דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» צלול - עמותה לאיכות הסביבה

צלול - עמותה לאיכות הסביבה

העמוד מציג דוחות מחקר נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר העמותה.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר 'צלול' להרחבה על פעילות העמותה, חידושים ופרסומים נוספים.


דו"ח מצב הים 2017: חוק התלמ"ת, מדוע חשוב לאשרו ומה צריך לתקן בו?
כתיבה: תומר מירז
מועד הפרסום: 05-2017
דו"ח מצב הים 2016: דרכים להפחתת פסולת הפלסטיק בים ובחופים
כתיבה: דליה טל
מועד הפרסום: 05-2016
דו"ח מצב הים 2015: הנגר העירוני - דרכים להפיכתו ממטרד למשאב ומניעת נזקיו לנחלים ולים
כתיבה: דליה טל
מועד הפרסום: 09-2015
דו"ח מצב הים 2014: מי ינהל את הים? המלצות עמותת צלול לניהול מיטבי של הים התיכון
כתיבה ועריכה: דליה טל
מועד הפרסום: 01-2014
דו"ח מצב הים 2013: היטל ההזרמה לים - כסף קטן
כתיבה: דליה טל, צפריר גדרון, יובל נוימן
מועד הפרסום: 04-2013
דו"ח מצב הים 2012: השוואת רגולציה סביבתית לקידוחי גז ונפט ברחבי העולם, ומה ישראל צריכה ללמוד ממנה
כתיבה: תומר מירז
מועד הפרסום: 10-2012
דו"ח מצב הים 2011: סקירת האיומים על הים התיכון וקריאה להקמת רשות ממשלתית לים ולחופים
כתיבה: צפריר גדרון, בועז ברק, דליה טל
מועד הפרסום: 10-2011
קידוחי נפט וגז בים: השוואה בין הדירקטיבה האירופית החדשה לדין הישראלי
כתיבה: תומר מירז
מועד הפרסום: 11-2014