דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון ירושלים למחקרי מדיניות


מכון ירושלים למחקרי מדיניות

העמוד מציג מחקרים נבחרים, אשר נלטו בספריה לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מכון ירושלים להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


על נתוניך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי
עריכה: מאיה חושן, מיכל קורח
מועדי הפרסום: 2011-2021
אינדיקטורים לחברה החרדית בירושלים, 2019-2020
מחברים: עומר יניב, מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא
תוכנית היובל, מס' 534 2020; מס' 559 2021
שנתון סטטיסטי לירושלים 2019 - נתונים עיקריים
עריכה: מאיה חושן
מגלים את מזרח ירושלים:
התהליכים שהובילו לשינוי המדיניות הישראלית ולהחלטת הממשלה 3790

מאת: אמנון רמון
מועד הוצאה: מס' 547 2021
ההשכלה הגבוהה בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל
מחקר מלווה לתוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים
מחברים: עומר יניב, יאיר אסף־שפירא
שנת הוצאה: 2021
מודלים אפשריים להגמשת מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי
מחברת: דבורה אברמזון
מועד הוצאה: מס' 551 2020
פוטנציאל לימודי הנדסאות לנשים ממזרח ירושלים
מחברים: ימית נפתלי, אמיר מושקט ברקן
מועד הוצאה: מס' 548 2020
אינדיקטורים לתיירות בירושלים - נתוני 2019
מחברים: ישראל קמחי, עומר יניב
מסמך מדיניות מס' 539 2020
חינוך בלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים במזרח ירושלים
מחברים: מליחה זגייר, אלישבע מיליקובסקי
מסמך מדיניות מס' 535 2020
אינדיקטורים לתשתיות ולתכנון במזרח ירושלים
מחקר מלווה ליישום החלטת ממשלה 3790 לפיתוח חברתי־כלכלי במזרח ירושלים
מחברים: יאיר אסף־שפירא, עומר יניב
תוכנית היובל, מס' 533 2020
מגזר שלישי בירושלים: מסמך מדיניות
מחברים: שרית בן שמחון פלג, שירה נחמני, נדן פלדמן
מסמך מדיניות מס' 532 2020
התמודדות שוק התעסוקה בירושלים עם אתגרי העתיד
מחברים: ימית נפתלי, אמיר מושקט-ברקן, אבנר סעדון, נעמה שהם, יותם הכהן
מסמך מדיניות מס' 531 2020
חברה אזרחית במזרח ירושלים - מפת ידע
מחקר מלווה ליישום החלטת ממשלה 3790 לפיתוח חברתי־כלכלי במזרח ירושלים
כתיבה: בן אברהמי
מועד הפרסום: מס' 526 2020
ראס אל-עאמוד ותת השכונה ואדי קדום
כתיבה: אחמד אסמר
מועד הפרסום: מס' 523 2020
הגירה לירושלים וממנה 2017
כתיבה: מיכל קורח, מאיה חושן
מועד הפרסום: תכנית היובל, מס' 522 2020
ידיים אובדות: המחסור בהון אנושי להיי־טק בירושלים ובישראל
ניתוח והמלצות לשוק התעסוקה ולמערכת החינוך וההשכלה

כתיבה: ימית נפתלי, מאיה חושן
מועד הפרסום: תכנית היובל, מס' 519 2019
קידום תחבורה מקיימת בירושלים באמצעות חברה אזרחית
מסמך רקע עבור המודל הירושלמי
כתיבה: יערה צעירי, אראלה גנן, יוסי סעידוב, תמי גבריאלי
מועד הפרסום: מס' 516 2019
פיתוח מרחבים משותפים באזורי תפר בעיר ירושלים
כתיבה: מיכל קורח, תמי גבריאלי
מועד הפרסום: מס' 513 2019
נכסים להשכרה לתיירים לטווח קצר בישראל ובעולם - תמונת מצב ואפשרויות הסדרה
כתיבה: עומר יניב, ישראל קמחי
מועד הפרסום: מס' 512 2019
מדדי איכות חיים בירושלים - בחינה סובייקטיבית. תוכנית היובל: איכות חיים
כתיבה: מיכל קורח, תמי גבריאלי
מועד הפרסום: מס' 509 2019
אינדיקטורים לתיירות בירושלים - נתוני 2018. תוכנית היובל: דו״ח אינדיקטורים
כתיבה: ישראל קמחי, עומר יניב
מועד הפרסום: מס' 508 2019
אינדיקטורים למעקב ביוטכנולוגיה (ביו־טק), נתוני 2018. תכנית היובל
כתיבה: אמיר מושקט ברקן, ימית נפתלי
מועד הפרסום: מס' 506 2019
עיר ממשל: המצב התכנוני בקריית הלאום
כתיבה: תמי גבריאלי, אראלה גנן, נדן פלדמן, שרית בן שמחון, ליאור שילת
מועד הפרסום: מס' 501 2019
ירושלים כעיר ממשל: מס'
כתיבה: נדן פלדמן, שרית בן שמחון, תמי גבריאלי, אראלה גנן, ליאור שילת
מועד הפרסום: מס' 500 2019
הרכבת המהירה לירושלים: סיפור הקמתה והשלכותיה האפשריות על העיר
כתיבה: ישראל קמחי
מועד הפרסום: מס' 498 2019
מחנה פליטים שועפאט. השכונות הערביות במזרח־ירושלים מחקר תשתית והערכה
כתיבה: מוראד נתשה
מועד הפרסום: מס' 497 2019
הנה באה הרכבת
נתונים ותרחישים על ההשפעות הצפויות מחיבור מטרופולין ירושלים לתל אביב באמצעות קו הרכבת החדש

כתיבה: ישראל קמחי, יאיר אסף־שפירא
מועד הפרסום: מס' 495 2018
השכונות הערביות במזרח־ירושלים - מחקר תשתית והערכה: כפר עקב
כתיבה: אחמד אסמר
מועד הפרסום: מס' 494 2018
הדרך למפגש בריא: בתי החולים בירושלים כמרחב משותף ליהודים וערבים
כתיבה: דפנה שמר, מריק שטרן
מועד הפרסום: מס' 492 2018
הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים
כתיבה: ימית נפתלי, מריק שטרן
מועד הפרסום: מס' 490 2018
חברה אזרחית בירושלים: מחקר מתודולוגי ומיפוי     English Version
כתיבה: ליאור רגב, מריק שטרן, אראלה גנן
מועד הפרסום: מס' 488 2018
התועלת הכלכלית מהעברת יחידות ממשלתיות לירושלים
כתיבה: נדן פלדמן
מועד הפרסום: 04-2018
בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה
המחיר של היעדר זכויות על הקרקעות במזרח ירושלים

כתיבה: מעין נשר
מועד הפרסום: מחקר מדיניות 483 2018
תכנית ערבויות מדינה למתן אשראי למטרת השקעה בהתייעלות אנרגטית ובהפחתת פליטות גזי חממה
כתיבה: שירי חפר
מועד הוצאה: 06-2017
השכונות הערביות במזרח־ירושלים - מחקר תשתית והערכה: אבו תור
כתיבה: יערה איסר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 474 2017
מבעד לתקרת זכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים
כתיבה: מריק שטרן, אחמד אסמר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 471 2017
סטטוס קוו בתהליכי שינוי: מאבקי שליטה בהר הבית
כתיבה: יצחק רייטר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 456 2016
פמיניזם בהיכל: נשות הכותל ומאבקן בסטטוס-קוו
ניתוח הסכסוך וחלופות להסדרי-תפילה חדשים בכותל המערבי

כתיבה: יצחק רייטר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 450 2016
שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה: תושבי מזרח-ירושלים בשוק העבודה העירוני
כתיבה: מריק שטרן
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 449 2015
תיירות עירונית בירושלים
עריכה: נועם שובל, ישראל קמחי
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 452 2015
השכונות הערביות במזרח-ירושלים. מחקר תשתית והערכה: ואדי ג'וז. דוח מס' 4
כתיבה: מוחמד נכאל, ישראל קמחי, יצחק רייטר, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 453 2015
השכונות הערביות במזרח-ירושלים. מחקר תשתית והערכה: א-טור. דוח מס' 3
כתיבה: אחמד אסמר, ישראל קמחי, יצחק רייטר, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 451 2015
השכונות הערביות במזרח-ירושלים. מחקר תשתית והערכה: בית-חנינא. דוח מס' 2
כתיבה: יצחק רייטר, נאסר אבו ליל, ישראל קמחי, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 441 2014
השכונות הערביות במזרח ירושלים. מחקר תשתית והערכה: צור-באהר ואום-טובא. דוח מס' 1
כתיבה: ישראל קמחי, יצחק רייטר, ליאור להרס, מוחמד נכאל
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 439 2014
מזרח-ירושלים, קיץ 2014: מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית
כתיבה: אמנון רמון, ליאור להר
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 443 2014
ישן מול חדש בירושלים: סוגיות במדיניות שימור בירושלים
עריכה: ישראל קמחי
מועד הפרסום: 2014
תעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים: הערכת כלי מדיניות
תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר
מועד הפרסום: 2014
התפתחות תעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים
תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר
מועד הפרסום: 2014
עיר ובלבה מסגד: יישוב סכסוכים במקומות קדושים: פרשת המסגד הגדול בבאר-שבע
כתיבה: יצחק רייטר, ליאור להרס
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 429, 2013
משא ומתן על ירושלים: עיון בתהליכי המשא ומתן הישראלי-פלסטיני בסוגיית ירושלים 2011-1993
כתיבה: ליאור להרס     English Version
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 418 2013
נצרות ונוצרים במדינת היהודים: המדיניות הישראלית כלפי הכנסיות והקהילות הנוצריות (1948-2010)
כתיבה: אמנון רמון
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 420 2012
פניית הפלסטינים לאו"ם להכרה במדינה פלסטינית: ניתוח משפטי-מדיני
עריכה: גיל-עד נועם
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 419 2012
"למען ציון לא אחשה"?: יחס יהדות התפוצה לירושלים
כתיבה: גבי שפר, אייל צור
מועד הפרסום: 2011
ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות-ישראליות
כתיבה: אסמהאן מסרי-חרזאללה, ערן רזין, מאיה חושן
מועד הפרסום: 07-2011
מקום-מבטחו של אללה? פרשת בית הקברות ממילא ומוזיאון הסובלנות
כתיבה: יצחק רייטר
מועד הפרסום: 2011
חסמים לשלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני
עריכה: עקב בר סימן-טוב
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 401 2010
תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו
עריכה: עקב בר סימן-טוב
סדרה: מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות 123 2009
קיימות עירונית איך אפשר?
מועד הפרסום: 2016
שימור האגן הדרומי של ים המלח
הערכת התועלות הכלכליות הצומחות למשק הלאומי מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח

עריכה: קבוצת פארטו
מועד הפרסום: 2015
חבוּת סביבתית במשפט הפרטי, תקציר המחקר
כתיבה: אור קרסין, ענת נתן
מועד הפרסום: 2013
אכיפה של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים: תמונת מצב והמלצות מדיניות
כתיבה: איריס האן
מועד הפרסום: 2013
חדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראל
כתיבה: דבורה שמואלי, איריס האן, בני פירסט, ערן פייטלסון
מועד הפרסום: 2013
מינים זרים פולשים בישראל: הערכת-מצב וחלופות למדיניות ורגולציה
כתיבה: רונית ג׳וסטו-חנני
מועד הפרסום: דו"ח מסכם, 2011
פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים בישראל. כרך ראשון - מבואות
עורכת: איריס האן
מועד הפרסום: 2011
יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית: עידוד הציות וייעול האכיפה
כתיבה: אור קרסין
סדרה: פרסומי המרכז למדיניות סביבתית, 32 2009
שיקום קרקעות מזוהמות בישראל: מדיניות ומשפט
כתיבה: אור קרסין
סדרה: פרסומי המרכז למדיניות סביבתית, 16 2005