דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי

סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר העמותה.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבת המידע על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


לימוד ערבית בחינוך העברי - מחסמים לסיכויים
מחקר וכתיבה: מיכל בליקוף
מועד הפרסום: 07-2018
המדריך לרשויות המקומיות הערביות למיפוי, ניתוח והצגה של צורכי הציבור בתחום התחבורה הציבורית
מחקר וכתיבה: מורן אביב, מחמד חליליה
מועד הפרסום: 02-2018
מכרזי מדינה: המפתח לפריצת דרך בתעסוקת ערבים בשוק הפרטי
תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי ורועי ג'רופי
חוות דעת כלכלית: ניתוח הכדאיות של קידום ייצוג הולם של עובדים ערבים בשוק הפרטי באמצעות מכרזי מדינה
עריכה: TASC Consulting & Capital
מועד הפרסום: 11-2016     English Version
הסכמה נרחבת שוררת באשר לחשיבות שילובם של האזרחים הערבים בשוק התעסוקה הישראלי.
שילוב עובדות ועובדים ערבים בכל רמות ההעסקה בחברות הזוכות במכרזי ממשלה יכול להביא לפריצת דרך בתחום זה, בעלות נמוכה יחסית, ובאופן שישפיע על השוק הפרטי כולו בטווח הארוך.
מחיר ההדרה: האזרחים הערבים בתקשורת העברית בתקופת ההסלמה הפוליטית-ביטחונית של אוקטובר 2015
כתיבה: עידן רינג
מועד הפרסום: 09-2016
מחקר זה מכיל ניתוח ובחינה מעמיקה של האופן שבו התקשורת בעברית סיקרה את האזרחים הערבים בישראל בתקופת ההסלמה הפוליטית-ביטחונית באוקטובר 2015.
מטרת המחקר היא למפות את המאפיינים הבולטים של ייצוג האזרחים הערבים ושל תיווך הנושא בסיקור התקשורתי, ולהבין כיצד אלה השפיעו על האופי והנימה (מידת החיוביות או השליליות) של תמונת המציאות שקיבלו צרכני התקשורת בסופו של דבר.
אזורי שוויון: קידום שותפויות בין רשויות מוניציפליות יהודיות וערביות. לקחים ותובנות מעשור של פעילות של עמותת סיכוי
מועד הפרסום: 11-2014    English Version