דין ומידע: ספריה דיגיטלית לפרסומי המחקר הבינתחומי בישראל

דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

cbs.gov.il

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המדור מציג פרסומי הסדרה לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר הלשכה.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים וחיפוש במאגר הפרסומים.
מחקר ופיתוח עסקי 2014
מועד הפרסום: מס' 1675 2017
בפרסום זה מובאות תוצאות סקר מחקר ופיתוח לשנת 2014 .נתוני הסקר מפורסמים על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 .סיווג חדש זה נותן ביטוי לשינוי המבני בפעילות המשק. הסיווג הוא הגרסה ישראלית לסיווג 4 . Rev ISIC שהומלץ לאימוץ על ידי האו"ם. סדרת נתונים שמופקת באמצעות סקרי המו"פ העסקי מאפשרת בחינה מקיפה של השפעות המו"פ על תהליכי הייצור במשק ושל תוצאותיה של המדיניות המקרו-כלכלית על התפתחות המו"פ והפריון.
מחקר ופיתוח עסקי 2013
מועד הפרסום: מס' 1635 2016
מחקר ופיתוח עסקי 2012
מועד הפרסום: מס' 1603 05-2015
מחקר ופיתוח עסקי 2011
מועד הפרסום: מס' 1564 10-2014
מחקר ופיתוח עסקי 2010
מועד הפרסום: 01-2014