דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון אהרן למדיניות כלכלית

מכון אהרן למדיניות כלכלית
המרכז הבינתחומי הרצליה

העמוד מציג ניירות מחקר נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המכון.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מכון אהרן להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


רפורמה במימון הרשויות המקומיות
מחברים: טל מופקדי, רועי שלם
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2018.04, 09-2018
האם יש בועה במחירי הדירות
מחברים: צבי אקשטיין, תמיר קוגוט, סרגיי סומקין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2018.01, 05-2018
אסטרטגיה לצמיחת המשק 2017
מחברים: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2017.02, 09-2017
על רקע הפער ברמת החיים בין ישראל לבין המדינות המובילות ב-OECD ,שאינו מצטמצם זה שנים רבות, מוצגת בנייר מדיניות זה אסטרטגיה כלכלית לישראל שמטרתה לצמצם לאורך זמן את הפער בתוצר לנפש ובשיעור העוני. אסטרטגיה זו מתבססת על ניתוח מקרו-כלכלי לזיהוי הגורמים המרכזיים לפערים בין ישראל למדינות מובילות שנבחרו...
רפורמות וכשלים בשוק הדיור
מחברים: צבי אקשטיין, תמיר קוגוט
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2017.01, 06-2017
נייר מדיניות זה מתמקד בניתוח שוק הדיור, בבחינת המדיניות הננקטת על ידי הממשלה ובהצגת הסיבות לכך שנדרשת אסטרטגיה שונה מזו שמאפיינת את המדיניות היום. האסטרטגיה המוצעת מתמקדת ברפורמות מבניות של שוק הנדל"ן כולו, תוך שימת דגש על פיתוח התשתיות העירוניות של דיור ותחבורה בגוש דן ובירושלים..
השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית
כתיבה: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, קרן שגיא, תום טרילניק
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.10, 12-2016
בנייר מדיניות זה נבחן את מדיניות הממשלה בתחום ההשכלה העל-תיכונית של פרטים אשר אינם פונים ללמוד במסגרות ההשכלה הגבוהה באוניברסיטאות ובמכללות כדי לקבל תואר אקדמי מוכר. מטרת הנייר היא לגבש המלצות מעשיות ומפורטות לרפורמה מקיפה וארוכת טווח במערכת ההשכלה הגבוהה הטכנולוגית והמקצועית.
התערבות בשוק המט״ח בסביבת ריבית אפס
כתיבה: אורן לוינטל, עירית רוזנשטרום
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.09, 12-2016
נייר זה עוסק במדיניות רכישות מט"ח על ידי הבנק המרכזי בסביבת ריבית אפס. השאלה נבחנת במסגרת מודל מקרו-כלכלי מבני (DSGEׂ), בדומה למודלים המשמשים בנקים מרכזיים בעולם ובישראל...
העוני בישראל: סיבות ומדיניות בשוק העבודה
כתיבה: צבי אקשטיין, טלי לרום
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.08, 11-2016
מדיניות תומכת צמיחה וצמצום עוני 2016
כתיבה: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, תמיר קוגוט
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.07, 10-2016
השפעות הטבות המס ליצואנים על הכלכלה הישראלית
כתיבה: צבי הרקוביץ, אביחי ליפשיץ
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.06, 10-2016
רפורמה לקידום עסקים באמצעות הפחתת הנטל הבירוקרטי
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.05, 09-2016
רגולציה של שוק השכירות בישראל
כתיבה: דרור אבידור, עומר מואב
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.04, 07-2016
הפחתת הנטל הבירוקרטי לעסקים בישראל
כתיבה: אנואר חילף, אסתי גולדהמר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.03, 03-2016
האם חוק עידוד השקעות הון תורם לכלכלה ולחברה ומשיג את מטרותיו המוצהרות?
כתיבה: אסף צימרינג, עומר מואב
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.01, 01-2016
ניתוח תקציב המדינה לשנים 2016-2015
כתיבה: רפי מלניק, תמיר קוגוט, אביחי ליפשיץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.02, 02-2016
רפורמות בענף הדיור
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.05, 12-2015
מדדים לתפקוד משרדי הממשלה: מתודולוגיה ויישום בעולם ובישראל
כתיבה: גיל בן-ארי, תומר גוטמן
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.04, 11-2015
אסטרטגיה פיסקאלית למדיניות הממשלה 2016-2020
כתיבה: צבי אקשטיין, לימור דהן, תמיר קוגוט
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.03, 09-2015
מדיניות המיסוי בישראל בשנים הקרובות בראי הצמיחה ואי השוויון
כתיבה: מישל סטרבצ'ינסק
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.02, 08-2015
רפורמות בענף הדיור
כתיבה: דרור אבידור, דניאל גרף, תמיר קוגוט
מועד הפרסום: 07-2015
מדיניות ייצוא הגז מישראל
כתיבה: יהושע הופר, עדי פוזנר
סדרה: נייר מדיניות 2015.01