דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז אדוה

מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל


תקציב המדינה ופערים חברתיים

המדור מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר מרכז אדוה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
-
עסק משלה: עידוד עסקים קטנים בבעלות נשים בישראל ובמדינות המפותחות..
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו
מועד הפרסום: 12-2016
הטוב האפשרי: קווים למדיניות סוציאל-דמוקרטית ישראלית
שלמה סבירסקי
מועד הפרסום: 11-2016
איפה החצי השני? בני הנוער שאינם זכאים לתעודת בגרות
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, נוגה דגן-בוזגלו
מועד הפרסום: 08-2016
שירותי רווחה לצעירות בישראל: בחינה של מודל ההפעלה והתקצוב
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון
מועד הפרסום: 06-2016
30 שנה למהפכה הניאו-ליברלית בישראל. חוברת מסכמת בעקבות כנס לציון 30 שנה לתוכנית החירום לייצוב המשק
מועד הפרסום: 05-2016
פערי שכר מגדריים בישראל - תמונת מצב 2015
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון
סדרה ומועד הפרסום: שוות ערך - לקידום שכר שווה, 12-2015
פערים במצב הבריאות ובשירותי בריאות
מועד הפרסום: 11-2015
תקציב המדינה - דרוש חיזוק של 'האופציה הציבורית'. הערות על הצעת התקציב לשנים 2016-2015
מועד הפרסום: 10-2015
ממגורים לנדל"ן: ההשלכות של הצטברות העושר בידי מעטים על שוק הדיור
כתיבה: שלמה סבירסקי, ירון הופמן-דישון
מועד הפרסום: 09-2015
נטל הסכסוך הישראלי-פלסטיני 2015
כתיבה: שלמה סבירסקי, ירון הופמן-דישון
מועד הפרסום: 04-06-2015
קידום שכר שווה לנשים וגברים במקום העבודה. מדריך למעסיק\ה
מועד הפרסום: 28-04-2015
מדיניות לצמצום פערי שכר מגדריים - מבט בינלאומי
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון
מועד הפרסום: 11-2014
עצמאים בישראל: 1983, 1995, 2008
עריכה: שלמה סבירסקי, אריאן אופיר
מועד הפרסום: 11-2014
פערי שכר מגדריים בישראל
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון, אריאן אופיר
מועד הפרסום: 05-2014
נשים בנות 60 ומעלה בשוק העבודה: דפוסי עבודה, תעסוקה ושכר
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, אתי קונור אטיאס, אריאן אופיר
מועד הפרסום: 03-2014
יותר כבישים, יותר גודש: על מדיניות התיקצוב של תשתיות תחבורה בישראל, 2000-2012
כתיבה: עדי סופר
מועד הפרסום: 06-2013
אי שוויון ואי שקיפות: על תקציב החינוך בישראל
כתיבה: שלמה סבירסקי, נוגה דגן־בוזגלו
מועד הפרסום: 04-2013