דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז לחקר העיר והאיזור

המרכז לחקר העיר והאיזור
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון חיפה

העמוד מציג דוחות מחקר נבחרים, אשר נקלטו בספריה לאחר הופעתם באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


אנרגיה מתחדשת מקורקעת: החסמים של רגולציה קרקעית ותיכנונית בישראל במבט השוואתי
מאת: רחל אלתרמן, נעמה טשנר
מועד הפרסום: דוח על מחקר, 2021
ישראל 100. תכנון אסטרטגי לישראל לקראת 2048. דוח שלב ב' - כלי התכנון
עריכה: שמאי אסיף, עידן פורת
מועד הפרסום: 10-2019
הזכויות במקרקעין ובדיור בקיבוצים ובמושבים: תובנות בעיקבות סקר עמדות והשוואה בין לאומית
כתיבה: רחל אלתרמן, מיכה דרורי
מועד הפרסום: 2018
צעירים לנצח? אתגרי התחזוקה של מבנים גבוהים: לקראת מדיניות כוללת
כתיבה: ניר מועלם
מועד הפרסום: 10-2017
TechCity21: תכנית האב האסטרטגית קרית הטכניון
מועד הפרסום: 10-2016
תכנית ימית לישראל
דו"ח שלב א': מצב קיים ותובנות ראשונות
דו"ח שלב ב': חזון מטרות ואמצעי מדיניות שלדיים
דו"ח שלב ג': פיתוח אמצעי מדיניות וגישות חלופיות לתכנון וניהול המרחב הימי

שנת הפרסום: 2015
יערות / פארקים / אתרי נופש ופעילויות קק"ל כסביבות מקדמות בריאות
מועד הפרסום: 01-2015
פיזור וריכוז מרחבי בישראל: מיפוי ואפיון הפריסה של ההתיישבות בישראל ככלי לפיתוח מדיניות מרחבית בת קיימא
סדרה: המרחביה - המעבדה לתכנון ועיצוב מרחבי
מועד הפרסום: 2014
בחינת תמריצים לעידוד רשויות מקומיות לגידול ולמשיכת אוכלוסייה
סדרה: המרחביה - המעבדה לתכנון ועיצוב מרחבי
מועד הפרסום: 2014
פיתוח תרבות כמנוף לפיתוח עירוני- הניסיון הבינלאומי והמקרה של תל אביב
כתיבה: נעמי כרמון ואלוירה מולין
סדרה: פיתוח מרחבי תכנון ואיכות חיים, 2014
דיור בר השגה בישראל: היבטים משפטיים, מה' 2
כתיבה: ניר מועלם, רחל אלתרמן
מועד הפרסום: 2013
דיור בר השגה: כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית
כתיבה: רחל אלתרמן, אמילי סילברמן, וחיים פיאלקוף
מועד הפרסום: 2012
התשמע קולי?! הזכות להתנגד בפני מוסדות התיכנון בחוק ובפועל
כתיבה: דפנה כרמון, רחל אלתרמן
מועד הפרסום: 2011
הזכות שקמה על יוצרה: תביעות לפיצויים בגין נזקי תכנון בישראל
כתיבה: שירה ברנד, רחל אלתרמן
מועד הפרסום: 2010
בין מירכוז קיצוני לביזור קמצני: תוכניות שבסמכות מקומית לפי חוק התכנון ובניה
כתיבה: רחל אלתרמן, עינת גבריאלי
מועד הפרסום: 2008
צדק חלוקתי במקרקעין: תוכניות חלוקה חדשה לפי חוק התכנון והבניה
כתיבה: חדוה חברוני, רחל אלתרמן
מועד הפרסום: 2008