דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

academy.ac.il
young.academy.ac.il

  איגרת
  היוזמה


האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר האקדמיה הישראלית למדעים להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

דוח איכות חיים בת-קיימה בישראל
מועד הפרסום: 05-2021
דוח ועדת מעקב לדוח מצב המדע בישראל תש"ף-2019
דוח מצב המדע בישראל תש"ף-2019, נספחים

מועד הפרסום: 02-2021
סקר חוקרות וחוקרים בראשית דרכם האקדמית בישראל, 2015\2019
מועד הפרסום: דוח מסכם, 1.2017 \ 5.2021
בחינת איזונים בשעת משבר לאומי
מועד הפרסום: 02-2021
מצב תחום לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראל
מועד הפרסום: 2020
חזון ומציאות: מדיניות ארוכת טווח בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים בישראל
בעקבות יום עיון בחסות האקדמיה הצעירה הישראלית ובשיתוף משרד המדע והטכנולוגיה, 06-2019
דוח מצב המדע בישראל
מועד הפרסום: 2013, 2016
דו"ח ועדת המעקב לדו"ח מצב המדע בישראל, 2016
מועד הפרסום: 05-2018
מצב תחום מדע הדתות באוניברסיטאות המחקר בישראל
17-מועד הפרסום: 05-2017
דוח על מצב הארכאולוגיה בישראל
מועד הפרסום: 05-2015
מחקר והוראת המגוון הביולוגי באוניברסיטאות המחקר של ישראל    
מועד הפרסום: 2012