דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז אדוה

מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל


עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית

המדור מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר מרכז אדוה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2016
עריכה: אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן
מועד הפרסום: 01-05-2017
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2015
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, נוגה דגן־בוזגלו, רתם זלינגר
מועד הפרסום: 01-05-2015
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2014
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, נוגה דגן־בוזגלו, ציפי לזר־שואף
מועד הפרסום: 01-05-2015
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2012
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אריאן אופיר
מועד הפרסום: 01-05-2013
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2011
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
מועד הפרסום: 01-05-2012
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2010
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
מועד הפרסום: 01-05-2011
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2009
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, האלה אבו חלא
מועד הפרסום: 01-05-2010
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2008
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
מועד הפרסום: 01-05-2009
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2007
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
מועד הפרסום: 01-05-2008
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2006
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
מועד הפרסום: 01-05-2007
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2005
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
מועד הפרסום: 01-05-2006