דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» Jewish Funders Network

Jewish Funders Network

העמוד מציג פרסומים נבחרים בהוצאת רשת התורמים היהודיים.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר הרשת להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
המדריך הירוק: מדריך לתרומה חכמה. אמנויות בישראל כמנוע לשינוי חברתי     English Version
כתיבה: דיתי רונן \ עריכה: אריאל אדירם
מועד הפרסום: 03-2018
המדריך הירוק: מדריך לתרומה חכמה. לתרום לשינוי סביבתי בישראל     English Version
כתיבה: צרויה קלוואו שבח, עמית אשכנזי
מועד הפרסום: 03-2015
מדריך לשיתופי פעולה בין התורמים: עצות וכלים לשותפויות אסטרטגיות     English Version
כתיבה: עופי זיסר
מועד הפרסום: 2014
מדריך לשיתופי פעולה בין הפילנתרופיה לממשלת ישראל     English Version
כתיבה: סיגל יניב פלר
מועד הפרסום: