כתבי-עת בספריה

העמוד מציג רשימה מרוכזת של כתבי-עת אקדמיים וציבוריים הנמצאים בספריה.
לצפיה בגליונות בפורמט PDF לחצו על כותר כתב-העת הנבחר.
השימוש המותר הינו לצורכי לימוד ומחקר בלבד, לפרטים עיינו בתקנון הספריה.
נשמח לעמוד לרשותכם עם כל הערה ושאלה.

סדר הא-ב כותרים, מקום הוצאהלשנים
איגרת
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2020 - 2003
אפשר: ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי
עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך
2018 - 2021
אקדם - ידיעון האקדמיה
האקדמיה ללשון העברית
2021 - 1993
ארכיון
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
2019 - 1987
אתיקה מקצועית
לשכת עורכי הדין
2020 - 2005
אתרוג - כתב עת לענייני חינוך, יהדות וחברה
הסתדרות המורים בישראל
2002 - 2020
בדלתיים פתוחות
לשכת עורכי הדין מחוז חיפה
2017 - 2009
ביאן - הערבים בישראל
מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון
2020 - 2014
ביו-אתיקה: מרכז צפת לביו-אתיקה
המכללה האקדמית צפת
2020 - 2013
ביטחון סוציאלי
המוסד לביטוח לאומי
2020 - 2014
ביטחון פנים
המשרד לביטחון פנים
2015 - 2012
במחנה - עיתון חיילי צה"ל
דוברות צה"ל
2019 - 2016
בנקאות
איגוד הבנקים
2019 - 2009
בפרט ובכלל: על יהדות, ריבונות וזכויות אדם
המכון הישראלי לדמוקרטיה
2015 - 2018
ג'מאעה - כתב עת בין-תחומי לחקר המזרח התיכון
מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה, אוניברסיטת בן?גוריון בנגב
2004 - 2019
דין שווה
לשכת עורכי הדין מחוז צפון
2012 - 2005
דפים - כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
מכון מופ"ת - בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות
2012 - 2020
הד החינוך- בטאון הסתדרות המורים בישראל 2007 - 2017
הדין והדיין: פסקי דין רבניים בנושאי משפחה
מרכז רקמן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן
2021- 2003
המשפט
בית הספר למשפטים, המכללה למנהל
2019 - 2010
המשפט ברשת: זכויות אדם
הקתדרה לזכויות אדם, בית הספר למשפטים המכללה למנהל
2021 - 2013
העיקר במחקר: אסופת מאמרים בנושאי משטרה
מחלקת אסטרטגיה, באגף התכנון של משטרת ישראל
2019 - 2014
הפרקליט
לשכת עורכי הדין בישראל
2016 - 2006
הפרקליטים
לשכת עורכי הדין מחוז ת"א
2019 - 2012
הרבעון הישראלי למסים
המוזיאון למסים, משרד האוצר
2013 - 2008
השילוח - כתב עת ישראלי להגות ומדיניות
קרן תקווה
2016 - 2020
חברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
2016 - 2021
יד ושם - ירושלים
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
2016 - 2021
ישראלים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל והציונות
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
2021 - 2007
כיוונים חדשים
ההסתדרות הציונית העולמית
2015 - 2006
לשון ומשפט [עלון לניסוח משפטי]
לשכת עורכי הדין מחוז ת"א
2018 - 2014
מאזני משפט
בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה
2019 - 2000
מדיניות ציבורית - עיתון לחידושי מדיניות בישראל
האוניברסיטה העברית בירושלים
2017 - 2008
מה במשפט
ביטאון מוזיאון מורשת בתי המשפט
2013 - 2021
ממון ודין: פסקי דין של בתי דין לממונות
הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
2020 - 2014
מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת
האגודה הישראלית לתקשורת
2020 - 2007
מערכות - כתב עת בית ההוצאה לאור של צה"ל
בית ההוצאה לאור של צה"ל
2020 - 2011
מעשי משפט
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א
2019 - 2008
מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית
מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א
2020 - 2010
משטרה והיסטוריה
בית מורשת משטרת ישראל
2019 - 2020
משפט ועסקים
בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
2018 - 2010
משפט וצבא
בית הספר למשפט צבאי, הפרקליטות הצבאית
1988, 2015
משפט, חברה ותרבות
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
2019 - 2008
משפט מפתח
פרקליטות המדינה, משרד המשפטים
2017 - 2014
נקודת מפגש
מכון חרוב
2020 - 2010
סייבר, מודיעין וביטחון
המכון למחקרי ביטחון לאומי
2020 - 2018
עדכן אסטרטגי
המכון למחקרי ביטחון לאומי
2021 - 1998
עו"ד על הפרשה
לשכת עורכי הדין
2015 - 2014
עורך הדין
לשכת עורכי הדין
2020 - 2008
עט השדה: כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצב סיכון
ג'יונט ישראל אשלים
2019 - 2008
עט ואתיקה
לשכת עורכי הדין מחוז ת"א
2019 - 1997
עיונים בבקורת המדינה
משרד מבקר המדינה
2011
פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים
המכון ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטה העברית
2020 - 2012
צבא ואסטרטגיה
המכון למחקרי ביטחון לאומי
2018 - 2009
צוהר לבית הסוהר: עבירות ועונשים בישראל
שירות בתי הסוהר, מחלקת תקשורת והסברה
2020 - 2006
קומון סנס Common sense
מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, המכללה האקדמית נתניה
2016
קרקע
קק"ל, המכון לחקר מדיניות קרקעית
2018 - 1999
רבעון לבנקאות
איגוד הבנקים
2020 -2012
שבילי מחקר: שנתון רשות המחקר הבין-מכללתית
מכון מופ"ת
2012 - 2003
שורוק: מבט על ישראל והמזרח התיכון
מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
2016 - 2015
שנתון המסמכים הרשמיים
משרד החוץ
2014 - 2006
שנתון מינהל התכנון
מינהל התכנון, משרד האוצר
2020 - 2011
שנתון סטטיסטי לישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2015 - 2020
שרשרת הדורות
העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה
1987 - 2017
Israel Environment Bulletin
Israel Ministry of Environmental Protection
2005 - 2018
Theoretical Inquiries in Law
The Cegla Center for Interdisciplinary Research, TAU Buchmann Faculty of Law
2015 - 2020