חדש בספריה :: סקירה חודשית 06-2019
העמוד מציג רשימה של פרסומים חדשים בהוצאת המוסדות המשתתפים בספריה.

מבקר חדש? מומלץ לעיין בתקנון הספריה לפרטים על תנאי שיתוף\שימוש בתכנים דיגיטליים.
מידע חסר\לא מדויק? צרו קשר לצוות הספריה להשלמה והצטרפות.

כתבי עת - גליונות חדשים

שנתון התכנון
2018
ישראלים
9 2019
ביטחון סוציאלי
107 04-2019
עט השדה
19 11-2018
'המשפט' ברשת
88 03-2019
ביו-אתיקה
04-2019 19
עדכן אסטרטגי
04-2019 22-1
עורך הדין
42 04-2019

דוחות מחקר, נתונים ופרשנות

הגירה \ זכויות אדם
כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל. דוח מעקב שנתי 2018
המוקד לפליטים ולמהגרים
שוד ושבר: על הכשלים של 'חוק הפיקדון' ויישומו
המוקד לפליטים ולמהגרים
בינאום המשפט הישראלי: תמיכת ממשלות אירופה בעתירות לבג"ץ
המכון לאסטרטגיה ציונית
מאוסלו ועד היום: דו"ח מצב זכויות אדם
המכון לאסטרטגיה ציונית
חברה \ כלכלה \ תעסוקה
אומדן העלות הכלכלית בגין שריפת פסולת
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תיאור וניתוח מבנה תעריף החשמל לשנת 2019
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
על נתוניך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2019
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
שנתון סטטיסטי לירושלים 2019 - נתונים עיקריים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
תמונת מצב חברתית 2018
מרכז אדוה מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
סיוע חומרי לאנשים החיים בעוני: סקירה היסטורית ומגמות נוכחיות
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הסדרת שירותי הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם המיטבי במערך שירותי הדת
המרכז הישראלי להעצמת האזרח
יישום החלטת הממשלה בנושא קבורה אזרחית
המרכז הישראלי להעצמת האזרח
ארגוני החברה האזרחית בישראל: מבט עדכני על בסיס נתוני גיידסטאר-ישראל
המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל
תכנון ובניה
בחינת מדיניות העסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל
המכון לאסטרטגיה ציונית
צדק לכאורה: אחריותם של שופטי בג״ץ להריסת בתי פלסטינים ולנישולם
בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
פעילות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה למתחמים מועדפים לדיור. דו"ח מעקב תקופתי, 2019
החברה להגנת הטבע
עידן 'ההסדרה' - דוח ההפקעה של ועדת זנדברג להכשרת מאחזים ובנייה בלתי חוקית בהתנחלויות: ניתוח, השלכות ויישום
יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
תכנון ופיתוח היישובים הערביים בישראל- תפיסה חדשה להיערכות הרשויות המקומיות והמדינה
המכון למחקרי ביטחון לאומי