דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המכון למחקרי ביטחון לאומי

המכון למחקרי ביטחון לאומי
אוניברסיטת תל-אביב

העמוד מציג ספרים נבחרים בהוצאת המכון למחקרי ביטחון לאומי.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המכון להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

הערכה אסטרטגית לישראל 2016-2017     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2016
הערכה אסטרטגית לישראל 2015-2016     English Version
עריכה: שלמה ברום, ענת קורץ
מועד הפרסום: 2016
הערכה אסטרטגית לישראל 2014-2015     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2015
הערכה אסטרטגית לישראל 2013-2014     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2014
הערכה אסטרטגית לישראל 2012-2013     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2013
הערכה אסטרטגית לישראל 2011     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2012
הערכה אסטרטגית לישראל 2010     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2010
משבר רצועת עזה: מענה לאתגר
עורכים: ענת קורץ, אודי דקל, בנדטה ברטי
מועד הפרסום: 01-2018
במכון למחקרי ביטחון לאומי התנהל במהלך 2017 פרויקט לבחינת המצב ברצועת עזה, שהתייחס לתנאים הפוליטיים, הכלכליים, התשתיתיים והביטחוניים השוררים באזור, על ביטוייהם השלובים והשלכותיהם קצרות הטווח וארוכות הטווח. הפרויקט התבסס על ניתוח המצב ברצועת עזה מהיבטים שונים, שלהם מוקדשים המאמרים הכלולים בקובץ זה. תכליתו הייתה לספק בסיס מחקרי לטענה בזכות הערכה מחודשת של מדיניות ישראל ביחס לאזור והנעת תוכנית שיקום בינלאומית עבורו, על יסוד הערכה כי מתעצמת ברצועה בעיה חריפה בתחום התשתיות, שהיא רוויית סכנות הומניטריות ואיומים ביטחוניים...
המשפט ההומניטרי הבין־לאומי בעימותים מזוינים על־לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים
כתיבה: אליאב ליבליך עם אואן אלתרמן
מועד הפרסום: 08-2017
מטרת המחקר הנוכחי להציג את האתגרים המרכזיים שמציבה הלוחמה האסימטרית בפני דיני המלחמה, ואת המענה שמספק כיום הדין הבין־לאומי לאתגרים אלה. התכלית אינה לספק ניתוח אקדמי נוסף, אלא מורה נבוכים מעשי...
אתגרי קהילת המודיעין בישראל
עריכה: שמואל אבן, דוד סימן טוב
מועד הפרסום: 06-2017
ספר זה עוסק באתגרי קהילת המודיעין בישראל, מנקודת מבט עדכנית וצופה פני עתיד, באמצעות סדרת מאמרים - שישה עשר במספר - שכתבו מומחים מהאקדמיה ומקהילת המודיעין בישראל...
'אסטרטגיית צה"ל' בראי הביטחון הלאומי
עריכה: מאיר אלרן, גבי סיבוני, קובי מיכאל
מועד הפרסום: 08-2016
המרחב הערבי בנתיב הכישלון המדינתי
כתיבה: קובי מיכאל, יואל גוז'נסקי
מועד הפרסום: 07-2016
החברה הערבית־הפלסטינית במדינת ישראל: עת לשינוי אסטרטגי בתהליכי השילוב והשוויון
כתיבה: אפרים לביא
מועד הפרסום: 06-2016
ישראל, ארצות הברית והמאבק על הקפאת הבנייה בהתנחלויות, 2010-2009
כתיבה: זכי שלום
מועד הפרסום: 12-2015
המדינה האסלאמית: דגל שחור מתנוסס מעליה
עריכה: יורם שוייצר, עומר עינב
מועד הפרסום: 12-2015
'צוק איתן' - השלכות ולקחים     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 11-2014
מרחב הסייבר והביטחון הלאומי. קובץ שני
עריכה: גבי סיבוני
מועד הפרסום: 03-2014
מרחב הסייבר והביטחון הלאומי. מבחר מאמרים
עריכה: גבי סיבוני
מועד הפרסום: 06-2013