דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» יוזמות קרן אברהם

יוזמות קרן אברהם

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר קרן אברהם להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.מדד הביטחון האישי: אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערבים. דו"ח 2017
מועד הפרסום: 05-2018
יישום החלטות הממשלה לייצוג הולם עבור האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בשירות המדינה
על בסיס החלטות ממשלה 2579 מיום 11.11.2007 והחלטה 4436 מיום 25.1.2009
מו"ל נוסף: המרכז להעצמת האזרח; מעש - לחיזוק ולהתחדשות השירות הציבורי
מועד הפרסום: 04-2017
ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים בישראל: סקר עמדות לקראת הבחירות לכנסת ה-20
מועד הפרסום: 01-2015
שותפות ודיווחיות ביחסים בין משטרת ישראל לחברה הערבית
עריכה: באדי חסייסי
מועד הפרסום: 2014
מוכנות היישובים הערביים לחירום
מועד הפרסום: 12-2013
שירותי ממשלה מקוונים בשפה הערבית - תמונת מצב. מיפוי מופעי השפה הערבית באתרי אינטרנט נבחרים
מועד הפרסום: 04-2013
החברה הבדואית בנגב: מאפיינים חברתיים, דמוגרפיים וכלכליים
כתיבה: אריק רודניצקי
מועד הפרסום: 2011
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
החברה הערבית בישראל - פתח דבר
פרק 1: האוכלוסייה הערבית בישראל: נתוני יסוד
פרק 2: הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי
פרק 3: מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים
פרק 4: פערים חברתיים-כלכליים בין ערבים לבין יהודים
פרק 5: סוגיית הקרקעות
כתיבה: יצחק רייטר
פרק 6: החברה הבדווית בנגב: א. מאפיינים חברתיים, דמוגרפיים וכלכליים; ב. תמורות בעידן העיור
כתיבה: אריק רודניצקי, ת'אבת אבו-ראס
פרק 7: מעמדו של המיעוט הערבי במדינת ישראל
פרק 8: הפוליטיקה הערבית בישראל
פרק 9: מגמות ביחסים בין יהודים לבין ערבים בישראל
פרק 10: המורשת התרבותית, הדתית והלאומית-פוליטית
כתיבה: יצחק רייטר
פרק 11: עיתונות, תקשורת וספרות ערבית בישראל
פרק 12: העמותות וארגוני החברה האזרחית הערבית