דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» נציבות שירות המדינה

csc.gov.il

נציבות שירות המדינה

המדור מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר הרשות.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר נציבות שירות המדינה למידע על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


שימור ידע פורשים. מדריך להעברת ידע בין דורי בארגון
מועד הפרסום: 2016
דוח בקרה מסכם: קידום שוויון מגדרי שנת 2015
מועד הפרסום: 12-2016
דוח בקרה מסכם: הארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובה
מועד הפרסום: דוח מס' 5, 08-2016
דוח בקרה מסכם: המבנה הארגוני בראי חוק התקציב במשרדי הממשלה, ביחידות הסמך ובמערכת הבריאות
מועד הפרסום: דוח מס' 4, 07-2016
מסמך צרכים לטכנולוגיות תומכות בקרה על ניהול ההון האנושי בשירות המדינה
מועד הפרסום: 05-2016
'תכנית ממשקים' – תוצרי שולחן עגול בין נציבות שירות המדינה, גופי מחקר ואקדמיה, 2015
מועד הפרסום:
הערכת מצב להון האנושי בשירות המדינה לשנת העבודה 2016
מועד הפרסום: 11-2015
מסמך תורת הבקרה
מועד הפרסום: מה' 01 08-2015
תורת מדידה והערכת ביצועים ארגוניים בשירות הבקרה
מועד הפרסום: מה' 01 08-2015
תורת הערכה וניהול הסיכונים בניהול ההון האנוש
מועד הפרסום: מה' 01 08-2015
מוכנות לאצילת סמכויות: המתווה, ההיערכות והמוכנות לקראת אצילת הסמכויות למשרדי "נחשון" גל ראשון ושני
מועד הפרסום: מה' 01 05-08-2015
מסמך מדיניות בנושא עבודה פרטית
מועד הפרסום: 05-2015
הערכת מצב להון אנושי בשירות המדינה שנת העבודה 2015
מועד הפרסום: 11-2014
מערך בקרת ניהול ההון האנושי בשירות המדינה: מסמך הקמה
מועד הפרסום: 06-2014