דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
מרכז מוביל למחקר חברתי יישומי

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
--
רמת השירות ואיכות הטיפול במוסדות הסיעודיים בעקבות המכרז הארצי לקודים סיעודיים
כתיבה: ליטל ברלב, יוסי קרן-אברהם
מועד הוצאה: 07-2017
- ...
משיכת מתמחים לפריפריה ולמקצועות רפואיים במצוקה בעקבות ההסכם הקיבוצי
מועד הוצאה: 07-2017
ילדים ובני נוער בסיכון בישראל
כתיבה: רחל סבו-לאל
מועד הוצאה: 06-2017
מטרת דוח זה היא להציג את המידע שנאסף בתהליך של איתור ומיפוי של הילדים ובני הנוער בסיכון בכל היישובים שבהם מופעלת התכנית הלאומית, ולהציג תיאור מעודכן שלהם.
בדוח מובא מידע על מספר הילדים ובני הנוער שאותרו בסיכון, על שיעורם בקרב אוכלוסיית הילדים והנוער ביישובי התכנית ועל מאפייניהם וצורכיהם ...
ילדים ובני נוער עם מוגבלות נפגעי התעללות והזנחה: אומדן היקף התופעה בישראל
כתיבה: ליטל ברלב, יוסי קרן-אברהם
מועד הוצאה: 06-2017
מחקרים שנעשו ברחבי העולם מראים כי ילדים ובני נוער עם מוגבלות חשופים להתעללות ולהזנחה יותר מאשר ילדים ובני נוער ללא מוגבלות. בשנת 2012 כינסו ג'וינט-אשלים ומכון חרוב פורום בין-ארגוני לטיפול בצרכים של ילדים ובני נוער עם מוגבלויות אשר נחשפים להתעללות ולהזנחה. אחד הנושאים שעלו היה העדר נתונים בישראל על אוכלוסייה זו ועל היקף התופעה בהשוואה לילדים ובני נוער ללא מוגבלות. הפורום פנה למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לבצע סקירת ספרות בנושא וכן לנסות לאמוד את היקף התופעה, באמצעות הנתונים הקיימים. כמו כן, התבקש המכון להמליץ על דרכים לשיפור שיטות איסוף הנתונים על אודות ילדים ובני נוער אלה ...
הזדקנות בקרב נכי צה"ל והשלכותיה על הצורך בשירותים
כתיבה: יצחק שנוּר, ענת זיו, ג'ני ברודסקי, דניז נאון'
מועד הוצאה: 05-2017
בעקבות הזדקנות אוכלוסיית נכי צה"ל שבטיפול אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ערך מכון מאיירס- ג'וינט-ברוקדייל סקר שמטרתו לבחון את השלכות ההזדקנות על אוכלוסייה זו. במוקד הסקר עמדו הצרכים המשתנים של נכי צה"ל והיערכותו של האגף כדי שיוכל למלאם. ..
מה בין חוק החולה הנוטה למות ליישומו
כתיבה: רחל ניסנהולץ-גנות, מיכל גורדון, אריאל ינקלביץ'
מועד הוצאה: 03-2017
חוק החולה הנוטה למות חוקק בישראל בדצמבר 2005 ונכנס לתוקף בדצמבר 2006 .החוק מבוסס על ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומביא בחשבון מגוון תפיסות דתיות ומוסריות וכן ערכים אתיים, כגון קדושת החיים, איכות החיים, מניעת כאב וסבל ועקרון האוטונומיה...
השתלבות בחברה של נערים (בנים) יוצאי אתיופיה: מבט לפי מגדר, מוצא ודור עלייה
כתיבה: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, דגנית לוי, וצ'סלב קונסטנטינוב, רות ברוך-קוברסקי, ג'ק חביב
מועד הוצאה: 03-2017
המחקר הנוכחי מציג לראשונה תמונת מצב מקיפה על מצבם הייחודי של נערים יוצאי אתיופיה בני 12-17 ,בוחן את הגורמים ליצירת הפער בין הנערים לנערות ומציע כיווני פעולה לשיפור מצבם. הממצאים מרחיבים מאוד את בסיס הידע שמשמש לתכנון מדיניות, לפיתוח מענים והתאמתם של מענים קיימים לצורכיהם המיוחדים של הנערים יוצאי אתיופיה.
עקרונות לעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה בני הקהילה האתיופית: חילוץ ידע על עבודה מיטבית מותאמת תרבות באמצעות המתודה 'למידה מהצלחות'
כתיבה: עירית אייזיק, שרית אלנבוגן־פרנקוביץ‘
מועד הוצאה: 02-2017
הספר הוא פרי שיתוף פעולה בין מכון חרוב, מכון מאיירס-ג‘וינט-ברוקדייל ועובדים סוציאליים וסמך מקצועיים, בני הקהילה האתיופית, שנבחרו על ידי מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים בהן הם עובדים, והשתתפו בקבוצת למידה... הפרויקט התבסס על מפגשי למידה שבמהלכם נחקרו ותועדו סיפורי הצלחה של העובדים הסוציאליים והסמך מקצועיים. תהליך תשאול העובדים נעשה על פי המתודה ”למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית“ שפותחה במכון ברוקדייל. התהליך חשף ידע מקצועי שהיה ברובו סמוי ולא מתועד...
אינדקס לאומי למדידת התעללות בילדים והזנחתם בישראל: תהליך הפיתוח
כתיבה: טל ארזי, רחל סבו-לאל, ברכי בן סימון
מועד הוצאה: 02-2017
מערכות לניהול מידע על לקוחות וההתערבויות עמם בשירותי הרווחה.
תובנות וקווים מנחים לפיתוח מערכות התומכות בחשיבה התוצאתית

כתיבה: נועה שר, טל ארזי
מועד הוצאה: 01-2017
קהילה צומחת. מחקר הערכה
כתיבה: יצחק שנוּר, איתי מנהיים
מועד הוצאה: 01-2017
מרכזים למשפחות של ילדים ובני נוער עם מוגבלות. מחקר הערכה
כתיבה: יואב לף, דורי ריבקין
מועד הוצאה: 01-2017
מצבם של צעירים בישראל בתחומי חיים מרכזיים
כתיבה: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, שרון עמיאל, וצ'סלב קונסטנטינוב
מועד הוצאה: 12-2016
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום: חינוך
דוח ראשון ושני על החלטת הממשלה 3708
מועד הוצאה: 08/12-2016
הערכת עלות-תועלת של תכניות חדשניות לקידום התעסוקה של אוכלוסיות עם שיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה
כתיבה: ניר לוי, צביקה דויטש
מועד הוצאה: 11-2016
איכות הטיפול באנשים הלוקים בדמנציה והצרכים הלא מסופקים שלהם ושל בני משפחתם
מועד הפרסום: 11-2016
'החשיבה התוצאתית' ברמת הארגון
כתיבה: נועה שר, טל ארזי
מועד הפרסום: 07-2016
תכנית החומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית, של משרד הרווחה והשירותים החברתיים:
ממצאים ותובנות ממערכת מעקב אחר פעילות התכנית בקרב משפחות וצעירים
כתיבה: סמדר סומך, פידא ניג'ם-אכתילאת, דליה בן-רבי
מועד הפרסום: 07-2016
פיתוח דרכים לשיפור תנאי ההעסקה של אנשים העובדים בשכר נמוך: דוח הערכה מסכם ל"תכנית קידום"
כתיבה: נועם פישמן, אברהם וולדה-צדיק
מועד הפרסום: 05-2016
צורכי ילדים בני 6 עד 11 בישראל: ריכוז מידע מסקרים שבוצעו בעשור האחרון
כתיבה: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, שרון עמיאל, וצ'סלב קונסטנטינוב
מועד הפרסום: 05-2016
עלה והצלח - סיפורי הצלחה על שילובם וקידומם של דיירים ברשת מרכזי עלה
כתיבה: שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', עירית אייזיק
מועד הפרסום: 05-2016
אוגדן אמות מידה להפעלה של מרכזים לנוער
עריכה: אורי ארליך, דגנית לוי, שרית נשיא
מועד הפרסום: 05-2016
מהשכלה גבוהה לתעסוקה: הערכת תכנית Excel HT לסטודנטים ערבים בתחום ההיי-טק. דוח מסכם
כתיבה: אילה הנדין
מועד הפרסום: 05-2016
ידע ועמדות של רופאים בקהילה ושל הציבור הרחב כלפי טיפול במצבי סוף החיים וטיפול פליאטיבי
מועד הפרסום: 05-2016
התכנית למדיניות חברתית ולמִנהל לסגל הבכיר בשירות המדינה: סיכום 28 שנות פעילות
כתיבה: יהונתן אלמוג, ליאור קדיש
מועד הפרסום: 04-2016
הסמכת מטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות הדיור החוץ-ביתי: מחקר הערכה
כתיבה: ליטל ברלב, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 04-2016
כשירות תרבותית של בתי חולים כלליים בישראל
כתיבה: אירית אלרועי, מיכל שוסטר, עידו אלמקייס
מועד הפרסום: 03-2016
הכשרה מקצועית ואקרדיטציה: אנגליה, שווייץ וגרמניה
כתיבה: ניר לוי, אברהם וולדה-צדיק
מועד הפרסום: 02-2016
חקיקה מקדמת שקיפות במערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות
כתיבה: רחל ניסנהולץ-גנות, אריאל ינקלביץ', נורית ניראל
מועד הפרסום: 02-2016
מוסדות חסות והגנה לנוער: תפיסת טיפול ודרכי עבודה - סקירת ספרות
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 02-2016
מיזם ממשלה-חברה אזרחית: מחקר הערכה - שלב א
כתיבה: יהונתן אלמוג, ז'ניה גורבצביץ', ליאור קדיש
מועד הפרסום: 12-2015
אנשים עם מוגבלות בישראל 2015
מועד הפרסום: 11-2015
פיתוח מודל אפקטיבי של דיור נתמך בקהילה לאנשים עם מוגבלויות. מחקר הערכה
כתיבה: אלן מילשטיין, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 11-2015
אבחון מותאם תרבות (אמ"ת): דוח מסכם
כתיבה: נועם פישמן, טלי סמני
מועד הפרסום: 10-2015
מרכזים אינטגרטיביים לפי מודל One Stop Shop: עקרונות, סטנדרטים ודגשים בפיקוח: סקירת ספרות
כתיבה: הילה דולב, תמי צמח-מרום
מועד הפרסום: 10-2015
תכנית הנגישות לשילוב ערבים, דרוזים וצ'רקסים בהשכלה גבוהה: ממצאים ראשונים ממחקר הערכה על יישום מערך התמיכה בסטודנטים
כתיבה: אילה הנדין, דליה בן רבי
מועד הפרסום: 09-2015
שירותים פליאטיבים בבתי חולים כלליים ובבתי חולים גריאטריים בישראל
כתיבה: נטע בנטור, מיכל לרון, דניאל אזולאי, אמיתי אוברמן
מועד הפרסום: 09-2015
דוח שני על התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD): שוק העבודה והמדיניות החברתית - ישראל
מועד הפרסום: 08-2015
שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במעונות היום בישראל: למידה מהצלחות בתכנית 'מסיכון לסיכוי'
עורכים: יונה מ' רוזנפלד, מרים גילת, ארנה שמר
מועד הפרסום: 08-2015
יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה - מחקר הערכה ארצי
כתיבה: טלי באייר-טופילסקי, אביטל מנור, רחל סבו-לאל
מועד הפרסום: 08-2015
משטרת ישראל לומדת מהצלחות: תיעוד סיפורי הצלחה בעבודת המשטרה [פרסום חיצוני]
כתיבה: טלי רוטשילד, שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', עירית אייזיק
מועד הפרסום: ?2015
יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי ברמלה: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 07-2015
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שאינם במסגרות של משרד הרווחה: סקר במחוז חיפה והצפון
כתיבה: יואב לף, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 07-2015
יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי בבאר שבע: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 05-2015
מודל המכללות הקהילתיות: סקירת ספרות
כתיבה: אילה הנדין
מועד הפרסום: 05-2014
אנשים עם מוגבלות בישראל: עובדות ומספרים
מועד הפרסום: 2014
הרפורמה בבריאות הנפש: מסמך רקע לתכנון הערכתה
מועד הפרסום: 2008