דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז אדוה

מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל


תמונת מצב חברתית

המדור מציג את פרסומי הסדרה לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מרכז אדוה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
תמונת מצב חברתית 2016
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
מועד הפרסום: 01-2017
תמונת מצב חברתית 2015
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, רתם זלינגר
תמונת מצב חברתית 2014
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אמה רפופורט
תמונת מצב חברתית 2013
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אריאן אופיר
תמונת מצב חברתית 2012
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
תמונת מצב חברתית 2011
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
תמונת מצב חברתית 2010
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
תמונת מצב חברתית 2009
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, האלה אבו חלא
תמונת מצב חברתית 2007
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
תמונת מצב חברתית 1998-2007     English Version
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, האלה אבו חלא
תמונת מצב חברתית 2006
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס
תמונת מצב חברתית 2005
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס