דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המכון החרדי למחקרי מדיניות

המכון החרדי למחקרי מדיניות

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המכון.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית
מאת: יצה (קלינר) קסיר, דמיטרי רומנוב
מועד הפרסום: 10-2019
דרישת תואר אקדמי כתנאי סף במכרז למשרה בשירות הציבורי
מאת: יורם מרגליות, ניצה (קלינר) קסיר, אליהו ברקוביץ
מועד הפרסום: 07-2019
מה חשוב בחיים? על הקשר בין מידת חשיבותם של תחומי החיים ושביעות הרצון מהם
מאת: ניצה (קלינר) קסיר, דמיטרי רומנוב, אסף צחור-שי
מועד הפרסום: 05-2019
סיוע לזולת בתרומה ובהתנדבות דרכי סיוע משלימות או תחליפיות?
מאת: ניצה (קלינר) קסיר, אסף צחור-שי, שקד אדר
מועד הפרסום: 02-2019
איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית: מבט השוואתי     English Version
מאת: ניצה (קלינר) קסיר, דמיטרי רומנוב
מועד הפרסום: מה' 2 08-2018