דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מכון ירושלים למחקרי מדיניות
מרכז מילקן לחדשנות

המדור מציג פרסומים נבחרים בהוצאת המכון.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מכון ירושלים להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


--
הנה באה הרכבת - נתונים ותרחישים על ההשפעות הצפויות מחיבור מטרופולין ירושלים לתל אביב באמצעות קו הרכבת החדש
כתיבה: ישראל קמחי, יאיר אסף־שפירא
מועד הפרסום: מס' 495 2018
השכונות הערביות במזרח־ירושלים - מחקר תשתית והערכה: כפר עקב
כתיבה: אחמד אסמר
מועד הפרסום: מס' 494 2018
הדרך למפגש בריא: בתי החולים בירושלים כמרחב משותף ליהודים וערבים
כתיבה: דפנה שמר, מריק שטרן
מועד הפרסום: מס' 492 2018
הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים
כתיבה: ימית נפתלי, מריק שטרן
מועד הפרסום: מס' 490 2018
חברה אזרחית בירושלים: מחקר מתודולוגי ומיפוי     English Version
כתיבה: ליאור רגב, מריק שטרן, אראלה גנן
מועד הפרסום: מס' 488 2018
התועלת הכלכלית מהעברת יחידות ממשלתיות לירושלים
כתיבה: נדן פלדמן
מועד הפרסום: 04-2018
בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה: המחיר של היעדר זכויות על הקרקעות במזרח ירושלים. מחקר מדיניות
כתיבה: מעין נשר
מועד הפרסום: מס' 483 2018
על נתוניך ירושלים 2018: מצב קיים ומגמות שינוי
כתיבה: מאיה חושן, מיכל קורח
מועד הפרסום: מס' 484 2018
על נתוניך ירושלים 2017: מצב קיים ומגמות שינוי     English Version
כתיבה: מאיה חושן, מיכל קורח
מועד הפרסום: מס' 475 2017
על נתוניך ירושלים 2016: מצב קיים ומגמות שינוי
כתיבה: מאיה חושן, מיכל קורח, דפנה שמר
מועד הפרסום: מס' 460 2016
על נתוניך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי
כתיבה: מאיה חושן, ישראל קמחי
מועד הפרסום: 2015
על נתוניך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי
כתיבה: מאיה חושן, מיכל קורח
מועד הפרסום: 2014
על נתוניך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי
כתיבה: מאיה חושן, מיכל קורח, ענבל דורון, יעל ישראלי
מועד הפרסום: 2013
על נתוניך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי
כתיבה: מאיה חושן, איתן בלואר, מיכל קורח, אביאל ילינק, יאיר אסף-שפירא
מועד הפרסום: 2012
על נתוניך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי
כתיבה: מאיה חושן, מיכל קורח
מועד הפרסום: 2011
מבעד לתקרת זכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים
כתיבה: מריק שטרן, אחמד אסמר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 471 2017
סטטוס קוו בתהליכי שינוי: מאבקי שליטה בהר הבית
כתיבה: יצחק רייטר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 456 2016
פמיניזם בהיכל: נשות הכותל ומאבקן בסטטוס-קוו. ניתוח הסכסוך וחלופות להסדרי-תפילה חדשים בכותל המערבי
כתיבה: יצחק רייטר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 450 2016
שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה: תושבי מזרח-ירושלים בשוק העבודה העירוני
כתיבה: מריק שטרן
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 449 2015
תיירות עירונית בירושלים
עריכה: נועם שובל, ישראל קמחי
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 452 2015
השכונות הערביות במזרח-ירושלים. מחקר תשתית והערכה: ואדי ג'וז. דוח מס' 4
כתיבה: מוחמד נכאל, ישראל קמחי, יצחק רייטר, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 453 2015
השכונות הערביות במזרח-ירושלים. מחקר תשתית והערכה: א-טור. דוח מס' 3
כתיבה: אחמד אסמר, ישראל קמחי, יצחק רייטר, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 451 2015
השכונות הערביות במזרח-ירושלים. מחקר תשתית והערכה: בית-חנינא. דוח מס' 2
כתיבה: יצחק רייטר, נאסר אבו ליל, ישראל קמחי, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 441 2014
השכונות הערביות במזרח ירושלים. מחקר תשתית והערכה: צור-באהר ואום-טובא. דוח מס' 1
כתיבה: ישראל קמחי, יצחק רייטר, ליאור להרס, מוחמד נכאל
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 439 2014
מזרח-ירושלים, קיץ 2014: מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית
כתיבה: אמנון רמון, ליאור להר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 443 2014
ישן מול חדש בירושלים: סוגיות במדיניות שימור בירושלים
עריכה: ישראל קמחי
מועד הפרסום: 2014
תעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים: הערכת כלי מדיניות
תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר
מועד הפרסום: 2014
התפתחות תעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים
תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר
מועד הפרסום: 2014
עיר ובלבה מסגד: יישוב סכסוכים במקומות קדושים: פרשת המסגד הגדול בבאר-שבע
כתיבה: יצחק רייטר, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 429, 2013
משא ומתן על ירושלים: עיון בתהליכי המשא ומתן הישראלי-פלסטיני בסוגיית ירושלים 2011-1993
כתיבה: ליאור להרס     English Version
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 418 2013
נצרות ונוצרים במדינת היהודים: המדיניות הישראלית כלפי הכנסיות והקהילות הנוצריות (1948-2010)
כתיבה: אמנון רמון
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 420 2012
פניית הפלסטינים לאו"ם להכרה במדינה פלסטינית: ניתוח משפטי-מדיני
עריכה: גיל-עד נועם
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 419 2012
"למען ציון לא אחשה"?: יחס יהדות התפוצה לירושלים
כתיבה: גבי שפר, אייל צור
מועד הפרסום: 2011
ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות-ישראליות
כתיבה: אסמהאן מסרי-חרזאללה, ערן רזין, מאיה חושן
מועד הפרסום: 07-2011
מקום-מבטחו של אללה? פרשת בית הקברות ממילא ומוזיאון הסובלנות: המאבק על הנוף הסמלי והפיזי
כתיבה: יצחק רייטר
מועד הפרסום: 2011
חסמים לשלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני
עריכה: עקב בר סימן-טוב
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 401 2010
תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו
עריכה: עקב בר סימן-טוב
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 123 2009
קיימות עירונית איך אפשר?
מועד הפרסום: 2016
הפרויקט מזהה את העיר כמקום בו מתרחשת רוב הפעילות האנושית, ומבקש להתוות המלצות מדיניות להשגת קיימות באמצעות שינוי בסגנון החיים העירוני...
שימור האגן הדרומי של ים המלח: הערכת התועלות הכלכליות הצומחות למשק הלאומי מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח
עריכה: קבוצת פארטו
מועד הפרסום: 2015
חבוּת סביבתית במשפט הפרטי, תקציר המחקר
כתיבה: אור קרסין, ענת נתן
מועד הפרסום: 2013
אכיפה של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים: תמונת מצב והמלצות מדיניות
כתיבה: איריס האן
מועד הפרסום: 2013
חדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראל
כתיבה: דבורה שמואלי, איריס האן, בני פירסט, ערן פייטלסון
מועד הפרסום: 2013
מינים זרים פולשים בישראל: הערכת-מצב וחלופות למדיניות ורגולציה, דו"ח מסכם
כתיבה: רונית ג׳וסטו-חנני
מועד הפרסום: 2011
פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים בישראל. כרך ראשון - מבואות
עורכת: איריס האן
מועד הפרסום: 2011
יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית: עידוד הציות וייעול האכיפה
כתיבה: אור קרסין
סדרה: פרסומי המרכז למדיניות סביבתית, 32 2009
שיקום קרקעות מזוהמות בישראל: מדיניות ומשפט
כתיבה: אור קרסין
סדרה: פרסומי המרכז למדיניות סביבתית, 16 2005
לקראת דיור בר-השגה בישראל
המעבדה לחידושים פיננסיים
מועד הפרסום: 2015
הנגשת הון לאוכלוסיות מוחלשות בישראל
המעבדה לחידושים פיננסיים
מועד הפרסום: 02-2015
בחינת היבטים כלכליים וכלים למימון התחדשות עירונית. מחקר במסגרת המיזם להעצמת השכונות הותיקות
עריכה: גלב קלמפרט
מועד הפרסום: מחקר 90, 11-2014
בחינת תכנית השוברים המופעלת על-ידי שירות התעסוקה הישראלי ככלי מדיניות לפתרון בעיית האבטלה
כתיבה: נור פרו זהראלדין
מועד הפרסום: מחקר 86, 12-2013
שינויים באופי החדשנות, תעשיית הניו-מדיה והשפעתם על מדיניות התמיכה הממשלתית במחקר ובפיתוח עסקי
כתיבה: עמוס שטיבלמן
מועד הפרסום: מחקר 85, 12-2013
כלים להגדלת היצע המימון לייצוא במשק הישראלי
כתיבה: רותם הורוביץ-רשף
מועד הפרסום: מחקר 82, 12-2013
חינוך בעידן הדיגיטלי - בין אסדרה לשוק החופשי: כשלים, אתגרים, המלצות
כתיבה: ערן שמואלי
מועד הפרסום: מחקר 80, 09-2013
חיזוק מחוזות בישראל:יצירת מקורות הון חדשים לפיתוח כלכלי בגליל ובנגב. דוח מחקר
מועד הפרסום: 09-2013
קרן יוזמה חברתית - השקעה בעסקים חברתיים בישראל
כתיבה: דניאלה קנדל
מועד הפרסום: מחקר 81, 08-2013
מערכת מדדים להערכת מדיניות הפרדת פסולת אורגנית במקור
כתיבה: דור פרידמן
מועד הפרסום: מחקר 79, 10-2013
השפעת מערכת ההפצה על התחרות בשוק הפנסיה בישראל
כתיבה: נעם פרלסון
מועד הפרסום: מחקר 77, 09-2013
הסדרי חוב בישראל
כתיבה: אנדרי ינאי
מועד הפרסום: מחקר 70, 09-2013
יישום 'אג"ח השפעה חברתית' (Social Impact Bonds) למימון פרויקטים לקידום הבריאות בישראל
כתיבה: רעות מרציאנו
מועד הפרסום: מחקר 76, 08-2013
פיתוח כלכלי-אזורי של הגליל: אסטרטגיות לפיתוח אשכול מדעי החיים
מועד הפרסום: 03-2012
הערכת תכניות שיתופי הפעולה הבינלאומיים במחקר ופיתוח בישראל. בחינת הערכים המוסיפים הנובעים מתכניות שיתוף הפעולה
דן קאופמן, יעל מרום
מועד הפרסום: 05-2011