דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» התאחדות הסטודנטים בישראל

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר ההתאחדות.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
דו"ח מצב הצעירים 2017: חוברת תרשימים על צעירים, השכלה גבוהה ותעסוקה בישראל
הכנת הדו"ח: עדי כהן, שי טלמור - מחלקת המחקר
מועד הפרסום: 07-2017
בשנת 2017 הגיעה העת למדוד הלכה למעשה את מצב הצעירים בישראל, וזאת מתוך צורך עז לרכז מאמצים בדור העתיד של המדינה. מסיבה זו אנו משיקים כאן, בצעד ראשון מסוגו, דו"ח ובו מידע מגוון הסוקר את אורח חייהם של הצעירים במדינה משלל אספקטים: סקרנו את פעילות הממשלה ותפקודה בכל הנוגע לצעירים, את הפערים העצומים בין שכבות האוכלוסייה הצעירה, את החיבור של האקדמיה לשוק התעסוקה, את האמון של הצעירים במוסדות השלטון, את מידת המעורבות הפוליטית והאזרחית שלנו כצעירים ביחס לעולם ועוד.
הוועדה לעדכון מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. דוח המלצות
מועד הפרסום: 08-2016
המלצות התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות לתוכנית הרב שנתית של מל"ג ות"ת
מועד הפרסום: 06-2016
השכלה גבוהה בישראל ובמדינות ה-OECD: מבט השוואתי. עיבוד דו"ח - Education at a Glance 2015
מועד הפרסום: 01-2016
השכלה גבוהה בישראל ובמדינות ה-OECD: מבט השוואתי. עיבוד דו"ח - Education at a Glance 2012
מועד הפרסום: 09-2013
תעסוקת סטודנטים בישראל: מאפיינים, מגמות והצעות למדיניות
מועד הפרסום: 06-2014
עמדת התאחדות הסטודנטים לוועדת המשילות של ההשכלה הגבוהה בישראל
מועד הפרסום: 01-2014
מדיניות שכר לימוד ומערכת סיוע סטודנטיאלית: סקירה השוואתית
כתיבה: דימה קורטיוקוב
מועד הפרסום: 07-2013
ניהול מערכת ההשכלה הגבוהה: אוטונומיה, רגולציה ומעורבות סטודנטיאלית בישראל ובעולם
כתיבה: דימה קורטיוקוב
מועד הפרסום: 06-2013
נייר עמדה: מעמד זכויות הקניין הרוחני של סטודנטים במוסדות האקדמיים לעיצוב
כתיבה ועריכה: עמית אלעזרי
מועד הפרסום: 10-2012
נייר עמדה: התבטאויות סטודנטים ברשתות חברתיות
מועד הפרסום: 10-2012
הבחינה הפסיכומטרית ככלי למיון מועמדים ללימודים גבוהים: בעד ונגד
מועד הפרסום: 08-2012
מדיניות שכר הלימוד ומימון מערכת ההשכלה הגבוהה: סקירה השוואתית
כתיבה: דימה קורטיוקוב
מועד הפרסום: 04-2012
השפעת הדירוגים החברתיים על התנהלות חברתית של ארגונים
מועד הפרסום: 11-2011
זכויות סטודנטיות בהריון ולאחר לידה: נייר עמדה
כתיבה: מור אפרת
מועד הפרסום: 10-2010
עובדי קבלן במוסדות להשכלה גבוהה בישראל: נייר עמדה
כתיבה: מור אפרת
מועד הפרסום: 10-2010
תקרת זכוכית: מחקר בנושא נשים באקדמיה
כתיבה: אודליה אושרי
מועד הפרסום: 08-2010
הלוואות לסטודנטים בישראל - מחקר השוואתי
כתיבה: יעל אדיב
מועד הפרסום: 06-2010
דיור: נייר עמדה בנושא מצוקת הדיור בקרב ציבור הצעירים
כתיבה: אהרן אריאל לביא
מועד הפרסום: 05-2010
הצלחה בניהול מאבקים חברתיים
כתיבה: מיכל הוכברג
מועד הפרסום: 02-2010