דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז הישראלי לחקר מיזמים עסקיים-חברתיים

המרכז הישראלי לחקר מיזמים עסקיים-חברתיים
המכללה האקדמית בית ברל

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המכללה האקדמית להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

מיזמים עסקיים-חברתיים בישראל: לקראת הגדרה
כתיבה: בני גדרון, ענבל אבו
מועד הפרסום: 06-2012