דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז הישראלי להעצמת האזרח

המרכז הישראלי להעצמת האזרח

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

ספר התקציב האבוד: הפער בין תקציב המדינה לבין ניצולו בפועל. ניתוח נתונים במבט רב־שנתי
מועד הפרסום: 11-2016
דו"ח מעקב: סטטוס היישום של ועדת טרכטנברג - 5 שנים למחאה החברתית
סיכום תמונת מצב ביישום החלטות הממשלה העוקבות את המלצות הוועדה
מועד הפרסום: 06-2016
עקרונות לעדכון וחידוש החקיקה בתחום השירות הציבורי בישראל
מועד הפרסום: 06-2016
ממצאי סקר: הערכת תפקוד הממשל ביישום מדיניות ובביצוע
מועד הפרסום: 04-2016
ממצאי סקר: תפיסות ועמדות לגבי יכולות היישום והביצוע ברשות המבצעת
מועד הפרסום: 09-2014
עשור של החלטות ממשלה - מחקר השוואתי
מועד הפרסום:
עשור של ועדות שרים - מחקר השוואתי
מועד הפרסום: 01-2016
חזון המשילה הישראלית: 'כי עוד חזון למועד'
עריכה: אסף מידני
מועד הפרסום: 2015
חצי שנה להקמת הממשלה: תמונת מצב ביישום ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה־34. דו"ח מעקב
מועד הפרסום: 11-2015
יישום הרפורמה בהון האנושי בשירות המדינה. דו"ח המעקב
על בסיס החלטת ממשלה מס' 481 לאימוץ המלצות הוועדה לשיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה מיום 30.6.2015
מועד הפרסום: 06-2015
הקמת יחידות מטה ליישום מדיניות: מחקר מדיניות והמלצות במבט אנליטי משווה
כתיבה: מורין חיו-חמו, מעוז רוזנטל
מועד הפרסום: 04-2015
משילות בישראל: ייצוב עצבי הממשל
עריכה: גדעון דורון
מועד הפרסום: 2011
המערכת הפוליטית הישראלית: בין משילות לקריסה
עריכה: הני זובידה, דוד מקלברג
מועד הפרסום: 2008