דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» לשון ומשפט

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

לשון ומשפט


שם כתב העת: לשון ומשפט
שם נוסף: עלון לניסוח משפטי
המו"ל: לשכת עורכי הדין - מחוז תל אביב - יפו
תחילת פרסום: 2014
גליונות בספריה: 2019 - 2014
אתר כתב-העת: www.tabar.org.il

העמוד מכיל גליונות 'לשון ומשפט' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר לשכת עורכי דין - מחוז ת"א והמרכז
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


לשון ומשפט, 05-2019 7 לשון ומשפט, 08-2018 6 לשון ומשפט, 2017 5 לשון ומשפט, 2016 4 לשון ומשפט, 2015 3 לשון ומשפט, 12-2014 2 לשון ומשפט, 06-2014 1