דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מכון ירושלים למחקרי מדיניות
מרכז מילקן לחדשנות

המדור מציג פרסומים נבחרים בהוצאת המכון.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מכון ירושלים להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


שנתון סטטיסטי לירושלים 2019 - נתונים עיקריים
עריכה: מאיה חושן
על נתוניך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי
עריכה: מאיה חושן, מיכל קורח
מועדי הפרסום: 2011-2019
קידום תחבורה מקיימת בירושלים באמצעות חברה אזרחית. מסמך רקע עבור המודל הירושלמי
כתיבה: יערה צעירי, אראלה גנן, יוסי סעידוב ותמי גבריאלי
מועד הפרסום: מסמך מדיניות 516 2019
פיתוח מרחבים משותפים באזורי תפר בעיר ירושלים סדנת מרחבים משותפים
כתיבה: מיכל קורח, תמי גבריאלי
מועד הפרסום: מסמך מדיניות 513 2019
נכסים להשכרה לתיירים לטווח קצר בישראל ובעולם - תמונת מצב ואפשרויות הסדרה
כתיבה: עומר יניב, ישראל קמחי
מועד הפרסום: מסמך מדיניות 512 2019
מדדי איכות חיים בירושלים - בחינה סובייקטיבית. תוכנית היובל: איכות חיים
כתיבה: מיכל קורח, תמי גבריאלי
מועד הפרסום: מסמך מדיניות 509 2019
אינדיקטורים לתיירות בירושלים - נתוני 2018. תוכנית היובל: דו״ח אינדיקטורים
כתיבה: ישראל קמחי, עומר יניב
מועד הפרסום: מס' 508 2019
אינדיקטורים למעקב ביוטכנולוגיה (ביו־טק), נתוני 2018. תכנית היובל
כתיבה: אמיר מושקט ברקן, ימית נפתלי
מועד הפרסום: מסמך מדיניות 506 2019
עיר ממשל: המצב התכנוני בקריית הלאום
כתיבה: תמי גבריאלי, אראלה גנן, נדן פלדמן, שרית בן שמחון, ליאור שילת
מועד הפרסום: מסמך מדיניות 501 2019
ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות
כתיבה: נדן פלדמן, שרית בן שמחון, תמי גבריאלי, אראלה גנן, ליאור שילת
מועד הפרסום: מסמך מדיניות 500 2019
הרכבת המהירה לירושלים: סיפור הקמתה והשלכותיה האפשריות על העיר
כתיבה: ישראל קמחי
מועד הפרסום: מס' 498 2019
מחנה פליטים שועפאט. השכונות הערביות במזרח־ירושלים מחקר תשתית והערכה
כתיבה: מוראד נתשה
מועד הפרסום: מס' 497 2019
הנה באה הרכבת
נתונים ותרחישים על ההשפעות הצפויות מחיבור מטרופולין ירושלים לתל אביב באמצעות קו הרכבת החדש

כתיבה: ישראל קמחי, יאיר אסף־שפירא
מועד הפרסום: מס' 495 2018
השכונות הערביות במזרח־ירושלים - מחקר תשתית והערכה: כפר עקב
כתיבה: אחמד אסמר
מועד הפרסום: מס' 494 2018
הדרך למפגש בריא: בתי החולים בירושלים כמרחב משותף ליהודים וערבים
כתיבה: דפנה שמר, מריק שטרן
מועד הפרסום: מס' 492 2018
הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים
כתיבה: ימית נפתלי, מריק שטרן
מועד הפרסום: מס' 490 2018
חברה אזרחית בירושלים: מחקר מתודולוגי ומיפוי     English Version
כתיבה: ליאור רגב, מריק שטרן, אראלה גנן
מועד הפרסום: מס' 488 2018
התועלת הכלכלית מהעברת יחידות ממשלתיות לירושלים
כתיבה: נדן פלדמן
מועד הפרסום: 04-2018
בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה
המחיר של היעדר זכויות על הקרקעות במזרח ירושלים

כתיבה: מעין נשר
מועד הפרסום: מחקר מדיניות 483 2018
השכונות הערביות במזרח־ירושלים - מחקר תשתית והערכה: אבו תור
כתיבה: יערה איסר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 474 2017
מבעד לתקרת זכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים
כתיבה: מריק שטרן, אחמד אסמר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 471 2017
סטטוס קוו בתהליכי שינוי: מאבקי שליטה בהר הבית
כתיבה: יצחק רייטר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 456 2016
פמיניזם בהיכל: נשות הכותל ומאבקן בסטטוס-קוו
ניתוח הסכסוך וחלופות להסדרי-תפילה חדשים בכותל המערבי

כתיבה: יצחק רייטר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 450 2016
שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה: תושבי מזרח-ירושלים בשוק העבודה העירוני
כתיבה: מריק שטרן
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 449 2015
תיירות עירונית בירושלים
עריכה: נועם שובל, ישראל קמחי
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 452 2015
השכונות הערביות במזרח-ירושלים. מחקר תשתית והערכה: ואדי ג'וז. דוח מס' 4
כתיבה: מוחמד נכאל, ישראל קמחי, יצחק רייטר, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 453 2015
השכונות הערביות במזרח-ירושלים. מחקר תשתית והערכה: א-טור. דוח מס' 3
כתיבה: אחמד אסמר, ישראל קמחי, יצחק רייטר, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 451 2015
השכונות הערביות במזרח-ירושלים. מחקר תשתית והערכה: בית-חנינא. דוח מס' 2
כתיבה: יצחק רייטר, נאסר אבו ליל, ישראל קמחי, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 441 2014
השכונות הערביות במזרח ירושלים. מחקר תשתית והערכה: צור-באהר ואום-טובא. דוח מס' 1
כתיבה: ישראל קמחי, יצחק רייטר, ליאור להרס, מוחמד נכאל
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 439 2014
מזרח-ירושלים, קיץ 2014: מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית
כתיבה: אמנון רמון, ליאור להר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 443 2014
ישן מול חדש בירושלים: סוגיות במדיניות שימור בירושלים
עריכה: ישראל קמחי
מועד הפרסום: 2014
תעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים: הערכת כלי מדיניות
תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר
מועד הפרסום: 2014
התפתחות תעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים
תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר
מועד הפרסום: 2014
עיר ובלבה מסגד: יישוב סכסוכים במקומות קדושים: פרשת המסגד הגדול בבאר-שבע
כתיבה: יצחק רייטר, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 429, 2013
משא ומתן על ירושלים: עיון בתהליכי המשא ומתן הישראלי-פלסטיני בסוגיית ירושלים 2011-1993
כתיבה: ליאור להרס     English Version
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 418 2013
נצרות ונוצרים במדינת היהודים: המדיניות הישראלית כלפי הכנסיות והקהילות הנוצריות (1948-2010)
כתיבה: אמנון רמון
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 420 2012
פניית הפלסטינים לאו"ם להכרה במדינה פלסטינית: ניתוח משפטי-מדיני
עריכה: גיל-עד נועם
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 419 2012
"למען ציון לא אחשה"?: יחס יהדות התפוצה לירושלים
כתיבה: גבי שפר, אייל צור
מועד הפרסום: 2011
ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות-ישראליות
כתיבה: אסמהאן מסרי-חרזאללה, ערן רזין, מאיה חושן
מועד הפרסום: 07-2011
מקום-מבטחו של אללה? פרשת בית הקברות ממילא ומוזיאון הסובלנות: המאבק על הנוף הסמלי והפיזי
כתיבה: יצחק רייטר
מועד הפרסום: 2011
חסמים לשלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני
עריכה: עקב בר סימן-טוב
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 401 2010
תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו
עריכה: עקב בר סימן-טוב
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 123 2009
קיימות עירונית איך אפשר?
מועד הפרסום: 2016
שימור האגן הדרומי של ים המלח
הערכת התועלות הכלכליות הצומחות למשק הלאומי מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח

עריכה: קבוצת פארטו
מועד הפרסום: 2015
חבוּת סביבתית במשפט הפרטי, תקציר המחקר
כתיבה: אור קרסין, ענת נתן
מועד הפרסום: 2013
אכיפה של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים: תמונת מצב והמלצות מדיניות
כתיבה: איריס האן
מועד הפרסום: 2013
חדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראל
כתיבה: דבורה שמואלי, איריס האן, בני פירסט, ערן פייטלסון
מועד הפרסום: 2013
מינים זרים פולשים בישראל: הערכת-מצב וחלופות למדיניות ורגולציה, דו"ח מסכם
כתיבה: רונית ג׳וסטו-חנני
מועד הפרסום: 2011
פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים בישראל. כרך ראשון - מבואות
עורכת: איריס האן
מועד הפרסום: 2011
יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית: עידוד הציות וייעול האכיפה
כתיבה: אור קרסין
סדרה: פרסומי המרכז למדיניות סביבתית, 32 2009
שיקום קרקעות מזוהמות בישראל: מדיניות ומשפט
כתיבה: אור קרסין
סדרה: פרסומי המרכז למדיניות סביבתית, 16 2005
מרכז מילקן לחדשנות
לקראת דיור בר-השגה בישראל
המעבדה לחידושים פיננסיים
מועד הפרסום: 2015
הנגשת הון לאוכלוסיות מוחלשות בישראל
המעבדה לחידושים פיננסיים
מועד הפרסום: 02-2015
בחינת היבטים כלכליים וכלים למימון התחדשות עירונית. מחקר במסגרת המיזם להעצמת השכונות הותיקות
עריכה: גלב קלמפרט
מועד הפרסום: מחקר 90, 11-2014
בחינת תכנית השוברים המופעלת על-ידי שירות התעסוקה הישראלי ככלי מדיניות לפתרון בעיית האבטלה
כתיבה: נור פרו זהראלדין
מועד הפרסום: מחקר 86, 12-2013
שינויים באופי החדשנות, תעשיית הניו-מדיה והשפעתם על מדיניות התמיכה הממשלתית במחקר ובפיתוח עסקי
כתיבה: עמוס שטיבלמן
מועד הפרסום: מחקר 85, 12-2013
כלים להגדלת היצע המימון לייצוא במשק הישראלי
כתיבה: רותם הורוביץ-רשף
מועד הפרסום: מחקר 82, 12-2013
חינוך בעידן הדיגיטלי - בין אסדרה לשוק החופשי: כשלים, אתגרים, המלצות
כתיבה: ערן שמואלי
מועד הפרסום: מחקר 80, 09-2013
חיזוק מחוזות בישראל:יצירת מקורות הון חדשים לפיתוח כלכלי בגליל ובנגב. דוח מחקר
מועד הפרסום: 09-2013
קרן יוזמה חברתית - השקעה בעסקים חברתיים בישראל
כתיבה: דניאלה קנדל
מועד הפרסום: מחקר 81, 08-2013
מערכת מדדים להערכת מדיניות הפרדת פסולת אורגנית במקור
כתיבה: דור פרידמן
מועד הפרסום: מחקר 79, 10-2013
השפעת מערכת ההפצה על התחרות בשוק הפנסיה בישראל
כתיבה: נעם פרלסון
מועד הפרסום: מחקר 77, 09-2013
הסדרי חוב בישראל
כתיבה: אנדרי ינאי
מועד הפרסום: מחקר 70, 09-2013
יישום 'אג"ח השפעה חברתית' (Social Impact Bonds) למימון פרויקטים לקידום הבריאות בישראל
כתיבה: רעות מרציאנו
מועד הפרסום: מחקר 76, 08-2013
פיתוח כלכלי-אזורי של הגליל: אסטרטגיות לפיתוח אשכול מדעי החיים
מועד הפרסום: 03-2012
הערכת תכניות שיתופי הפעולה הבינלאומיים במחקר ופיתוח בישראל
בחינת הערכים המוסיפים הנובעים מתכניות שיתוף הפעולה

דן קאופמן, יעל מרום
מועד הפרסום: 05-2011