דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» יוזמות קרן אברהם

יוזמות קרן אברהם

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר הקרן.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים בישראל: סקר עמדות לקראת הבחירות לכנסת ה-20
מועד הפרסום: 01-2015
שותפות ודיווחיות ביחסים בין משטרת ישראל לחברה הערבית
עריכה: באדי חסייסי
מועד הפרסום: 2014
מוכנות היישובים הערביים לחירום
מועד הפרסום: 12-2013
שירותי ממשלה מקוונים בשפה הערבית - תמונת מצב. מיפוי מופעי השפה הערבית באתרי אינטרנט נבחרים
מועד הפרסום: 04-2013
החברה הבדואית בנגב: מאפיינים חברתיים, דמוגרפיים וכלכליים
כתיבה: אריק רודניצקי
מועד הפרסום: 2011