חדש בספריה \ סקירה חודשית 03-2019
העמוד מציג גליונות וניירות מחקר חדשים, כפי שפורסמו במהלך החודש האחרון באתרי המוסדות המשתתפים בספריה.
לצפיה במסמכים לחצו על סימן הקובץ המצורף.

מבקר חדש? מומלץ לעיין בתקנון הספריה לפרטים על תנאי שיתוף\שימוש בתכנים דיגיטליים.
מידע חסר\לא מדויק? צרו קשר לצוות הספריה להשלמה והצטרפות.
כתבי עת ופרסומים תקופתיים
מערכות
01-2019 482
בין הקטבים
02-2019 19
הערכה אסטרטגית
ימית 2018/2019
ביאן-הערבים בישראל
03-2019 16
'המשפט' ברשת:
זכויות אדם
הדין והדיין
02-2019 50
עדכן אסטרטגי
01-2019 21-4

דוחות מחקר, נתונים ופרשנות
בנק ישראל - מבט סטטיסטי, 2018
בנק ישראל - חטיבת המחקר
השפעת התחבורה הציבורית על התעסוקה בחברה הערבית
בנק ישראל - חטיבת המחקר
איך מגיעים לעבודה בישראל? מאפייני יישוב וגורמי פרט
בנק ישראל - חטיבת המחקר
ייצוג נשים בשלטון המקומי: ריכוז נתונים לאחר הבחירות המקומיות 2018
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
אחוז החסימה ושינויים בו לאורך הזמן - סקירה משווה
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תיאור וניתוח השימוש בכרטיסים לחיוב מיידי (כרטיסי דביטט)
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2017
המוסד לביטוח לאומי - מינהל המחקר והתכנון
שקיפות מפלגות
המכון הישראלי לדמוקרטיה
הצעה לרפורמה בשוק העבודה. העתיד כבר כאן
המכון הישראלי לדמוקרטיה
שחיקתו של הסטטוס קוו ביחסי דת ומדינה
המכון הישראלי לדמוקרטיה
הערכה אסטרטגית לישראל 2018-2019
המכון למחקרי ביטחון לאומי
יהודי ארצות הברית והביטחון הלאומי של ישראל
המכון למחקרי ביטחון לאומי
הזכויות במקרקעין ובדיור בקיבוצים ובמושבים: תובנות בעיקבות סקר עמדות והשוואה בין לאומית
המרכז לחקר העיר והאיזור. הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון
התחדשות עירונית בישראל: חסמים מרכזיים והצעות ייעול
מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה
קרבת העוני: סיכון לעוני, סיכוי להצטרפות למעמד הבינוני
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
הגירעון הטיפולי בישראל: מי נושאות בנטל וכיצד ניתן לצמצמו?
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
הערכה אסטרטגית ימית רבתי למדינת ישראל 2018/19
מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית
עובדים החיים בעוני: מיפוי צרכים ומענים – מחקר מקדמי לצורך קבלת החלטה
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
המדריך לייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים
מכון ון ליר בירושלים
החוב של משקי הבית בישראל
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
מילקי יקר, חולצות זולות: השלכות של חסימת מסחר בין־לאומי
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
ייעול עבודת היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
שינויי אקלים באזור הארקטי של רוסיה: הזדמנויות, אתגרים והשלכות גאואסטרטגיות
קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה