מי ומי במחקר הציבורי בישראל?

- מאגר הספריה נועד לשיתוף כתבי עת ופרסומי מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים בגישה פתוחה לציבור.
- בין תחומי המחקר בספריה: ביטחון לאומי, זכויות אדם, הגנת הסביבה, משפט ומנהל, חברה, חינוך ותרבות, ועוד.
- המאגר מתעדכן באופן שוטף, והוא פתוח לעיון הציבור בתנאי השימוש ההוגן.


כ- 120 מוסדות מחקר שותפים
קרוב ל- 10,000 יחידות תוכן בעברית ובאנגלית [PDF]
מנגנון מוסכם על תנאי שיתוף ושימוש בפרסומים דיגיטלייםכתבי עת ופרסומים תקופתיים


> כתבי עת בספריה

בפוקוס - מרחב ציבורי


מצב ההיי-טק בישראל - דו"ח שנתי 2022

רשות החדשנות - משרד הכלכלה והתעשיה

דו"ח שנתי 'מצב ההיי-טק 2022' ... מציג את הישגי ההיי-טק והמספרים שמאחורי התעשייה, לצד הפניית זרקור לאתגרים עימם יש להתמודד כדי להמשיך לשמור על הובלה עולמית...


תמונת מצב חברתית 2022: מגפת אי-השוויון נמשכת

מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל

הנתונים המוצגים להלן משקפים את פרקיו הראשונים של סיפור המגפה, שהוא גם סיפור הרחבתו של אי-השוויון בישראל ומעבר לה...