דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז מוסאוא

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל

העמוד מציג פרסומים נבחרים בהוצאת המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מוסאוא להרחבה על פעילות המרכז, חידושים ופרסומים נוספים.

תפקיד החברה האזרחית בהכרה בכפרים הבלתי מוכרים
אגודת הארבעים לכפרים הבלתי מוכרים
מאת: אדואר מח'ול \ ערך והנחה: ג'עפר פרח
מועד הפרסום: 2018
התקציבים המיועדים לאוכלוסייה הערבית מתקציב המדינה לשנת 2018-2017
מאת: ג'עפר פרח, אמיר טועמה
מועד הפרסום: 2018
השתתפות פוליטית של החברה הערבית פלסטינית בישראל: ניתוח מגמות לקראת הבחירות לכנסת ה-20
מאת: ג'עפר פרח
מועד הפרסום: 2015