דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה

איגוד האינטרנט הישראלי

העמוד מציג ניירות עמדה ומחקר נבחרים, כפי שפורסמו באתר האיגוד.
לצפיה במסמכים לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר הפרסום המקורי להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


זכרונות דיגיטליים         English summary
כתיבה: מיכאיל בירנהק, טל מורס
מועד הפרסום: 07-2018
מסמך זה הוכן לבקשת איגוד האינטרנט הישראלי ובמימונו בשיתוף עם אוניברסיטת תל-אביב, כחלק מאחריות האיגוד לשימור החופש ברשת. במסגרת זאת, רואה איגוד האינטרנט הישראלי חשיבות בשימור יכולתו של כל פרט להיות אחראי לפרטיותו ולאופן שבו נעשה שימוש במידע האישי שלו או במידע אותו הוא מייצר, במהלך חייו ושנשאר ברשת לאחר מותו...
סינון תכנים פוגעניים מהאינטרנט - מחקר השוואתי
עריכה: נעם אלון
מועד הפרסום: 04-2018
מחקר זה בוצע על ידי חברת לקסידל עבור איגוד האינטרנט הישראלי על מנת לספק תשתית ידע השוואתי וכלים למחוקק הישראלי, אשר על סדר יומו עומדות מספר יוזמות להידוק הפיקוח השלטוני על תעבורת התוכן ברשת האינטרנט..
האינטרנט בחברה הערבית בישראל: תמונת מצב ראשונית והמלצות למדיניות        
מחקר וכתיבה: אסמאא נ. גנאים \ עריכה: נעם אלון
מועד הפרסום: 01-2018