כתבי-עת בספריה

העמוד מציג רשימת כתבי-העת בהוצאת מוסדות אקדמיים וציבוריים המשתתפים בספריה. לצפיה בגליונות לחצו על כותר כתב-העת הנבחר .
השימוש בגליונות מותר לצורכי לימוד ומחקר בלבד. להרחבה על תנאי השימוש עיינו בתקנון הספריה. נשמח לעמוד לרשותכם עם כל הערה ושאלה.

שם כתב העת, מקום הוצאהלשנים
איגרת
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2019 - 2003
אפשר: ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי
עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך
2018 - 2011
אקדם - ידיעון האקדמיה
האקדמיה ללשון העברית
2019 - 1993
ארכיון
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
2019 - 1987
אתיקה מקצועית
לשכת עורכי הדין
2020 - 2005
אתרוג - כתב עת לענייני חינוך, יהדות וחברה
הסתדרות המורים בישראל
2002 - 2020
בדלתיים פתוחות
לשכת עורכי הדין מחוז חיפה
2017 - 2009
ביאן - הערבים בישראל
מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון
2020 - 2014
ביו-אתיקה: מרכז צפת לביו-אתיקה
המכללה האקדמית צפת
2020 - 2013
ביטחון סוציאלי
המוסד לביטוח לאומי
2020 - 2014
ביטחון פנים
המשרד לביטחון פנים
2015 - 2012
בין הקטבים: סוגיות עכשוויות באמנות המערכה
מרכז דדו לחשיבה צבאית בין-תחומית
2020 - 2014
במחנה - עיתון חיילי צה"ל
דוברות צה"ל
2019 - 2016
בנקאות
איגוד הבנקים
2019 - 2009
בפרט ובכלל: על יהדות, ריבונות וזכויות אדם
המכון הישראלי לדמוקרטיה
2015 - 2018
ג'מאעה - כתב עת בין-תחומי לחקר המזרח התיכון
מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
2004 - 2019
דין שווה
לשכת עורכי הדין מחוז צפון
2012 - 2005
דפים - כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
מכון מופ"ת - בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות
2012 - 2020
הד החינוך- בטאון הסתדרות המורים בישראל 2007 - 2017
הדין והדיין: פסקי דין רבניים בנושאי משפחה
מרכז רקמן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן
2021- 2003
המשפט
בית הספר למשפטים, המכללה למנהל
2019 - 2010
המשפט ברשת: זכויות אדם
הקתדרה לזכויות אדם, בית הספר למשפטים המכללה למנהל
2020 - 2013
העיקר במחקר: אסופת מאמרים בנושאי משטרה
מחלקת אסטרטגיה, באגף התכנון של משטרת ישראל
2019 - 2014
הפרקליט
לשכת עורכי הדין בישראל
2016 - 2006
הפרקליטים
לשכת עורכי הדין מחוז ת"א
2019 - 2012
הרבעון הישראלי למסים
המוזיאון למסים, משרד האוצר
2013 - 2008
השילוח - כתב עת ישראלי להגות ומדיניות
קרן תקווה
2016 - 2020
חברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
2016 - 2019
יד ושם - ירושלים
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
2016 - 2020
ישראלים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל והציונות
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
2019 - 2007
כיוונים חדשים
ההסתדרות הציונית העולמית
2015 - 2006
לשון ומשפט [עלון לניסוח משפטי]
לשכת עורכי הדין מחוז ת"א
2018 - 2014
מאזני משפט
בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה
2019 - 2000
מדיניות ציבורית - עיתון לחידושי מדיניות בישראל
האוניברסיטה העברית בירושלים
2017 - 2008
מה במשפט
ביטאון מוזיאון מורשת בתי המשפט
2013 - 2019
ממון ודין: פסקי דין של בתי דין לממונות
הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
2020 - 2014
מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת
האגודה הישראלית לתקשורת
2019 - 2007
מערכות - כתב עת בית ההוצאה לאור של צה"ל
בית ההוצאה לאור של צה"ל
2020 - 2011
מעשי משפט
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א
2019 - 2008
מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית
מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א
2020 - 2010
משטרה והיסטוריה
בית מורשת משטרת ישראל
2019 - 2020
משפט ועסקים
בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
2018 - 2010
משפט וצבא
בית הספר למשפט צבאי, הפרקליטות הצבאית
1988, 2015
משפט, חברה ותרבות
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
2019 - 2008
משפט מפתח
פרקליטות המדינה, משרד המשפטים
2017 - 2014
נקודת מפגש
מכון חרוב
2020 - 2010
סייבר, מודיעין וביטחון
המכון למחקרי ביטחון לאומי
2020 - 2018
עדכן אסטרטגי
המכון למחקרי ביטחון לאומי
2020 - 1998
עו"ד על הפרשה
לשכת עורכי הדין
2015 - 2014
עורך הדין
לשכת עורכי הדין
2020 - 2008
עט השדה: כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצב סיכון
ג'יונט ישראל אשלים
2019 - 2008
עט ואתיקה
לשכת עורכי הדין מחוז ת"א
2019 - 1997
עיונים בבקורת המדינה
משרד מבקר המדינה
2011
פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים
המכון ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטה העברית
2020 - 2012
צבא ואסטרטגיה
המכון למחקרי ביטחון לאומי
2018 - 2009
צוהר לבית הסוהר: עבירות ועונשים בישראל
שירות בתי הסוהר, מחלקת תקשורת והסברה
2020 - 2006
קומון סנס Common sense
מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, המכללה האקדמית נתניה
2016
קרקע
קק"ל, המכון לחקר מדיניות קרקעית
2018 - 1999
רבעון לבנקאות
איגוד הבנקים
2020 -2012
שבילי מחקר: שנתון רשות המחקר הבין-מכללתית
מכון מופ"ת
2012 - 2003
שורוק: מבט על ישראל והמזרח התיכון
מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
2016 - 2015
שנתון המסמכים הרשמיים
משרד החוץ
2014 - 2006
שנתון מינהל התכנון
מינהל התכנון, משרד האוצר
2019 - 2011
שנתון סטטיסטי לישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2015 - 2019
שרשרת הדורות
העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה
1987 - 2017
Israel Environment Bulletin
Israel Ministry of Environmental Protection
2005 - 2018
Theoretical Inquiries in Law
The Cegla Center for Interdisciplinary Research, TAU Buchmann Faculty of Law
2015 - 2020