דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

העמוד מציג דוחות מחקר נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר האקדמיה הלאומית למדעים.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר הפרסום המקורי להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
דוח מצב המדע בישראל
מועד הפרסום: 2013, 2016
דוח על מצב הארכאולוגיה בישראל
מועד הפרסום: 05-2015
מחקר והוראת המגוון הביולוגי באוניברסיטאות המחקר של ישראל    
מועד הפרסום: 2012