דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר האקדמיה הלאומית למדעים.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר האקדמיה להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
דו"ח ועדת המעקב לדו"ח מצב המדע בישראל (2016)
מועד הפרסום: 05-2018
מצב תחום מדע הדתות באוניברסיטאות המחקר בישראל
17-מועד הפרסום: 05-2017
דוח מצב המדע בישראל
מועד הפרסום: 2013, 2016
דוח על מצב הארכאולוגיה בישראל
מועד הפרסום: 05-2015
מחקר והוראת המגוון הביולוגי באוניברסיטאות המחקר של ישראל    
מועד הפרסום: 2012