מי ומי במחקר המקוון בישראל?

  מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של פרסומי מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים המובילים בישראל     אוסף המחקרים מתעדכן באופן שוטף, והוא פתוח לעיון הציבור בתנאי השימוש ההוגן     הספריה נועדה לשמש מרחב ציבורי מקוון לריכוז וגיבוי תכני נתונים ומחקר בנושאים אקטואליים.


כ- 140 מוסדות משתתפים:
סדר א-ב - סטטוס ארגוני - תחומי דעת
קרוב ל- 10,000 יחידות תוכן [PDF]
בעברית ובאנגלית
75 כתבי עת ובטאונים בהוצאת מוסדות ציבור ומחקר אקדמי
מנגנון מוסכם של שיתוף ושימוש
בתכנים דיגיטליים
כתבי עת בספריה

דוחות מחקר ונתונים תקופתיים

הערכה אסטרטגית לישראל 2021-2020:
שנת החיסון? אתגרים פנימיים וחיצוניים לביטחון הלאומי

המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב
דוח מצב המדינה 2020 - חברה כלכלה ומדיניות
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
מדד המגדר 2020 - אי־שוויון מגדרי בישראל
שוות - קידום נשים בזירה הציבורית
מכון ון ליר בירושלים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020
המכון הישראלי לדמוקרטיה
בריאות וסביבה בישראל 2020
הקרן לבריאות וסביבה