דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה   »» מחקרי פלורסהיימר

מחקרי פלורסהיימר - המכון ללימודים עירוניים ואזוריים
הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטה העברית

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המכון.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מחקרי פלורסהיימר להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


מפלישה עירונית להסדרה מוסדית: פעילות עצמאית יצירתית במרחבים ריקים בתל אביב, חיפה וירושלים
כתיבה: רות אברהם, גלעד רוזן
מועד הפרסום: מס' 1/92 08-2018
מחקר זה סוקר את תופעת השימוש העצמאי במרחבים עירוניים ריקים בתל אביב, בחיפה ובירושלים. הוא בוחן חיבורים דומים בווינה, אוסטריה, כדוגמה מוקדמת להסדרת פעילות עצמאית במרחבים שאינם בשימוש. חיבורים אלו נתגלו כחשובים מעצם יכולתם להחזיר לשימוש מרחבים שננטשו והוזנחו במרחב העירוני בטווח זמן קצר וללא צורך בתהליך סטטוטורי ארוך טווח.
עם זאת, מיחזורם והכלתם מחדש של אותם החללים באמצעות פעילות יצירתית עשויים להעלות קשיים שונים הנוגעים למודל הניהולי והכלכלי של מרחבים אלה, לתהליך היצירה של חברי הקבוצות, לחופש הפעולה שלהם וכן לקשריהם עם קהילות עירוניות שבסביבתן...
פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי ברשויות מקומיות בישראל: רה-מוניציפליזציה או התבגרות?
כתיבה: ערן רזין, אנה חזן, אסנת אלרון
מועד הפרסום: 07-2018
היקשרות למקום בשכונות שונות ובעיר אחת - על הקשר בין אדם לשכונתו ובין אדם לעירו
כתיבה: אפרת שנהב, ערן רזין
מועד הפרסום: 02-2018
עבודה קהילתית בתהליך התחדשות עירונית. מודל חדש לקידום צדק בעיר?
כתיבה: ינון גבע, גלעד רוזן
מועד הפרסום: 12-2016
דמוקרטיה מקומית בישראל: ביזור, מקומיות, השתתפות ופוליטיקה מקומית, חלק א-ב
עריכה: איתי בארי, ירן רזין
מועד הפרסום: 11-2015
השפעת ייצוג נשי על תפקוד מועצת הרשות המקומית: תחומי החינוך והרווחה כמקרה בוחן
כתיבה: עודד סטקלוב, יניב ריינגוורץ
מועד הפרסום: 05-2015
צמיחתה של תרבות ירוקה: מאבקים סביבתיים בישראל והשפעתם על המרחב
כתיבה: בני פירסט
מועד הפרסום: 02-2014
על טהרת התואר: לימודים אקדמאיים במגזר החרדי
כתיבה: גלעד מלאך
מועד הפרסום: 02-2014
'הפיקוח האזרחי' במבחן הממד הטריטוריאלי של הביטחון בישראל: מסגרת מושגית ביקורתית במבחן המעשה
כתיבה: עמירם אורן, קובי מיכאל
מועד הפרסום: 07-2013
החוק, החוזה והתכנון העירוני: היבטים משפטיים של הסכמי פיתוח בין רשויות מקומיות ליזמים פרטיים
כתיבה: רונית לוין-שנור
מועד הפרסום: 01-2013
רפורמה לרפורמה: תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות הערביות
כתיבה: ח'מאיסי ראסם
מועד הפרסום: 10-2012
הסדרים מוניציפליים: כיוונים לרפורמה במסגרות שלטון וממשל מקומי בישראל
כתיבה: ערן רזין, אנה חזן
מועד הפרסום: 03-2012
ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות-ישראליות
כתיבה: אסמהאן מסרי-חרזאללה, ערן רזין, מאיה חושן
מועד הפרסום: 07-2011
תכנון ארצי, מחוזי ומטרופוליני בישראל: קובץ לזכרו של פרופ' אריה שחר
עריכה: ערן רזין
מועד הפרסום: 11-2010
דיוני וועדת נסים כצוהר לתהליך היזמות בקרקע ברשויות המקומיות בישראל
כתיבה: תומר אש, ערן פייטלסון
מועד הפרסום: 2009
בין לאומיות לדמוקרטיה: תסריטים של יחסי רוב ומיעוט בישראל
כתיבה: שלמה חסון
מועד הפרסום: 02-2007