דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הגר

הגר - מרכז למחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
קרו באתר מרכז הגר להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


ייצוג בעלי דירות בהתחדשות עירונית - היבטים מקצועיים ואתיים
כתיבה: מתן רבינוביץ
מועד הפרסום: 01-2020
פיתוח דיור בהישג יד באמצעות שותפויות ציבוריות-פרטיות
כתיבה: אורי אטינגר
מועד הפרסום: 02-2018
מבט אל אוכלוסיית הזקנים בתהליכי התחדשות עירונית. מחקר יישומי
כתיבה ומחקר: מתן רבינוביץ / עריכה: פרופ׳ נטע זיו, סבסטיאן ולרשטיין
מועד הפרסום: 11-2017
שוק השכירות בערים נבחרות בעולם. סקירת מאפיינים עיקריים
כתיבה: סבסטיאן ולרשטיין
מועד הפרסום: 03-2017
תכנית לדיור חברתי בשדה דב
כתיבה: אורי אטינגר
מועד הפרסום: 09-2016
מעורבות תושבים בקידום התחדשות עירונית: סקירת מודלים נבחרים מהעולם
מחקר וכתיבה: יואב זילברדיק
מועד הפרסום: 2015[?]
השכרה ארוכת טווח בישראל: בחינת מדיניות הממשלה
מועד הפרסום: 2015[?]
לקראת מערך כולל של דיור בהישג יד בישראל
כתיבה: טל רוזנפלד, סבסטיאן ולרשטיין, נתנאל רייכר
מועד הפרסום: 2014
מודלים של בעלות חלקית: מסמך רקע לגיבוש מדיניות ממשלתית בתחום דיור בהישג יד
כתיבה ועריכה: טל רוזנפלד, סבסטיאן ולרשטיין, אורה בלום
מועד הפרסום: 2014