מי ומי במחקר המקוון בישראל?

  מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של פרסומי מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים המובילים בישראל     אוסף המחקרים מתעדכן באופן שוטף, והוא פתוח לעיון הציבור בתנאי השימוש ההוגן     הספריה נועדה לשמש מרחב ציבורי מקוון לריכוז וגיבוי תכני נתונים ומחקר בנושאים אקטואליים.כ- 140 מוסדות מחקר
סדר א-ב - סטטוס ארגוני - תחומי דעת
קרוב ל- 10,000 יחידות תוכן [PDF]
בעברית ובאנגלית
75 כתבי עת ובטאונים בהוצאת מוסדות ציבור ומחקר אקדמי
מנגנון מוסכם של שיתוף ושימוש בתכנים דיגיטלייםכתבי עת בספריה

דוחות מחקר ונתונים תקופתיים

בריאות וסביבה בישראל 2020
הקרן לבריאות וסביבה
דוח מצב המדינה 2020 - חברה כלכלה ומדיניות
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020
המכון הישראלי לדמוקרטיה
מדד המגדר 2020 - אי־שוויון מגדרי בישראל
שוות - קידום נשים בזירה הציבורית
מכון ון ליר בירושלים
הערכה אסטרטגית לישראל 2021-2020:
שנת החיסון? אתגרים פנימיים וחיצוניים לביטחון הלאומי

המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב