דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

cbs.gov.il

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המדור מציג פרסומי הסדרה לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר הלשכה.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים וחיםפוש במאגר הפרסומים.


מחקר ופיתוח עסקי 2013
מועד הפרסום: מס' 1635 2016
מחקר ופיתוח עסקי 2012
מועד הפרסום: מס' 1603 05-2015
מחקר ופיתוח עסקי 2011
מועד הפרסום: מס' 1564 10-2014
מחקר ופיתוח עסקי 2010
מועד הפרסום: 01-2014