דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המכון החרדי למחקרי מדיניות


המכון החרדי למחקרי מדיניות

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המכון החרדי למחקרי מדיניות להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


תדריך לתכנון עירוני של שכונות לאוכלוסייה החרדית
עריכה: ד"ר שלומית שהינו-קסלר, מלכה שניאור, יהודית מילצקי
מועד הפרסום: 10-2020
כיצד לצאת מסגר מס' 2 ולהימנע מסגר מס' 3? דו"ח הוועדה המייעצת למטה לביטחון לאומי
מעבר למודל טיפול דיפרנציאלי לאיתור מראש של מוקדי תחלואה בישראל תוך שימוש במדדי צפיפות ומאפיינים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים נוספים לצד המשתנים האפידמיולוגיים
מועד הפרסום: 10-2020
משבר הקורונה, החברה החרדית ושוק העבודה העתידי - אתגרים כלכליים והזדמנויות
כתיבה: ניצה קלינר קסיר, אסף צחור-שי
מועד הפרסום: 07-2020
משבר נגיף הקורונה באוכלוסייה החרדית בישראל
מועד הפרסום: 05-2020
על קורונה, צפיפות וערים חרדיות
מאת: אסף צחור-שי, ניצה (קלינר) קסיר
מועד הפרסום: 04-2020
עמדות האוכלוסייה החרדית בנוגע להפרדה מגזרית ומגדרית בהכשרות ו בלימודים מקצועיים
כתיבה: חגית סופר פורמן, ניצה קלינר קסיר
בשיתוף: משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים \ אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות ומינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה
מועד הפרסום: 01-2020
תרומתן של תוכניות השיקום להשתלבות של מתמודדי נפש בשוק העבודה בישראל
מחברים: ניצה (קלינר) קסיר; אוהד בר-אפרת, בנק ישראל; אופיר פינטו, המוסד לביטוח לאומי, ואח'
מועד הפרסום: פרסום משותף 11-2019
איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית
מאת: ניצה (קלינר) קסיר, דמיטרי רומנוב
מועד הפרסום: 10-2019
דרישת תואר אקדמי כתנאי סף במכרז למשרה בשירות הציבורי
מאת: יורם מרגליות, ניצה (קלינר) קסיר, אליהו ברקוביץ
מועד הפרסום: 07-2019
מה חשוב בחיים? על הקשר בין מידת חשיבותם של תחומי החיים ושביעות הרצון מהם
מאת: ניצה (קלינר) קסיר, דמיטרי רומנוב, אסף צחור-שי
מועד הפרסום: 05-2019
סיוע לזולת בתרומה ובהתנדבות דרכי סיוע משלימות או תחליפיות?
מאת: ניצה (קלינר) קסיר, אסף צחור-שי, שקד אדר
מועד הפרסום: 02-2019
איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית: מבט השוואתי     English Version
מאת: ניצה (קלינר) קסיר, דמיטרי רומנוב
מועד הפרסום: מה' 2 08-2018
בין בחירה לאין ברירה: מה משפיע על היקף שעות העבודה של נשים חרדיות
מאת: ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו-קסלר, אסף צחור-שי
מועד הפרסום: 08-2018
כלכלת החברה הערבית בישראל
מאת: ערן ישיב, ניצה (קלינר) קסיר
מועד הפרסום: 03-2018