סקירה חודשית 12-2019

כאן תמצאו גליונות כתבי עת ומחקרים חדשים, אשר נקלטו בספריה לאחר הופעתם באתרי המוסדות המשתתפים.
במטרת הסקירה לרכז ולהפנות את המבקרים לחידושי המחקר בנושאים אקטואליים, ולסייע למוסדות בהפצת מידע ופרסומים בגישה פתוחה ברשת.
- מבקר חדש? מומלץ לעיין בתקנון הספריה על תנאי שיתוף ושימוש בתכנים דיגיטליים.
- מידע חסר\לא מדויק? צרו קשר להשלמה והצטרפות.

כתבי עת - גליונות חדשים

מעשי משפט
כרך י 2019
הדין והדיין
52 10-2019
המשפט ברשת -זכויות אדם
94 10-2019
ביאן -הערבים בישראל
19 11-2019
ביטחון סוציאלי
108 10-2019
מערכות
485-486 11-2019
יד ושם ירושלים
90 10-2019

דוחות מחקר, נתונים ופרשנות

אדם טבע ודין
דו"ח משפט ואקלים 2019-2020. אקלים משפטי - מתקרבים לנקודת הרתיחה. על מגמות בחקיקה ובפסיקה בתחום האקלים בעולם
אדם טבע ודין
תכנון משולב תחבורה ציבורית. כלי מדידה לבדיקת תכניות
החברה להגנת הטבע
קודחים ובוכים: חיפושי נפט ופצלי שמן בישראל
החברה להגנת הטבע
החשיבות האקולוגית של מקווי מים מלאכותיים בישראל והאיומים עליהם
הכנסת - הלשכה המשפטית
חוקי אקלים והסוגיות המרכזיות המוסדרות בהם - סקירה משווה
הכנסת - הלשכה המשפטית
הגנות על מיעוטים באמנות והכרזות אירופיות
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תיאור ומעקב אחר התכנית האסטרטגית הרב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תיאור וניתוח מנגנון התקצוב של מוסדות החינוך בחטיבות העליונות
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מערך הדיור הציבורי בישראל, נתונים ותנאי זכאות
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
הסדרת משק הפסולת ביישובים הערביים, הדרוזיים והבדואיים
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
סקר ביטחון אישי 2018
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תיירות 2018
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
נסועה של כלי רכב (קילומטרז') 2018
המכון הישראלי לדמוקרטיה
ממלכתיות, 'הדתה' ודתיים בצה"ל
המכון הישראלי לדמוקרטיה
חוק שעות עבודה ומנוחה, ומנגנונים לגמישות בשוק העבודה
המכון הישראלי לדמוקרטיה
הגותו של הרב שג"ר כבסיס לדמוקרטיה רב תרבותית
המכון הישראלי לדמוקרטיה
על דמוקרטיה ושלטון החוק על-פי משנתו של מאיר שמגר
המכון לאסטרטגיה ציונית
הגירה ומדיניות - סקירה משווה
המכון לאסטרטגיה ציונית
זכויות קיבוציות של מיעוטים במדינות דמוקרטיות - סקירה משווה
המרכז הישראלי להעצמת האזרח
דו"ח מעקב: הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית על בסיס החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017
המרכז הישראלי להעצמת האזרח
דו"ח מעקב: צמצום תאונות העבודה במשק על בסיס החלטת ממשלה 3382 מיום 18.1.1
המרכז הישראלי להעצמת האזרח
דו"ח מעקב: אחריותה של משטרת ישראל למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
פיתוח מרחבים משותפים באזורי תפר בעיר ירושלים סדנת מרחבים משותפים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
נכסים להשכרה לתיירים לטווח קצר בישראל ובעולם - תמונת מצב ואפשרויות הסדרה
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
אינדיקטורים למעקב ביוטכנולוגיה (ביו־טק), נתוני 2018. תכנית היובל
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
בני 65+ בישראל. שנתון סטטיסטי 2018
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
שימוש בממצאי מחקר במערכת לרווחת הילד והמשפחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
'נעורים' לומדים מהצלחות - מרכזי בני נוער ביישובים דרוזיים
מרכז אדוה מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
לא רק צמיחה: מנועי שוויון בתקציב המדינה
מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית
היבטים גאו-אסטרטגים בתפעול הנמל 'הסיני' בחיפה
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
אי שוויון בחינוך - ממחקר למדיניות
Bank of Israel - Research Department
A Longitudinal Study of the Effect of Subsidized Child Care on Maternal Earnings
The Israel Democracy Institute
Proportionality in Public Policy: The Balance between Rights and Public Interests in Decision-Making
The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies
The Arab-Israeli and Israeli-Palestinian Conflict in Textbooks on the Modern Middle East: A Critical Survey
The Cegla Center for Interdisciplinary Research, TAU Buchmann Faculty of Law
Theoretical Inquiries in Law, Vol. 20-2 2019