דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

cbs.gov.il

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


דוח פני החברה בישראל

המדור מציג פרסומי הסדרה לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר הלשכה.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים וחיפוש במאגר המחקרים.

פני החברה בישראל: בני 55 ומעלה
מועד הפרסום: דוח מס' 9 06-2017
פני החברה בישראל: דור העתיד של ישראל - ילדים וצעירים עד גיל 24
מועד הפרסום: דוח מס' 8 05-2016
פני החברה בישראל: מבט על הערים הגדולות
מועד הפרסום: דוח מס' 7 10-2014
פני החברה בישראל: ישראל מאין ולאן?
מועד הפרסום: דוח מס' 6 10-2013
פני החברה בישראל: [פערים חברתיים-כלכליים בישראל]
מועד הפרסום: דוח מס' 5 10-2012
פני החברה בישראל: [משקי בית ומשפחות בישראל]
מועד הפרסום: דוח מס' 4 10-2011
פני החברה בישראל: [פערים בין מרכז לפריפריה]
מועד הפרסום: דוח מס' 3 10-2010
פני החברה בישראל: [פערים בין נשים וגברים]
מועד הפרסום: דוח מס' 2 10-2009
פני החברה בישראל: [פערים בין יהודים וערבים]
מועד הפרסום: דוח מס' 1 10-2008