דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

מרכז מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל למחקר חברתי יישומי

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
--
אינדקס לאומי למדידת התעללות בילדים והזנחתם בישראל: תהליך הפיתוח
כתיבה: טל ארזי, רחל סבו-לאל, ברכי בן סימון
מועד הוצאה: 02-2017
מערכות לניהול מידע על לקוחות וההתערבויות עמם בשירותי הרווחה.
תובנות וקווים מנחים לפיתוח מערכות התומכות בחשיבה התוצאתית

כתיבה: נועה שר, טל ארזי
מועד הוצאה: 01-2017
קהילה צומחת. מחקר הערכה
כתיבה: יצחק שנוּר, איתי מנהיים
מועד הוצאה: 01-2017
מרכזים למשפחות של ילדים ובני נוער עם מוגבלות. מחקר הערכה
כתיבה: יואב לף, דורי ריבקין
מועד הוצאה: 01-2017
מצבם של צעירים בישראל בתחומי חיים מרכזיים
כתיבה: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, שרון עמיאל, וצ'סלב קונסטנטינוב
מועד הוצאה: 12-2016
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום: חינוך
דוח ראשון ושני על החלטת הממשלה 3708
מועד הוצאה: 08/12-2016
הערכת עלות-תועלת של תכניות חדשניות לקידום התעסוקה של אוכלוסיות עם שיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה
כתיבה: ניר לוי, צביקה דויטש
מועד הוצאה: 11-2016
איכות הטיפול באנשים הלוקים בדמנציה והצרכים הלא מסופקים שלהם ושל בני משפחתם
מועד הפרסום: 11-2016
'החשיבה התוצאתית' ברמת הארגון
כתיבה: נועה שר, טל ארזי
מועד הפרסום: 07-2016
תכנית החומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית, של משרד הרווחה והשירותים החברתיים:
ממצאים ותובנות ממערכת מעקב אחר פעילות התכנית בקרב משפחות וצעירים
כתיבה: סמדר סומך, פידא ניג'ם-אכתילאת, דליה בן-רבי
מועד הפרסום: 07-2016
פיתוח דרכים לשיפור תנאי ההעסקה של אנשים העובדים בשכר נמוך: דוח הערכה מסכם ל"תכנית קידום"
כתיבה: נועם פישמן, אברהם וולדה-צדיק
מועד הפרסום: 05-2016
צורכי ילדים בני 6 עד 11 בישראל: ריכוז מידע מסקרים שבוצעו בעשור האחרון
כתיבה: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, שרון עמיאל, וצ'סלב קונסטנטינוב
מועד הפרסום: 05-2016
עלה והצלח - סיפורי הצלחה על שילובם וקידומם של דיירים ברשת מרכזי עלה
כתיבה: שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', עירית אייזיק
מועד הפרסום: 05-2016
אוגדן אמות מידה להפעלה של מרכזים לנוער
עריכה: אורי ארליך, דגנית לוי, שרית נשיא
מועד הפרסום: 05-2016
מהשכלה גבוהה לתעסוקה: הערכת תכנית Excel HT לסטודנטים ערבים בתחום ההיי-טק. דוח מסכם
כתיבה: אילה הנדין
מועד הפרסום: 05-2016
ידע ועמדות של רופאים בקהילה ושל הציבור הרחב כלפי טיפול במצבי סוף החיים וטיפול פליאטיבי
מועד הפרסום: 05-2016
התכנית למדיניות חברתית ולמִנהל לסגל הבכיר בשירות המדינה: סיכום 28 שנות פעילות
כתיבה: יהונתן אלמוג, ליאור קדיש
מועד הפרסום: 04-2016
הסמכת מטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות הדיור החוץ-ביתי: מחקר הערכה
כתיבה: ליטל ברלב, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 04-2016
כשירות תרבותית של בתי חולים כלליים בישראל
כתיבה: אירית אלרועי, מיכל שוסטר, עידו אלמקייס
מועד הפרסום: 03-2016
הכשרה מקצועית ואקרדיטציה: אנגליה, שווייץ וגרמניה
כתיבה: ניר לוי, אברהם וולדה-צדיק
מועד הפרסום: 02-2016
חקיקה מקדמת שקיפות במערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות
כתיבה: רחל ניסנהולץ-גנות, אריאל ינקלביץ', נורית ניראל
מועד הפרסום: 02-2016
מוסדות חסות והגנה לנוער: תפיסת טיפול ודרכי עבודה - סקירת ספרות
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 02-2016
מיזם ממשלה-חברה אזרחית: מחקר הערכה - שלב א
כתיבה: יהונתן אלמוג, ז'ניה גורבצביץ', ליאור קדיש
מועד הפרסום: 12-2015
אנשים עם מוגבלות בישראל 2015
מועד הפרסום: 11-2015
פיתוח מודל אפקטיבי של דיור נתמך בקהילה לאנשים עם מוגבלויות. מחקר הערכה
כתיבה: אלן מילשטיין, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 11-2015
אבחון מותאם תרבות (אמ"ת): דוח מסכם
כתיבה: נועם פישמן, טלי סמני
מועד הפרסום: 10-2015
מרכזים אינטגרטיביים לפי מודל One Stop Shop: עקרונות, סטנדרטים ודגשים בפיקוח: סקירת ספרות
כתיבה: הילה דולב, תמי צמח-מרום
מועד הפרסום: 10-2015
תכנית הנגישות לשילוב ערבים, דרוזים וצ'רקסים בהשכלה גבוהה: ממצאים ראשונים ממחקר הערכה על יישום מערך התמיכה בסטודנטים
כתיבה: אילה הנדין, דליה בן רבי
מועד הפרסום: 09-2015
שירותים פליאטיבים בבתי חולים כלליים ובבתי חולים גריאטריים בישראל
כתיבה: נטע בנטור, מיכל לרון, דניאל אזולאי, אמיתי אוברמן
מועד הפרסום: 09-2015
דוח שני על התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD): שוק העבודה והמדיניות החברתית - ישראל
מועד הפרסום: 08-2015
שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במעונות היום בישראל: למידה מהצלחות בתכנית 'מסיכון לסיכוי'
עורכים: יונה מ' רוזנפלד, מרים גילת, ארנה שמר
מועד הפרסום: 08-2015
יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה - מחקר הערכה ארצי
כתיבה: טלי באייר-טופילסקי, אביטל מנור, רחל סבו-לאל
מועד הפרסום: 08-2015
משטרת ישראל לומדת מהצלחות: תיעוד סיפורי הצלחה בעבודת המשטרה [פרסום חיצוני]
כתיבה: טלי רוטשילד, שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', עירית אייזיק
מועד הפרסום: ?2015
יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי ברמלה: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 07-2015
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שאינם במסגרות של משרד הרווחה: סקר במחוז חיפה והצפון
כתיבה: יואב לף, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 07-2015
יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי בבאר שבע: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 05-2015
מודל המכללות הקהילתיות: סקירת ספרות
כתיבה: אילה הנדין
מועד הפרסום: 05-2014
אנשים עם מוגבלות בישראל: עובדות ומספרים
מועד הפרסום: 2014
הרפורמה בבריאות הנפש: מסמך רקע לתכנון הערכתה
מועד הפרסום: 2008