דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון אהרן למדיניות כלכלית

מכון אהרן למדיניות כלכלית
המרכז הבינתחומי הרצליה

העמוד מציג ניירות מחקר נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המכון.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מכון אהרן להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


התחדשות עירונית בישראל: חסמים מרכזיים והצעות ייעול
כתיבה: אלון כהן
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2019.02, 03-2019
רפורמה במימון הרשויות המקומיות
מחברים: טל מופקדי, רועי שלם
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2018.04, 09-2018
שוק העבודה כמנוע לצמיחה וצמצום העוני
מחברים: צבי אקשטיין, אסנת ליפשיץ, טלי לרום*
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2018.03, 09-2018
האם יש בועה במחירי הדירות
מחברים: צבי אקשטיין, תמיר קוגוט, סרגיי סומקין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2018.01, 05-2018
כיצד ניתן לצמצם את הצפיפות בכבישים על ידי אימוץ אגרות גודש
מחברים: עומר מואב, שני שרייבר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2017.06, 12-2017
אסטרטגיה לצמיחת המשק 2017
מחברים: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2017.02, 09-2017
רפורמות וכשלים בשוק הדיור
מחברים: צבי אקשטיין, תמיר קוגוט
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2017.01, 06-2017
השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית
כתיבה: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, קרן שגיא, תום טרילניק
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.10, 12-2016
התערבות בשוק המט״ח בסביבת ריבית אפס
כתיבה: אורן לוינטל, עירית רוזנשטרום
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.09, 12-2016
העוני בישראל: סיבות ומדיניות בשוק העבודה
כתיבה: צבי אקשטיין, טלי לרום
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.08, 11-2016
מדיניות תומכת צמיחה וצמצום עוני 2016
כתיבה: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, תמיר קוגוט
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.07, 10-2016
השפעות הטבות המס ליצואנים על הכלכלה הישראלית
כתיבה: צבי הרקוביץ, אביחי ליפשיץ
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.06, 10-2016
רפורמה לקידום עסקים באמצעות הפחתת הנטל הבירוקרטי
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.05, 09-2016
רגולציה של שוק השכירות בישראל
כתיבה: דרור אבידור, עומר מואב
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.04, 07-2016
הפחתת הנטל הבירוקרטי לעסקים בישראל
כתיבה: אנואר חילף, אסתי גולדהמר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.03, 03-2016
האם חוק עידוד השקעות הון תורם לכלכלה ולחברה ומשיג את מטרותיו המוצהרות?
כתיבה: אסף צימרינג, עומר מואב
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.01, 01-2016
ניתוח תקציב המדינה לשנים 2016-2015
כתיבה: רפי מלניק, תמיר קוגוט, אביחי ליפשיץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.02, 02-2016
רפורמות בענף הדיור
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.05, 12-2015
מדדים לתפקוד משרדי הממשלה: מתודולוגיה ויישום בעולם ובישראל
כתיבה: גיל בן-ארי, תומר גוטמן
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.04, 11-2015
אסטרטגיה פיסקאלית למדיניות הממשלה 2016-2020
כתיבה: צבי אקשטיין, לימור דהן, תמיר קוגוט
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.03, 09-2015
מדיניות המיסוי בישראל בשנים הקרובות בראי הצמיחה ואי השוויון
כתיבה: מישל סטרבצ'ינסק
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.02, 08-2015
רפורמות בענף הדיור
כתיבה: דרור אבידור, דניאל גרף, תמיר קוגוט
מועד הפרסום: 07-2015
מדיניות ייצוא הגז מישראל
כתיבה: יהושע הופר, עדי פוזנר
סדרה: נייר מדיניות 2015.01