דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון דש"א

מכון דש"א - דמותה של ארץ

המדור מציג פרסומים נבחרים בהוצאת המכון.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מכון דש"א להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
פיתוח מתודולוגיה לאומדן ערכיות שירותי [תרבות ונופש] בשטחים פתוחים
כתיבה: לירון אמדור, ואח'
מועד הפרסום: 05-2016
מדריך ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בשאלות תכנון וניהול
מבוסס על מחקר חלוץ ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון ובניהול שטחים פתוחים במרחב שקמה
מועד הפרסום: 01-2016
מדיניות מיסוי ושמירת השטחים הפתוחים בישראל
כתיבה: נחום בן-אליא
מועד הפרסום: 08-2015
התכנית לפתרון משבר הדיור
מועד הפרסום: הפורום לדמוקרטיה בתכנון, 07-2015
סקר זבולון: סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם
מועד הפרסום: 2015
אטלס הכורכרים - להגנה על המעט שנותר
כתיבה: איריס האן, מוטי קפלן, דותן רותם, איתן רומם
מועד הפרסום: 12-2014
מעיינות הרי יהודה - סקר נופי אקולוג
מועד הפרסום: 11-2014
ממשק דרכים ושבילי מטיילים בשטחים חקלאיים. דו"ח סופי
כתיבה: איריס האן, לירון אמדור, ערן געש, אורי רמון
מועד הפרסום: 05-2014
מתווה לניהול סביבתי של הנגר העילי בנחלי ישראל: המלצות מדיניות
מועד הפרסום: מחקר מדיניות, 09-2011
השטחים הפתוחים בישראל: השלכות הרפורמה המוצעת בתכנון
מועד הפרסום: מחקר מדיניות, 05-2011
תסקירי השפעה על הסביבה - מחקר משווה
מועד הפרסום: 11-2010
מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני
כתיבה ועריכה: איריס האן, עמיר בלבן
מועד הפרסום: 07-2010