דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» האגודה לזכויות האזרח

האגודה לזכויות האזרח בישראל

זכויות האדם בישראל - תמונת מצב

העמוד מציג דוחות 'זכויות האדם בישראל לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר האגודה.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר הפרסום המקורי להרחבה על פעילות האגודה, חידושים ופרסומים נוספים.

זכויות האדם בישראל - תמונת מצב 2016
מועד הפרסום: 12-2016
זכויות האדם בישראל - תמונת מצב 2015
כתיבה: טל דהן
מועד הפרסום: 12-2015
זכויות האדם בישראל - תמונת מצב 2014     English Version
כתיבה: טל דהן
מועד הפרסום: 12-2014
זכויות האדם בישראל - תמונת מצב 2012     English Version
כתיבה: טל דהן
מועד הפרסום: 12-2012
זכויות האדם בישראל - תמונת מצב 2011     English Version
כתיבה: טל דהן
מועד הפרסום: 12-2011
זכויות האדם בישראל - תמונת מצב 2008: 60 שנה להכרזת האו"ם בדבר זכויות האדם     English Version
כתיבה: טל דהן    
מועד הפרסום: 12-2008