דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מכון ירושלים למחקרי מדיניות
המרכז למדיניות סביבתית

המדור מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מכון ירושלים להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
קיימות עירונית איך אפשר?
מועד הפרסום: 2016
הפרויקט מזהה את העיר כמקום בו מתרחשת רוב הפעילות האנושית, ומבקש להתוות המלצות מדיניות להשגת קיימות באמצעות שינוי בסגנון החיים העירוני...
שימור האגן הדרומי של ים המלח: הערכת התועלות הכלכליות הצומחות למשק הלאומי מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח
עריכה: קבוצת פארטו
מועד הפרסום: 2015
חבוּת סביבתית במשפט הפרטי, תקציר המחקר
כתיבה: אור קרסין, ענת נתן
מועד הפרסום: 2013
אכיפה של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים: תמונת מצב והמלצות מדיניות
כתיבה: איריס האן
מועד הפרסום: 2013
חדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראל
כתיבה: דבורה שמואלי, איריס האן, בני פירסט, ערן פייטלסון
מועד הפרסום: 2013
מינים זרים פולשים בישראל: הערכת-מצב וחלופות למדיניות ורגולציה, דו"ח מסכם
כתיבה: רונית ג׳וסטו-חנני
מועד הפרסום: 2011
פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים בישראל. כרך ראשון - מבואות
עורכת: איריס האן
מועד הפרסום: 2011
יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית: עידוד הציות וייעול האכיפה
כתיבה: אור קרסין
סדרה: פרסומי המרכז למדיניות סביבתית, 32 2009
שיקום קרקעות מזוהמות בישראל: מדיניות ומשפט
כתיבה: אור קרסין
סדרה: פרסומי המרכז למדיניות סביבתית, 16 2005