דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז אדוה

מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מרכז אדוה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


תמונת מצב חברתית 2021: קורונה ומגפת אי-השוויון בישראל
מועדי הפרסום: 03-2021
50 פלוס: הכנסות של משקי בית שבראשם בני/ות 50 ומעלה
ישראל ומדינות נבחרות באירופה

מאת: אביב ליברמן, אתי קונור-אטיאס
מועד הפרסום: 05-2021
תמונת מצב חברתית
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, ואח'
מועדי הפרסום: 02/03-2020
תמונת מצב חברתית
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, ואח'
מועדי הפרסום: 2005-2018
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית
עריכה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, ואח'
מועדי הוצאה: 2006-2017
פערי שכר מגדריים בישראל - תמונת מצב 2014 \ 2015 \ 2020
עריכה: נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון
לכסיקון סוציולוגי לעת קורונה
עורכים: אורי רם, ואח'
מועד הפרסום: 01-2021
דיור לכל: קווים למדיניות דיור פוסט-קפיטליסטית בישראל
כתיבה: ירון הופמן-דישון
מועד הפרסום: 11-2020
מיסוי כמנוע שוויון
כתיבה: שלמה סבירסקי, ירון הופמן-דישון, ברברה סבירסקי
מועד הפרסום: 11-2020
מאחורי המספרים: השלכות הקורונה על נשים בישראל.
סטנדרט בינלאומי להתמודדות רגישת-מגדר עם משבר הקורונה

כתיבה: יעל חסון, הדס בן-אליהו, הגר צמרת
מועד הפרסום: תמונת מצב מס' 2 10-2020
מאחורי המספרים: השלכות הקורונה על נשים בישראל
מועד הפרסום: תמונת מצב מס' 1 06-2020
לא רק צמיחה: מנועי שוויון בתקציב המדינה
כתיבה: שלמה סבירסקי
מועד הפרסום: 12-2019
סיפוח דוחק פיתוח: שני מפעלי התיישבות, שני סדרי יום לאומיים
כתיבה: שלמה סבירסקי, ירון הופמן-דישון, אתי קונור-אטיאס
מועד הפרסום: 06-2019
קרבת העוני: סיכון לעוני, סיכוי להצטרפות למעמד הבינוני
כתיבה: שלמה סבירסקי, אביב ליברמן, אתי קונור-אטיאס
מועד הפרסום: 02-2019
הגירעון הטיפולי בישראל: מי נושאות בנטל וכיצד ניתן לצמצמו?
כתיבה: יעל חסון, נוגה דגן-בוזגלו
מועד הפרסום: 01-2019
השתתפות ממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות, 1997-2016
כתיבה: אתי קונור אטיאס, שלמה סבירסקי
מועד הפרסום: 08-2018
העלייה מברית-המועצות לשעבר: תמונת מצב בשוק העבודה
כתיבה: אביב ליברמן
מועד הפרסום: 05-2018
האופציה הציבורית בדיור: דיור ציבורי אוניברסלי כמענה למשבר הדיור בישראל
כתיבה: שלמה סבירסקי, ירון הופמן-דישון
מועד הפרסום: 11-2017
רכש ציבורי מקומי – איפה הנשים?
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו
מועד הפרסום: 11-2017
הכיבוש: מי משלם את המחיר. השפעות הכיבוש על הכלכלה והחברה בישראל
כתיבה: שלמה סבירסקי, נוגה דגן-בוזגלו
מועד הפרסום: 06-2017
הערות על הניתוח המגדרי של תקציבי משרדי הממשלה לשנים 2018-2017
כתיבה: יעל חסון
מועד הפרסום: 02-2017
עסק משלה: עידוד עסקים קטנים בבעלות נשים בישראל ובמדינות המפותחות..
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו
מועד הפרסום: 12-2016
הטוב האפשרי: קווים למדיניות סוציאל-דמוקרטית ישראלית
שלמה סבירסקי
מועד הפרסום: 11-2016
איפה החצי השני? בני הנוער שאינם זכאים לתעודת בגרות
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, נוגה דגן-בוזגלו
מועד הפרסום: 08-2016
שירותי רווחה לצעירות בישראל: בחינה של מודל ההפעלה והתקצוב
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון
מועד הפרסום: 06-2016
30 שנה למהפכה הניאו-ליברלית בישראל
חוברת מסכמת בעקבות כנס לציון 30 שנה לתוכנית החירום לייצוב המשק

מועד הפרסום: 05-2016
פערים במצב הבריאות ובשירותי בריאות
מועד הפרסום: 11-2015
תקציב המדינה - דרוש חיזוק של 'האופציה הציבורית'
הערות על הצעת התקציב לשנים 2016-2015
מועד הפרסום: 10-2015
ממגורים לנדל"ן: ההשלכות של הצטברות העושר בידי מעטים על שוק הדיור
כתיבה: שלמה סבירסקי, ירון הופמן-דישון
מועד הפרסום: 09-2015
נטל הסכסוך הישראלי-פלסטיני 2015
כתיבה: שלמה סבירסקי, ירון הופמן-דישון
מועד הפרסום: 04-06-2015
קידום שכר שווה לנשים וגברים במקום העבודה. מדריך למעסיק\ה
מועד הפרסום: 28-04-2015
מדיניות לצמצום פערי שכר מגדריים - מבט בינלאומי
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון
מועד הפרסום: 11-2014
עצמאים בישראל: 1983, 1995, 2008
עריכה: שלמה סבירסקי, אריאן אופיר
מועד הפרסום: 11-2014
נשים בנות 60 ומעלה בשוק העבודה: דפוסי עבודה, תעסוקה ושכר
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, אתי קונור אטיאס, אריאן אופיר
מועד הפרסום: 03-2014
יותר כבישים, יותר גודש: על מדיניות התיקצוב של תשתיות תחבורה בישראל, 2000-2012
כתיבה: עדי סופר
מועד הפרסום: 06-2013
אי שוויון ואי שקיפות: על תקציב החינוך בישראל
כתיבה: שלמה סבירסקי, נוגה דגן־בוזגלו
מועד הפרסום: 04-2013
נשים מקדמות שוויון מגדרי: יוזמות והישגים של פורום תושבות ברמה המקומית והארצית
כתיבה: אוריה יקוט זיני, ערין הווארי, נאדיה חמדאן, ולריה סייגלשיפר
מועד הפרסום: 02-2018
תקצוב המאבק למיגור אלימות נגד נשים: היעדר שקיפות וביצוע חסר
כתיבה: יעל חסון
מועד הפרסום: 10-2017
הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות המוניציפלית - יוזמות והישגים
כתיבה: יעל חסון, מיטל סטרול, שירה פנחס, ולריה סייגלשיפר
מועד הפרסום: 12-2015
התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות המקומיות [עברית \ ערבית]
פרוייקטים של קבוצת מנהיגות נשים נעמת מרחב מרכז הגליל 2013/2015
התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות המקומיות
פרוייקטים של קבוצת אשקלון 2014/2015
התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות המקומיות
פרוייקטים של מועצת נשים נתניה 2014/2015
התכנית לשוויון מגדרי ברשויות המקומיות
פרוייקטים של ארגון מש״י טירת כרמל 2013/2014
התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות המקומיות
פרויקטים של פורום נשים עירוני אור עקיבא 2013\2015