דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מוקד מחקר יישומי למשאבי סביבה ימית

מוקד מחקר יישומי למשאבי סביבה ימית
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המוקד להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


הסדרת נושא חיפוש והפקת נפט וגז בים בתחום הסביבה והבטיחות בנורבגיה
כתיבה: וינוס ריזיק
התייחסות למתווה להסדרת משק הגז הטבעי - לסוגיית ייצוא הגז
כתיבה: נדיה מוגילבסקי, יאיר שגיא
מועד הפרסום: 20-07-2015
הערות להנחיות הממונה על ענייני הנפט להגשת בקשות לרישיונות לחיפושי נפט ביבשה
כתיבה: נדיה מוגילבסקי, יואב הריס, יאיר שגיא
מועד הפרסום: 05-07-2012
נייר עמדה בנושא: הקצאת זכויות נפט ככלי להגברת התחרות במשק ולהשאת התועלת הכלכלית והחברתית של ישראל מניצול משאבי הגז הטבעי
כתיבה: נדיה מוגילבסקי, יואב הריס, יאיר שגיא
מועד הפרסום: 15-12-2011