דין ומידע: ספריה דיגיטלית לכתבי עת ופרסומי מחקר משפטי ובינתחומי

דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» ג'וינט ישראל אלכא

ג'וינט ישראל אלכא - המכון למנהיגות וממשל

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המכון. לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המוסד המפרסם להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
Community Development Finance Institutions in Israel: Feasibility Study
ניתוח היתכנות ואימפקט כלכלי של מודל CDFI בארץ
כתיבה: יפעת ראובני
מועד הפרסום:
סיכום תהליך התכנון האסטרטגי לג'וינט ישראל
מועד הפרסום: 03-2016
משילות ושיתוף פעולה אזורי: אתגרים והזדמנויות. האם, מתי וכיצד שיתוף פעולה אזורי תורם לשיפור המשילות המקומית והאזורית
כתיבה: אהוד עוזיאל
מועד הפרסום: 05-2015
תפקיד החברה האזרחית והאזורית בקידום פרויקטים למדידת איכות חיים - תובנות ממקרי בוחן בינלאומיים
מועד הפרסום: 2014
שילוב "חוזים מבוססי יחסים" בדפוסי הניהול הציבורי
כתיבה: גיא שמאי
מועד הפרסום: 2014
המשילות הציבורית החדשה. סקירת ספרות
כתיבה: גלעד בארי
מועד הפרסום: 2014
קיימות בארגונים ציבוריים
כתיבה: מוטי טליאס
מועד הפרסום: 02-2014
אפיון תמריצים לשימוש בקהילות ידע ייעודיות
כתיבה: ליאור פריד
מועד הפרסום: 02-2014
הפעלת שירותים ציבוריים באמצעות מיקור חוץ
מועד הפרסום:
מדריך השיתוף הממשלתי. מודל לשיתופי פעולה בין משרדי ממשלה
מועד הפרסום: 09-2013
הגברת שקיפות הפעילות הממשלתית לטובת הציבור באמצעות שיפור הנגשת נתונים ומידע
מועד הפרסום: 11-2013
לחוד ויחד: הבניית יחסי שותפות ממשלה - ארגוני החברה האזרחית
כתיבה: ניסן לימור, ליבת אבישי - מכון ון ליר בירושלים
אימפקט קולקטיבי   Collective Impact
כתיבה: אושרי מצווה
מועד הפרסום: 03-2012
ספר הכלים לשותפויות: מדריך בסיסי לשותפות חוצת מגזרים
מועד הפרסום: 2011
חסמים ותשתיות בחסר הפוגמים במיצוי הפוטנציאל של ארגוני המגזר השלישי בישראל: תמונת מצב
כתיבה: ניסן לימור, ארגון מנהיגות אזרחית
מועד הפרסום: 11-2008