דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» ג'וינט ישראל אלכא

ג'וינט ישראל אלכא - המכון למנהיגות וממשל

העמוד מציג ניירות מחקר נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המכון.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר ג'וינט ישראל אלכא - להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
המשגת הידע, עיצוב, תפיסה והמלצות ליישום. מסמך מסכם
כתיבה: טלי הינדי, דורית גרפונקל
סדרה ומועד הפרסום: האזוריות החדשה בישראל, 5 2018
סקירת ידע בנושא: תכנון אזורי
כתיבה: טלי הינדי, דורית גרפונקל
סדרה ומועד הפרסום: האזוריות החדשה בישראל, 4 2018
סקירת ידע בנושא: פיתוח חברתי אזורי
כתיבה: טלי הינדי
סדרה ומועד הפרסום: האזוריות החדשה בישראל, 3 2018
סקירת ידע בנושא: פיתוח כלכלי אזורי
כתיבה: טלי הינדי
סדרה ומועד הפרסום: האזוריות החדשה בישראל, 2 2018
סקירת ידע בנושא: אזוריות בארץ ובעולם
כתיבה: טלי הינדי
סדרה ומועד הפרסום: האזוריות החדשה בישראל, 1 2018
CDFIs בארץ - בדיקת היתכנות
Community Development Finance Institutions in Israel: Feasibility Study
כתיבה: יפעת ראובני
מועד הפרסום: 2018[?]
משילות ושיתוף פעולה אזורי: אתגרים והזדמנויות. האם, מתי וכיצד שיתוף פעולה אזורי תורם לשיפור המשילות המקומית והאזורית
כתיבה: אהוד עוזיאל
מועד הפרסום: 05-2015
תפקיד החברה האזרחית והאזורית בקידום פרויקטים למדידת איכות חיים - תובנות ממקרי בוחן בינלאומיים
מועד הפרסום: 2014
שילוב "חוזים מבוססי יחסים" בדפוסי הניהול הציבורי
כתיבה: גיא שמאי
מועד הפרסום: 2014
המשילות הציבורית החדשה. סקירת ספרות
כתיבה: גלעד בארי
מועד הפרסום: 2014
קיימות בארגונים ציבוריים
כתיבה: מוטי טליאס
מועד הפרסום: 02-2014
אפיון תמריצים לשימוש בקהילות ידע ייעודיות
כתיבה: ליאור פריד
מועד הפרסום: 02-2014
הפעלת שירותים ציבוריים באמצעות מיקור חוץ
מועד הפרסום:
מדריך השיתוף הממשלתי. מודל לשיתופי פעולה בין משרדי ממשלה
מועד הפרסום: 09-2013
הגברת שקיפות הפעילות הממשלתית לטובת הציבור באמצעות שיפור הנגשת נתונים ומידע
מועד הפרסום: 11-2013
לחוד ויחד: הבניית יחסי שותפות ממשלה - ארגוני החברה האזרחית
כתיבה: ניסן לימור, ליבת אבישי - מכון ון ליר בירושלים
אימפקט קולקטיבי   Collective Impact
כתיבה: אושרי מצווה
מועד הפרסום: 03-2012
ספר הכלים לשותפויות: מדריך בסיסי לשותפות חוצת מגזרים
מועד הפרסום: 2011
חסמים ותשתיות בחסר הפוגמים במיצוי הפוטנציאל של ארגוני המגזר השלישי בישראל: תמונת מצב
כתיבה: ניסן לימור, ארגון מנהיגות אזרחית
מועד הפרסום: 11-2008