דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מפעם

moin.gov.il

מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי
משרד הפנים, האגף למינהל מוניציפאלי

המדור מציג פרסומים נבחרים בהוצאת מפעם.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


אוגדן דיני המועצות המקומיות והמועצות האזוריות באזור יהודה והשומרון
מקום ומועד הוצאה: מפעם יהודה והשומרון, 2015