישראל - תמונת מצב
מחקר וכתיבה חלק א': ענאיה בנא, רים סוייד; חלק ב': סזאר יהודקין
מועד הפרסום: 2012