דין ומידע   »» סקירה חודשית

ס ק י ר ה   ח ו ד ש י ת   [02-2017]

לעיונכם כתבי-עת ודוחות מחקר נבחרים, אשר פורסמו באתרי המוסדות המשתתפים במהלך החודש האחרון.
הסקירה בנויה בסדר א-ב מוסדות מפרסמים, בציון שם המחקר ובצירוף קובץ לצפיה והורדה.
הגליון נועד להפנות את המבקרים למקורות וחידושי המחקר הציבורי, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.

מוסדות מחקר ממשלתיים
בנק ישראל - חטיבת המחקר
מגבלות נזילות והון אנושי: ההשפעה של מדיניות רווחה על משפחות ערביות בישראל
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
איגרת, 38 12-2016
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תיאור וניתוח התקדמות מיזם הקו האדום במסגרת תכנית הרכבת הקלה בגוש דן
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תיאור מערך כשרות מזון ומשקאות בישראל ואומדן עלויות
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
הטיפול בחסרי בית צעירים - סקירה משווה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ההוצאה הלאומית לחינוך 2015-1962
המוסד לביטוח לאומי - מינהל המחקר והתכנון
היבטים בביטוח סיעוד, 2015
המשרד להגנת הסביבה
עומסי מזהמים בנחלים, 2015
הרשות השופטת - מחלקת המחקר
בית המשפט לתביעות קטנות
נציבות שירות המדינה
מסמך צרכים לטכנולוגיות תומכות בקרה על ניהול ההון האנושי בשירות המדינה
מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים
איגוד הבנקים
בנקאות, 30 01-2017
בית ההוצאה לאור של צה"ל
בין הקטבים, 9 12-2016: בניין הכוח, חלק ג'
המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב
עדכן אסטרטגי, 19-4 01-2017
המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב
סייבר, מודיעין וביטחון, 1-1 01-2017
המכללה האקדמית צפת - פורום צפת לביו-אתיקה
ביו-אתיקה, 16 01-2017
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי [משפט, חברה ותרבות]
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים המכללה למנהל
'המשפט' ברשת: זכויות אדם - מבזקי הארות פסיקה, 61 02-2017: מחיר מופקע: בעקבות בג"ץ 9949/08 חמאד נ' שר הביטחון
יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
אכיפת החוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים סיכום נתונים 2015
לשכת עורכי הדין בישראל
אתיקה מקצועית, 64 01-2017
לשכת עורכי הדין מחוז תל-אביב
עט ואתיקה, 68 12-2016
מכון משפטי ארץ
מעמדה המשפטי של חברה בע"מ
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
תמונת מצב חברתית 2016
מרכז מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל למחקר חברתי יישומי
קהילה צומחת. מחקר הערכה
מרכז מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל למחקר חברתי יישומי
מרכזים למשפחות של ילדים ובני נוער עם מוגבלות. מחקר הערכה
מרכז מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל למחקר חברתי יישומי
מצבם של צעירים בישראל בתחומי חיים מרכזיים
מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי - המכללה האקדמית נתניה
מניעים וחסמים ישראלים בהשגת הסדר שלום עם הפלסטינים
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
תיקונים בשיטת הבחירות והממשל: חיזוק המשילות והייצוגיות
Cegla Center for Interdisciplinary Research, TAU Buchmann Faculty of Law
Theoretical Inquiries in Law, 18-1 01-2017: Law, Economy, and Inequality
GlobalTrust Working Paper Series, TAU Buchmann Faculty of Law
The External Dimensions of Constitutions
שגיעת כתיב? פריט חסר? כתבו לנו: safran@din-online.info