דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה » מכון ירושלים למחקרי מדיניות   »» מרכז מילקן לחדשנות


מכון ירושלים למחקרי מדיניות
מרכז מילקן לחדשנות

המדור מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מרכז מילקן להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


אסדרת פתרונות תחבורת יוממות שיתופית כמענה לגודש בכבישים
כתיבה: גיא הילב
מועד הפרסום: 128 11-2019
הלוואות עמיתים כפתרון לבעיית המימון של העסקים הקטנים בישראל
כתיבה: טל ישראלי
מועד הפרסום: 127 11-2019
בניית פלטפורמה למימון פיתוח בינלאומי בישראל. דו״ח המעבדה לחידושים פיננסיים
מועד הפרסום: 04-2019
לקראת דיור בר-השגה בישראל
המעבדה לחידושים פיננסיים
מועד הפרסום: 2015
הנגשת הון לאוכלוסיות מוחלשות בישראל
המעבדה לחידושים פיננסיים
מועד הפרסום: 02-2015
בחינת היבטים כלכליים וכלים למימון התחדשות עירונית. מחקר במסגרת המיזם להעצמת השכונות הותיקות
עריכה: גלב קלמפרט
מועד הפרסום: מחקר 90, 11-2014
בחינת תכנית השוברים המופעלת על-ידי שירות התעסוקה הישראלי ככלי מדיניות לפתרון בעיית האבטלה
כתיבה: נור פרו זהראלדין
מועד הפרסום: מחקר 86, 12-2013
שינויים באופי החדשנות, תעשיית הניו-מדיה והשפעתם על מדיניות התמיכה הממשלתית במחקר ובפיתוח עסקי
כתיבה: עמוס שטיבלמן
מועד הפרסום: מחקר 85, 12-2013
כלים להגדלת היצע המימון לייצוא במשק הישראלי
כתיבה: רותם הורוביץ-רשף
מועד הפרסום: מחקר 82, 12-2013
חינוך בעידן הדיגיטלי - בין אסדרה לשוק החופשי: כשלים, אתגרים, המלצות
כתיבה: ערן שמואלי
מועד הפרסום: מחקר 80, 09-2013
חיזוק מחוזות בישראל:יצירת מקורות הון חדשים לפיתוח כלכלי בגליל ובנגב. דוח מחקר
מועד הפרסום: 09-2013
קרן יוזמה חברתית - השקעה בעסקים חברתיים בישראל
כתיבה: דניאלה קנדל
מועד הפרסום: מחקר 81, 08-2013
מערכת מדדים להערכת מדיניות הפרדת פסולת אורגנית במקור
כתיבה: דור פרידמן
מועד הפרסום: מחקר 79, 10-2013
השפעת מערכת ההפצה על התחרות בשוק הפנסיה בישראל
כתיבה: נעם פרלסון
מועד הפרסום: מחקר 77, 09-2013
הסדרי חוב בישראל
כתיבה: אנדרי ינאי
מועד הפרסום: מחקר 70, 09-2013
יישום 'אג"ח השפעה חברתית' (Social Impact Bonds) למימון פרויקטים לקידום הבריאות בישראל
כתיבה: רעות מרציאנו
מועד הפרסום: מחקר 76, 08-2013
פיתוח כלכלי-אזורי של הגליל: אסטרטגיות לפיתוח אשכול מדעי החיים
מועד הפרסום: 03-2012
הערכת תכניות שיתופי הפעולה הבינלאומיים במחקר ופיתוח בישראל
בחינת הערכים המוסיפים הנובעים מתכניות שיתוף הפעולה

דן קאופמן, יעל מרום
מועד הפרסום: 05-2011