דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מפעם

moin.gov.il

משרד הפנים, האגף למינהל מוניציפאלי

המדור מציג פרסומים נבחרים בהוצאת מפעם.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


כלכלת השלטון המקומי בישראל: ניתוח הפערים בין רשויות מקומיות. מסמך תשתית לפיתוח כלכלי מוניציפלי
כתיבה: סיון להבי, גל-חגית רומנו
מועד הוצאה: 08-2016
אוגדן דיני המועצות המקומיות והמועצות האזוריות באזור יהודה והשומרון
מועד הוצאה: מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי יהודה והשומרון, 2015