דין ומידע: ספריה דיגיטלית לכתבי עת ופרסומי מחקר משפטי ובינתחומי

דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» יוזמות קרן אברהם

יוזמות קרן אברהם

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר הקרן.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר קרן אברהם להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
מדד הביטחון האישי: אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערבים. דו"ח 2017
מועד הפרסום: 05-2018
דו"ח 'אלימות, ביטחון אישי ושיטור ביישובים הערביים 2017' הוא הראשון בסדרה שתפרסם עמותת יוזמות קרן אברהם מדי שנה בשנה, ומטרתו לעקוב אחר עמדותיהם של האזרחים הערבים בסוגיות של שיטור ואלימות, אחר עבודת המשטרה בקרב האוכלוסייה הערבית ואחר יישום החלטת הממשלה 1402 להגברת הביטחון האישי במגזר הערבי שנתקבלה ביום 10 באפריל 2016.
יישום החלטות הממשלה לייצוג הולם עבור האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בשירות המדינה
על בסיס החלטות ממשלה 2579 מיום 11.11.2007 והחלטה 4436 מיום 25.1.2009
מו"ל נוסף: המרכז להעצמת האזרח; מעש - לחיזוק ולהתחדשות השירות הציבורי
מועד הפרסום: 04-2017
העדפה מתקנת היא אחת מהשיטות המקובלות כדי לשבור את 'תקרת הזכוכית' - דימוי למחסום בלתי נראה שמונע ממיעוטים להתקדם בסולם החברתי, ללא קשר לכישוריהם. עיקרון הייצוג ההולם לכלל האוכלוסיות בחברה מעוגן במגילת העצמאות, בחוק יסוד כבוד האדם ובפסקי דין שונים שהתקבלו בעקבות המהפכה החוקתית החל משנת 1992...
ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים בישראל: סקר עמדות לקראת הבחירות לכנסת ה-20
מועד הפרסום: 01-2015
שותפות ודיווחיות ביחסים בין משטרת ישראל לחברה הערבית
עריכה: באדי חסייסי
מועד הפרסום: 2014
מוכנות היישובים הערביים לחירום
מועד הפרסום: 12-2013
שירותי ממשלה מקוונים בשפה הערבית - תמונת מצב. מיפוי מופעי השפה הערבית באתרי אינטרנט נבחרים
מועד הפרסום: 04-2013
החברה הבדואית בנגב: מאפיינים חברתיים, דמוגרפיים וכלכליים
כתיבה: אריק רודניצקי
מועד הפרסום: 2011