דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» דיראסאת

דיראסאת - המרכז הערבי למשפט ומדיניות

העמוד מכיל מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר 'דיראסאת'.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המרכז להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינה יהודית נקודה: ניתוח הפרקים החדשים בספר הלימוד למקצוע האזרחות 'להיות אזרחים בישראל: מדינה יהודית ודמוקרטית'
כתיבה: הללי פינסון
נוכחוֹת נפקדוֹת: הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה והתרבות הערבית - תמונת מצב
כתיבה: ת'אאר אבו ראס, יעל מעין
מועד הפרסום: 12-2014
מצוקת הדיור והריסות מבנים בחברה הערבית בישראל: מכשולים נוכחיים והמלצות לשינוי. נייר עמדה משפטי
כתיבה: קייס נאסר
מועד הפרסום: 02-2012
אחרי השבר: כיוונים חדשים למדיניות הממשלה כלפי הערבים בישראל. דו ח חירום מאת צוות חוקרים בין-אוניברסיטאי
מועד הפרסום: 11-2000