דין ומידע   »» סקירה חודשית

ס ק י ר ה   ח ו ד ש י ת   [03-2017]

לעיונכם כתבי-עת ודוחות מחקר נבחרים, אשר פורסמו באתרי המוסדות המשתתפים במהלך החודש האחרון.
הסקירה בנויה בסדר א-ב מוסדות מפרסמים, בציון שם המחקר ובצירוף קובץ לצפיה והורדה.
הגליון נועד להפנות את המבקרים למקורות וחידושי המחקר הציבורי, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.

מוסדות מחקר ממשלתיים
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
נתונים על עוני בקרב עולים
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
אינטרנט ושירותים דיגיטליים לאזרחים ותיקים
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מחלת האפילפסיה בישראל - נתונים ושירותי בריאות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2015
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
דמוגרפיה של עסקים: מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2015-2011
נציבות שירות המדינה
דוח בקרה מסכם: קידום שוויון מגדרי שנת 2015
Bank of Israel - Research Department
The Effect of Credit Constraints on Housing Choices: The Case of LTV limit
Bank of Israel - Research Department
Interest Rate in the Objective Function of the Central Bank and Monetary Policy Design
מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים
בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל
המשפט, כג 01-2017
בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
פטּור בלא כלום: כיצד מועלת ישראל בחובתה לשלם פיצויים לפלסטינים בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון
האגודה לזכויות האזרח בישראל
לא נצוּר: נשק קל במרחב האזרחי כמה כלים וכמה פיקוח?
המועצה להשכלה גבוהה
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
המכללה האקדמית נתניה
מאזני משפט, י"א 2016
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים המכללה למנהל
מבזקי הארות פסיקה 62 | מרץ 2017: משפחת חסמב"ה - בעקבות עמ"ש 40897-12-13 פלוני נ' פלונית
יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
החטא בלי עונשו: התנהלות מערכת אכיפת החוק במקרים של הפרת צווים מינהליים ושיפוטיים ובנייה בלתי חוקית של ישראלים בגדה המערבית
מכון ון ליר בירושלים - התכנית לכלכלה וחברה
פנסיית החובה בישראל והשפעתה על אי־השוויון הפנסיוני: הסיכונים במערכת הפנסיה החדשה
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
עסק משלה: עידוד עסקים קטנים בבעלות נשים בישראל ובמדינות המפותחות..
מרכז מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל למחקר חברתי יישומי
אינדקס לאומי למדידת התעללות בילדים והזנחתם בישראל: תהליך הפיתוח
מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב
מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, 11 חורף 2017
מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
ביאן - הערבים בישראל, 02-2017 10
מרכז רקמן - המרכז לקידום מעמד האישה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן
הדין והדיין: פסקי דין רבניים בנושאי משפחה \ 44 02-2017
GlobalTrust Working Paper Series
Global Reputation for Guest Workers
GlobalTrust Working Paper Series
State Courts as Trustees of Humanity: Towards a New Approach to Universal Jurisdiction
>> סקירה חודשית 02-2017
שגיעת כתיב? פריט חסר? כתבו לנו: safran@din-online.info