דין ומידע   »» סקירה חודשית

אוקטובר 2017

ס ק י ר ה   ח ו ד ש י ת
לחידושי המחקר הציבורי בישראל

העמוד מציג גליונות כתבי-עת ודוחות מחקר חדשים, אשר פורסמו באתרי המוסדות המשתתפים במהלך החודש האחרון.
הסקירה בנויה בסדר א-ב מוסדות ממשלתיים \ ציבוריים, בציון שם המחקר ובצירוף קובץ להורדה.
למחקרים נוספים והפניה לאתר הפרסום המקורי לחצו על שם המוסד הנבחר.


כתבי עת ופרסומים תקופתיים
מדיניות ציבורית - עיתון לחידושי מדיניות, 17 10-2017: מדיניות ציבורית במבט עכשווי
בית הספר למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית בירושלים
עט השדה, 07-2017 18: מתוך עולמות שבורים: צמיחה ממשבר אובדן וטראומה
ג'יונט ישראל אשלים
ביו-אתיקה - פורום צפת לביו-אתיקה, 17 09-2017
המכללה האקדמית צפת
לחם חוק: עיונים במשפט ואוכל [משפט חברה ותרבות]
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
מבזקי הארות פסיקה 72 | ספטמבר 2017: 'חשופות בבורסה' - בעקבות עת״מ 8707/07 הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן נ׳ ירושלמי
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים המכללה למנהל
מבזקי הארות פסיקה 71 | ספטמבר 2017: 'זמן פציעות' - על גאווה ודעות קדומות, בעקבות בג"ץ 781/15 ארד-פנקס נ' הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד), התשנ"ו–1996
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים המכללה למנהל
עורך הדין, 36 09-2017
לשכת עורכי הדין
ביאן - הערבים בישראל, 08-2017 11
מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים
הכל מתוכנן: על מדיניות של הכשלת תכנון בשכונות הפלסטיניות בירושלים
במקום - מתכננים למען זכויות תכנון
הדוח בוחן שלוש תכניות בנייה בירושלים המזרחית, המבטאות את ניסיונותיהם של התושבים הפלסטינים לבנות באופן חוקי ולהסיר את איום ההריסה מעל בתיהם..
בדלת האחורית: מגמות חדשות של סחר בבני אדם תוך ניצול מערכת המקלט בישראל
המוקד לפליטים ולמהגרים
החל משנת 2016 חלה עליה חדה במספר אזרחי אוקראינה וגיאורגיה אשר הגישו בקשות למקלט מדיני בישראל. איסוף נתונים שנערך על ידי המוקד לפליטים ומהגרים מראה כי בעליית מספר המהגרים ומבקשי המקלט ממדינות אלו מעורבים גורמים ישראלים, ביניהם חברות כוח אדם..
לרוקן מתוכן: המחצבות הישראליות בגדה המערבית: ביזה ממוסדת בחסות בג"ץ
יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
בשנת 2009 עתר ארגון יש דין לבג"ץ, בדרישה להפסיק את הכרייה והחציבה שמבצעות מחצבות בבעלות ישראלית בגדה המערבית ולקבוע כי כרייה של אוצרות טבע בשטחים הכבושים לצרכיה או לשימושה של ישראל או אוכלוסייתה הינה מעשה בלתי חוקי. יש דין טען בעתירה כי מדיניות ישראל מהווה ניצול כלכלי ברוטלי של שטח כבוש לצרכיה הבלעדיים של המעצמה הכובשת, תוך הפרה גסה של עקרונות המשפט הבינלאומי..
שירותי בריאות הנפש בישראל: צורך, דפוסי שימוש וחסמים. סקר באוכלוסיית המבוגרים הכללית
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
ביולי 2015 נכנסה לתוקף הרפורמה הביטוחית, במסגרתה הועברה האחריות על הספקת שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות אל קופות החולים. לבקשת משרד הבריאות מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ממלא תפקיד מרכזי בעיצוב ההערכה של הרפורמה בבריאות הנפש ובביצועה מאז 2007 .במסגרת זו נערך בשנת 2013 סקר מקיף בקרב האוכלוסייה הכללית, שבחן את שיעורי הצורך בשירותי בריאות הנפש ואת דפוסי הפנייה לטיפול - נושאים שהם חיוניים לעיצוב הרפורמה הביטוחית ולהערכתה..
רפורמות וכשלים בשוק הדיור
מכון אהרן למדיניות כלכלית
נייר מדיניות זה מתמקד בניתוח שוק הדיור, בבחינת המדיניות הננקטת על ידי הממשלה ובהצגת הסיבות לכך שנדרשת אסטרטגיה שונה מזו שמאפיינת את המדיניות היום. האסטרטגיה המוצעת מתמקדת ברפורמות מבניות של שוק הנדל"ן כולו, תוך שימת דגש על פיתוח התשתיות העירוניות..
התייחסות עקרונית לתכניות לעידוד תעשייה
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
ממשלת ישראל יכולה לעשות רבות על מנת לתרום לגידול הפריון במשק, אך אין הצדקה למדיניות המפלה לטובה או לרעה סוגים מסויימים של פעילות כלכלית.
הייעוץ המשפטי והממשלה: ניתוח והמלצות, מה' 2
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
מאז שפורסם נייר מדיניות זה לראשונה (2014 ) התגבר העיסוק הציבורי, הפוליטי והמשפטי מצד אחד הביע היועץ המשפטי בשאלת סמכויות הייעוץ והייצוג שבידי היועץ המשפטי לממשלה. עמדה, שאותה חזינו בנייר זה,לפיה חוות דעתו מחייבת את הממשלה גם בבואה ליזום חקיקה ראשית – באופן חסר תקדים בעולם. מאידך, הצעות חוק שונות עלו על שולחן הכנסת במטרה להסדיר מחדש את סמכויות מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, ובית המשפט העליון ביקר את הפרקטיקה שלפיה היועץ המשפטי לממשלה רשאי להציג בשם המשיב עמדה שונה מעמדתו האותנטית.
תחבורה שיתופית בישראל - ניתוח מדיניות והצעת מודל
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
במוקד נייר עמדה זה עומדת הצעה לרפורמה יסודית בתחום, אשר תפתח את השוק ותאפשר קליטה ויישום של רעיון התחבורה השיתופית בישראל...
מוסדות מחקר ממשלתיים
Bank of Israel - Research Department
A Structural VAR Model for Estimating the Link between Monetary Policy and Home Prices in Israel
בית המשפט העליון: פסקי דין מרכזיים שניתנו בשנת המשפט 2017-2016
הרשות השופטת
שופטות ושופטי בית המשפט העליון בחרו, כמדי שנה, את פסקי הדין המרכזיים שניתנו בשנת המשפט החולפת. להלן יוצג סיכום של פסקי הדין, לפי תחומי המשפט השונים...
תיאור וניתוח מיסוי סיגריות וטבק לגלגול, בחינת פערי המיסוי, דפוסי צריכה והכנסות המדינה
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
במסמך מוצגים נתונים על שיעורי המעשנים בישראל ובמדינות OECD ,אומדן משקל רכיבי המיסוי על סיגריות וטבק לגלגול, השפעת פער המיסוי בין סיגריות וטבק לגלגול על דפוסי הצריכה ועל הכנסות המדינה, אומדן השפעת שינוי שיטת המיסוי על סיגריות על הכנסות המדינה ועמדות חברות ההפצה.
תיאור וניתוח הרזרבות בתקציב המדינה בשנים 2011 עד 2018 – סקירה משווה
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך זה נכתב לבקשת חה"כ סתיו שפיר, יו"ר הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור. במסמך מוצגים נתונים על התקציבים שהוקצו לתקנות הרזרבה במסגרת תקציב המדינה בשנים 2011-2016 ובתקציב הדו-שנתי שאושר לשנים 2017 ו-2018.
דרישות סף בהכשרת צוותים העוסקים בחינוך בגיל הרך בישראל
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
במסמך יוצג מידע על ההכשרה הנדרשת מאנשי צוות במסגרות ההעסקה השונות המיועדות לגילאי לידה עד שש...
תוכניות לחיזוק התא המשפחתי - סקירה משווה
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך זה ... עוסק בתוכניות לחיזוק התא המשפחתי במספר מדינות בעולם. בפתח המסמך יוצג הרקע לסוגיה וכן תיאור קצר של הנעשה בישראל בתחום זה. בהמשך המסמך ייסקרו תוכניות כאמור בארבע מדינות: ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה ונורבגיה.

>> סקירה חודשית 08-2017