דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המארג

המארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר 'המארג'. לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר התכנית להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית. דוח ביניים
מועד הפרסום: 05-2017
הפרויקט, המתבצע במסגרת המארג, נועד להציג תמונה של השירותים והתועלות שתושבי ישראל מקבלים מהמערכות האקולוגיות שבשטחי המדינה. הפרויקט עוסק במנגנונים המאפשרים את שירותי המערכות האקולוגיות, בערכם ובמצבם, ובתפקידו של המגוון הביולוגי באספקת שירותים אלה.
דו"ח מצב הטבע ישראל 2016
נספח טכני לדו"ח מצב הטבע 2016

מועד הפרסום: 2016
דו"ח מצב הטבע 2015
מועד הפרסום: 06-2015
דו"ח מצב הטבע: בתי הגידול הלחים בישראל
כתיבה: דידי קפלן, רועי פדרמן
מועד הפרסום: 09-2014
סקירת ניטור בעמק החולה 2014: מיפוי וסקירת ניטור קיים והצעה לתכנית ניטור
כתיבה: אורן רייכמן, דידי קפלן, איגי ליטאור
מועד הפרסום: 04-2014
מתכנון לביצוע: פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם. הערכה לאומית
כתיבה: אינה פילקובסק, קרן קלס
מועד הפרסום: 03-2014
ניטור מגוון ביולוגי במערכות חקלאיות: מסגרת רעיונית וסקירת ספרות
מועד הפרסום: 09-2013
דוח מצב הטבע בים התיכון 2013
עריכה: אביעד שיינין
מועד הפרסום: 06-2013
דוח מצב הטבע 2010
עריכה: תמר אחירון-פרומקין, ישראל טאובר
מועד הפרסום: 03-2011