דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה

קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה
אוניברסיטת חיפה

העמוד מציג ניירות עמדה ומחקר נבחרים, כפי שפורסמו באתר המו"ל.
לצפיה במחקרים לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר קתדרת חייקין להרחבת המידע על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


בסיסים זרים במזרח התיכון
כתיבה: אנטון ברקובסקי
מועד הפרסום: 07-2018
בסיסים צבאיים של מדינות זרות במזרח הים התיכון אינם בגדר תופעה חדשה בתולדות אזור זה, אך מאפייניה בתקופה הנוכחית שונים מאלו שרווחו בעבר. סקירתו של ד"ר אנטון ברקובסקי מתארת את המאפיינים החדשים של הבסיסים שהוקמו לאחרונה ואת השימוש שנעשה בהם.
'מרוץ החידוש': טכנולוגיות מסחריות וצבאיות באמצעי לחימה – נקודת האיזון המתאימה
כתיבה: גיא פאגלין
מועד הפרסום: 01-2018
חמישים שנה למלחמת ששת הימים: חופש השַׁיׅט במֵצרי טיראן בראי משפט הים – תם ולא נשלם
כתיבה: בני שפנייר
מו"ל נוסף: מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית
מועד הפרסום: 12-2017
המחקר הנוכחי מבקש לבחון את המצב בתקופה מהזמן שלאחר הסכם השלום ועד ימנו, ובמיוחד לנוכח החלטתה האחרונה של מצריים להעביר את האיים טיראן וסנפיר לשליטתה של סעודיה.
עלייה בגובה פני הים – האומנם?
כתיבה: מיכה קליין
מועד הפרסום: 12-2017
על הגבול ומעבר לו: לבנון, ישראל, מקורות אנרגיה במימיהן הכלכליים ואינטרסים זרים שסביבם
כתיבה: אנטון ברקובסקי
מועד הפרסום: 11-2017
תוכנית "מצודות הספר" ההתיישבות בציר הגבעות מקום המדינה ועד 1967
כתיבה: עינת טל
מועד הפרסום: 03-2016