דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המועצה להשכלה גבוהה


המועצה להשכלה גבוהה

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המועצה להשכלה גבוהה - להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
מועדי הפרסום: 2016 \ 2015 \ 2014 \ 2013 \ 2012
תוכנית החומש של מל"ג-ות"ת לאוכלוסיה החרדית לשנים תשע"ב-תשע"ו. מחקר הערכה והמלצות לחומש הבא (תשע"ז-תשפ"א)
כתיבה: גלעד מלאך, לי כהנר, איתן רגב
מועד הפרסום: 2016
בינלאומיות בהשכלה גבוהה: סטודנטים בינלאומיים בישראל - הצעה לעקרונות מדיניות
מועד הפרסום: 07-2016
דו"ח מצב מדעי הרוח בישראל
מועד הפרסום: 2016
מפת הדרכים לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה 2013
מועד הפרסום: 02-2014
מודל התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל: סקירה היסטורית, התפתחות המודל ועקרונות המודל החדש
מועד הפרסום: 2012