סקירה חודשית 10-2019

העמוד מציג רשימה של פרסומים חדשים בהוצאת המוסדות המשתתפים בספריה.
- מבקר חדש? מומלץ לעיין בתקנון הספריה לפרטים על תנאי שיתוף\שימוש בתכנים דיגיטליים.
- מידע חסר\לא מדויק? צרו קשר לצוות הספריה להשלמה והצטרפות.


כתבי עת במרחב הציבורי

במחנה
18 08-2019
מעשי משפט
כרך י 2019
משפט חברה ותרבות
כרך 2 2019
ספר דנציגר
09-2019
ביאן -הערבים בישראל
18 08-2019
ביטחון סוציאלי
108 10-2019
עדכן אסטרטגי
22-2 07-2019

דוחות מחקר, נתונים ופרשנות

בנק ישראל - חטיבת המחקר
הערכת האפקטיביות של התוכניות 'עתודה מדעית-טכנולוגית' ו'לתת חמש'
כתיבה: זוסמן נעם, דוד מעגן
Bank of Israel - Research Department
Sentiment Indicators Based on a Short Business Tendency Survey
Written by: Daniel Roash, Tanya Suhoy
Bank of Israel - Research Department
The Exclamation Mark of Cain: Risk Salience and Mutual Fund Flows
Written by: Yevgeny Mugerman, Nadav Steinberg, Zvi Wiener
החברה להגנת הטבע
בין הרצוי למצוי: דו״ח האיומים על המסדרונות האקולוגיים
כתיבה ועריכה: עפרי גבאי, אסף זנזורי
הכנסת - הלשכה המשפטית
חקיקה לגבי ייצוג הולם לנשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות - סקירה משווה
כתיבה: צח בן-יהודה
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
הטבת מס בגין תרומות למוסדות מוכרים - אומדן העלות התקציבית
כתיבה: מאיר אזנקוט
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
בחירות ממוחשבות: מבט משווה
כתיבה: אהוד בקר
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
ייצוג נשים במגזר הציבורי
כתיבה: עדו אבגר
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
השלכות של שימוש רב במכשירי מדיה דיגיטליים ['מסכים']
כתיבה: רועי גולדשמידט
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
דו"ח פני החברה בישראל: פערים בין מרכז לפריפריה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
כלי רכב מנועיים 2018
המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, אוניברסיטה העברית
ארגונים ערביים־פלסטיניים בחברה האזרחית בישראל
כתיבה: אמל ג'מאל, ואח'
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
אינדיקטורים לתיירות בירושלים 2018
כתיבה: ישראל קמחי, עומר יניב
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
מדדי איכות חיים בירושלים - בחינה סובייקטיבית. תוכנית היובל: איכות חיים
כתיבה: מיכל קורח, תמי גבריאלי
The Jerusalem Institute for Policy Research
Shared Spaces on the Seam - Jerusalem's City Parks . Design Research
Authors: Ya'ara Issar, Maier Yagod, Murad Natsheh, Marik Shtern, Dafna Shemer
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
'תוצרת בית' - תוכנית לחיזוק הקשר בין המשפחה, התלמיד ובית הספר
כתיבה: עירית אייזיק
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
הערכת העלות של שירותי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לאנשים עם מוגבלות
כתיבה: יונתן אייל
קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה
בדרכי שלום: בחינת הסכסוך על הגבול הימי בין ישראל ללבנון בראי משפט הים
כתיבה: בני שפנייר