דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המכון לאסטרטגיה ציונית

המכון לאסטרטגיה ציונית

העמוד מציג ניירות מחקר נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המכון. הרשימה נערכה בסדר מועדי הפרסום יורד.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המכון לאסטרטגיה ציונית להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

ריבוי כשרויות בישראל
כתיבה: ג'וש כהן
מועד הפרסום: 03-2018
התפתחות הפריון הכולל בארץ ישראל: כיצד הפך השד הדמוגרפי לנס הדמוגרפי?
כתיבה: יעקב פייטלסון
מועד הפרסום: 02-2018
מחקר משווה: פסילת מפלגות והדחת חברי פרלמנט
כתיבה: לילך דנציג, שירן שאולוב ואוריה שדה
מועד הפרסום: 10-2017
הפקעת קידושין
כתיבה: ברכיהו ליפשיץ
מועד הפרסום: 09-2017
נייר עמדה זה מבקש להציג הצעת חוק שתביא לפתרון הבעיה של מקרי עגינות הנובעים מסירובו של האיש לתת לאשתו גט, או מסירובה של האישה לקבל גט, ובכך לשחרר אותם מקשר שהם אינם רוצים בו..
מחקר משווה: דגל, סמל והמנון במדינות לאום דמוקרטיות
כתיבה: אלמוג תורג'מן
מו"ל נוסף: חזון לאומי - המרכז למנהיגות ציונית
מועד הפרסום: 05-2017
הקבורה האזרחית בישראל: עשרים שנה לחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו-1996
כתיבה: יאיר ברלין, אריאל פינקלשטיין
מועד הפרסום: 09-2016
חוקי המסחר והעבודה ביום המנוחה במדינות העולם: מחקר השוואתי
כתיבה: תומר יהוד, אריאל פינקלשטיין
מועד הפרסום: 07-2016
מתן תמיכות וקמחא דפסחא על ידי המועצות הדתיות
כתיבה: אריאל פינקלשטיין
מועד הפרסום: 04-2016
חמשוש ישראלי: המתווה המעשי לסוף שבוע ארוך בישראל
כתיבה: יאיר ברלין, איתן ירדן, אביעד הומינר, אריאל פינקלשטיין
מועד הפרסום: 02-2016
השבת בישראל: תמונת מצב
כתיבה: אריאל פינקלשטיין
מועד הפרסום: 01-2016
השבת רכוש ופליטים בעקבות סכסוכים אלימים במאה ה-20 - מחקר משווה
כתיבה: ליאור בן חיים
מועד הפרסום: 12-2015
מיסוי ענף המקובלים בישראל
כתיבה: אריאל פינקלשטיין
מועד הפרסום: 12-2015
עוד שבת של כדורגל? מתווה להסדרת משחקי הכדורגל והספורט בשבת
כתיבה: אביעד הומינר, אריאל פינקלשטיין
מועד הפרסום: 10-2015
מערך המקוואות בישראל, חלק א': מנהל וכלכלה; חלק ב': המצב התברואתי
כתיבה: מיכל אחרק-ויין, אריאל פינקלשטיין, דביר שוורץ
מועדי הפרסום: 05-2015 \ 10-2015
נסיגות חד-צדדיות בתור אסטרטגיה: תכנית ההתנתקות כמקרה בוחן
כתיבה: עדי ארבל, ענבל ליבר
מועד הפרסום: 07-2015
הכפילות העדתית בתפקידי הרבנות בישראל
כתיבה: אריאל פינקלשטיין
מועד הפרסום: 01-2014
בינאום המשפט הישראלי: תמיכת ממשלות זרות בעתירות לבג"צ ככלי משחק במגרש הפוליטי
כתיבה: ואל גולובנסקי, עדי ארבל
מועד הפרסום: 12-2011
האמנם הערבית שפה רשמית בישראל?
כתיבה: אביעד בקשי
מועד הפרסום: 11-2011
שינוי שיטת בחירת השופטים בישראל
כתיבה: אביעד בקשי
מועד הפרסום: 08-2011
דורש עיגון
כתיבה: דובי הלמן, עדי ארבל
מועד הפרסום: 07-2009
ריבונות על תנאי: היקף התמיכה של ממשלות זרות בארגונים פוליטיים בישראל
מו"ל משותף: NGO Monitor
מועד הפרסום: 2009