דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» אדם טבע ודין

אדם טבע ודין
אגודה ישראלית להגנת הסביבה

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר 'אדם טבע ודין'.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר האגודה להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

מחסור באכיפה ופיקוח על שאריות חומרי הדברה במזון בישראל
כתיבה: שרית כספי אורון, טל גרנות
מועד הפרסום: 05-2017
נייר זה מציג את מצב הדברים הקיים בכל הנוגע לפיקוח ואכיפה על חומרי הדברה בתוצרת הטריה, וכן את המלצות אדם טבע ודין לצעדים הנדרשים לשם אבטחת תוצרת איכותית ובריאה...
כלים משפטיים מחייבים לקידום מדיניות סביבתיות - סקירה משפטית והמלצות
כתיבה: שלי לב-שרמן, טל גרנות, נעם וקס
מועד הפרסום: 12-2015
מדיניות מתן היתרי חירום להזרמת שפכים לים - סקירה משפטית והמלצות
כתיבה: טל גרנות, בעז מייזל
מועד הפרסום: 08-2015
דו"ח פסולת אורגנית מסחרית
מועד הפרסום: 06-2014
הפרדת פסולת אורגנית במקור ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בישראל. דו"ח מצב 2014
מועד הפרסום: 06-2014
עוצרים את מכירת החיסול: משאירים את הגז הטבעי בישראל. שאלות ותשובות על מסקנות ועדת צמח
כתיבה ועריכה: דנה טבצ’ניק, אריה ונגר
מועד הפרסום: 04-2013
דו''ח אדם טבע ודין: משק הגז הימי - מחדלים ופתרונות
כתיבה ועריכה: דנה טבצ’ניק, אריה ונגר, מיכאל ריטוב
מועד הפרסום: 06-2012
דו"ח אדם טבע ודין: השפעות סביבתיות של קידוחי גז - מאגר תמר כמקרה מבחן
מועד הפרסום: 11-2011
ביו-פלסטיק: תועלות ובעיות סביבתיות בראי ניתוח מחזור החיים
כתיבה: גלעד אוסטרובסקי, יואב גוטרמן
מועד הפרסום: 09-2011
משק הפסולת והמיחזור בישראל - מבט קדימה: מהלכים מרכזיים להרחבת המיחזור ושימור המשאבים
מועד הפרסום: 07-2011
הפרטת משאבי הטבע
מועד הפרסום: 06-2011
מפת האינטרסים בחופים: שימושי קרקע בסביבה החופית
מועד הפרסום:
בניה ירוקה במוסדות חינוך
כתיבה: יעל דורי, ערן רביד
מועד הפרסום: 09-2010
הפרדת פסולת אורגנית במקור: מדריך לרשות המקומית
כתיבה: גלעד אוסטרובסקי, רועי קוצר
מועד הפרסום: 02-2009
שריפת פסולת בישראל
כתיבה: גלעד אוסטרובסקי
מועד הפרסום: נייר עמדה 11-2008