דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» ראמ"ה


הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך - ראמ"ה
משרד החינוך

העמוד מכיל דוחות נבחרים לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר ראמ"ה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


אפיון פעילויות פנאי של תלמידים בישראל, שנה"ל תשע"ז
מחקר: טל רז, דנה אביטל, אהוד לויטין
מועד הפרסום: 02-2020
Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS]
פירלס 2016: מחקר בין-לאומי להערכת אוריינות קריאה של תלמידי כיתה ד' - מבט ישראלי
מועד הפרסום: 01-2020
מיצ"ב תשע"ט \ תשע"ח: מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית. נתוני אקלים וסביבה פדגוגית
מועדי הפרסום: 12-2019 \ 12-2018
תמונת מצב: לימודי המדעים בישראל - מגמות וממצאים ממערכת החינוך בישראל
כתיבה: רון ברצלבסקי, דניאל גטושקין, נורית ליפשטט
מועד הפרסום: 11-2019
Starting Strong Teaching and Learning International Survey
טאליס בגני הילדים 2018: מחקר בין-לאומי להערכת מסגרות החינוך לגיל הרך, דוח במבט ישראלי
כתיבה: יוסי מחלוף, ירון שלומי, ענבל רון קפלן, נורית ליפשטט
מועד הפרסום: 10-2019
הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה ועמדותיהם בראי מבחני המיצ"ב. תמונה רב-שנתית תשס"ח-תשע"ח
כתיבה: יוסי מחלוף, חגית שמואלי, נורית ליפשטט
סדרה ומועד הפרסום: ראמ"ה: מדידה בשירות הלמידה, 05-2019
מיצ"ב תשע"ז: מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית. נתוני אקלים וסביבה פדגוגית בבתי ספר דוברי עברית לפי פיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי
מועד הפרסום: 05-2018