דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית

מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית [HMS]
בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

העמוד מציג דוחות ומאמרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה במחקרים לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מרכז חיפה להרחבת המידע על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2017\2018
מועדי הפרסום: 01.2018
הערכת המצב של שנת 2017 מתמקדת באזור מזרח הים התיכון וים סוף, אך גם כוללת בחינת התפתחויות ומגמות גלובליות בתחום הימי להן עשויה להיות השפעה על מזרח הים התיכון בכלל וישראל בפרט.
הדוח הקודם שפורסם בדצמבר 2016 ,הניח את המסד להערכת מצב שנתית זו, ואילו ההערכה הנוכחית מתייחסת בעיקר לשינויים שהתרחשו בשנה האחרונה ולמגמות המסתמנות, ומסכמת בהמלצות לגורמים השונים בעיקר במערכת הממשלתית הישראלית...
הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2016
מועדי הפרסום: 01.2017
אחד מיעדיו השנתיים של המרכז הוא לפרסם הערכת מצב אסטרטגית ימית שנתית המתמקדת באזור מזרח הים התיכון וים סוף, אך גם כוללת בחינת התפתחויות ומגמות גלובליות בתחום הימי להם עשויה להיות השפעה על מזרח הים התיכון בכלל וישראל בפרט...
הערכת מצב אסטרטגית ימית לישראל: דוח שנתי 2015     English Version
מועדי הפרסום: 12-2015
תהליכי חשיבה ודפוסי חשיבה בבניין הכוח בזרוע הים והפעלתו
כתיבה: אברהם יסעור
מועד הפרסום: 01-2018[?]
המשבר בחצי האי הקוראני –האם סין יכולה לפתור את הבעיה ומה הם הגורמים התרבותיים של צפון קוריאה המשפיעים על התנהגותה
כתיבה: בני בן ארי
מועד הפרסום: 12-2017[?]    
מטרת מאמר זה היא להציג את בעייתיות פיתרון המשבר בהפעלת לחץ בין לאומי באמצעות סנקציות כלכליות, לחץ בו יש לסין מרכיב נכבד. כן מציג המאמר בקצרה את המרכיבים וההבטים התרבותיים המשפיעים על התנהגות המשטר הצפון קוריאני...
המעורבות האיראנית בסוריה – משמעויות במרחב הימי
כתיבה: אייל פינקו
מועד הפרסום: 10-2017[?]
עמדת כותב מסמך זה הינה שנדרש לעקוב מדינית, צבאית ומודיעינית על מהלכיה של איראן ולבחון דרכי פעולתה והתבססותה במרחב הימי בסוריה, ואם נדרש אף לפעול לסיכול התבססותה בסוריה...
כלי שיט לא מאוישים בזירה הימית משימות, יכולות, טכנולוגיות ואתגרים
כתיבה: אייל פינקו
מועד הפרסום: 09-2017
מאמר זה יציג מבט כולל, חדשני ועדכני אודות כלי שיט לא מאוישים, לרבות מיפוי משימות אפשריות, יכולות נדרשות, יתרונות וחסרונות השימוש בכלים אלו, טכנולוגיות מפתח למימוש, ואתגרי ההטמעה לכלי שיט לא מאוישים בציים וביישומים צבאיים...
מודל ומתודולוגיה לאסטרטגיה ימית רבתי לישראל
כתיבה: עודד גור לביא
מועד הפרסום: 04-2017
העבודה הנוכחית התבססה על שיחות וראיונות עם אנשים שעסקו בפיתוח חשיבה אסטרטגית וכתיבת מסמכי מדיניות רבתי בארץ ..., ותוך מחקר השוואתי רחב היקף על אסטרטגיות ימיות רבתי של מדינות בעולם...
סקירת תרגיל חיל הים האיראני - Velayat-95 - פברואר 2017
כתיבה: אייל פינקו
מועד הפרסום: 07-2017[?]