דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» שתיל


שתיל - הקרן החדשה בישראל

העמוד מציג פרסומים נבחרים לאחר הופעתם באתר שתי"ל.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר הארגון להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


השפעה בפייסבוק בעתות הסלמה ובשגרה. מדריך לארגונים
עידוד רכש מקומי לאור הדין הקיים. חוות דעת משפטית
כתיבה: לנא ורוד
מועד הפרסום: 05-2015
שוויון במרחב: הצעות יישומיות להתמודדות עם תופעת הדרת הנשים בישראל
כתיבה: מרים זלקינד
רכש מקומי ציבורי: צעדים ראשונים לעידוד רכש מקומי על ידי רשויות מקומיות
כתיבה: גילי ברוך, עירית פורת
מועד הפרסום: 04-2013
רכש מקומי: מפתח לפיתוח כלכלי מקומי ברשויות מוניציפאליות. מ.א. שער הנגב כמקרה בוחן
כתיבה: עירית פורת
מועד הפרסום: 04-2013
פיתוח עסקים שיתופיים: הצעה לכלכלה הוגנת
כתיבה: מוטי טליאס, מכון צפנת
מועד הפרסום: 2012
חשיבה אסטרטגית לקידום שינוי חברת     English Version
כתיבה: מוטי טליאס, מכון צפנת
מועד הפרסום: 2011