דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז הישראלי לחקר מיזמים עסקיים-חברתיים


המרכז הישראלי לחקר מיזמים עסקיים-חברתיים
המכללה האקדמית בית ברל

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המכללה להרחבה על תכניות לימודים, חידושים ופרסומים נוספים.


מיזמים עסקיים-חברתיים בישראל: לקראת הגדרה
דוח מחקר, מוגש למשרד התמ"ת
מחברים: בני גדרון, ענבל אבו
בשיתוף ביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב
מועד הפרסום: 06-2012