דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז הישראלי להעצמת האזרח

המרכז הישראלי להעצמת האזרח

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.הסדרת שירותי הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם המיטבי במערך שירותי הדת
סוג ומועד הפרסום: דו"ח מעקב על יישום החלטת ממשלה מס' 3649, 04-2019
יישום החלטת הממשלה בנושא קבורה אזרחית
סוג ומועד הפרסום: דו"ח מעקב על בסיס החלטת ממשלה 1484 מיום 2014.3.2, 02-2019
יישום מדיניות הממשלה בטיפול בנגישות לאנשים עם מוגבלות
סוג ומועד הפרסום: דו"ח מעקב, 02-2019
תמלוגי רשות שדות התעופה והקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג
מועד הפרסום: דו"ח מעקב על בסיס החלטת ממשלה 2050 מיום 2014.10.7 , 01-2018
התקציבים שנזנחו: ביצוע תקציב המדינה 2013-2016
מועד הפרסום: 12-2017
יישום החלטות הממשלה לייצוג הולם עבור האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בשירות המדינה
על בסיס החלטות ממשלה 2579 מיום 11.11.2007 והחלטה 4436 מיום 25.1.2009
מו"ל נוסף: יוזמות קרן אברהם; מעש - לחיזוק ולהתחדשות השירות הציבורי
מועד הפרסום: 04-2017
שימוש בקנאביס למטרות רפואיות
על בסיס החלטת ממשלה 1050 מיום 2013.12.1. דוח מעקב
כתיבה: מאריא עיד, נטלי שבא
מועד הפרסום: 12-2016
ספר התקציב האבוד: הפער בין תקציב המדינה לבין ניצולו בפועל. ניתוח נתונים במבט רב־שנתי
מועד הפרסום: 11-2016
שבע שנים למחאה החברתית: סיכום תמונת מצב ביישום המלצות ועדת טרכטנברג. דו"ח מעקב
כתיבה: אוריה גפן
מועד הפרסום: 08-2016
מדיניות הממשלה לטיפול ב"מחסני הילדים" בדרום ת"א
על בסיס החלטת ממשלה 2487 מיום 8.4.2015 - לתגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל
מועד הפרסום: 07-2016
סטטוס היישום של ועדת טרכטנברג - 5 שנים למחאה החברתית
סיכום תמונת מצב ביישום החלטות הממשלה העוקבות את המלצות הוועדה. דו"ח מעקב
מועד הפרסום: 06-2016
עקרונות לעדכון וחידוש החקיקה בתחום השירות הציבורי בישראל
מועד הפרסום: 06-2016
ממצאי סקר: הערכת תפקוד הממשל ביישום מדיניות ובביצוע
מועד הפרסום: 04-2016
החלטות הממשלה ה-34 - סיכום השוואתי. דוח מעקב
מועד הפרסום: 01-2016
ממצאי סקר: תפיסות ועמדות לגבי יכולות היישום והביצוע ברשות המבצעת
מועד הפרסום: 09-2014
עשור של החלטות ממשלה - מחקר השוואתי
מועד הפרסום:
עשור של ועדות שרים - מחקר השוואתי
מועד הפרסום: 01-2016
חזון המשילה הישראלית: 'כי עוד חזון למועד'
עריכה: אסף מידני
מועד הפרסום: 2015
חצי שנה להקמת הממשלה: תמונת מצב ביישום ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה־34. דו"ח מעקב
מועד הפרסום: 11-2015
יישום הרפורמה בהון האנושי בשירות המדינה. דו"ח המעקב
על בסיס החלטת ממשלה מס' 481 לאימוץ המלצות הוועדה לשיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה מיום 30.6.2015
מועד הפרסום: 06-2015
הקמת יחידות מטה ליישום מדיניות: מחקר מדיניות והמלצות במבט אנליטי משווה
כתיבה: מורין חיו-חמו, מעוז רוזנטל
מועד הפרסום: 04-2015
משילות בישראל: ייצוב עצבי הממשל
עריכה: גדעון דורון
מועד הפרסום: 2011
המערכת הפוליטית הישראלית: בין משילות לקריסה
עריכה: הני זובידה, דוד מקלברג
מועד הפרסום: 2008