דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» ביטחון סוציאלי

ביטחון סוציאלי


כותר: ביטחון סוציאלי
תת-כותר: כתב-עת בנושאי רווחה ומדיניות חברתית
Social Security Journal: Journal of Welfare and Social Security Studies
המו"ל: המוסד לביטוח לאומי
תחילת פרסום: 1971
גליונות בספריה: 2020 - 2014
אתר כתב-העת: www.btl.gov.il

העמוד מציג מאמרי כתב העת 'בטחון סוציאלי' לאחר הופעתם באתר המוסד לביטוח לאומי.
לצפיה לחצו על סימן הגיליון הנבחר.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


ביטחון סוציאלי, 111 11-2020
דבר העורך
* ישראל (איסי) דורון
איטיות נפשית בעולם מהיר: בין פרספקטיבה פילוסופית למדיניות חברתית
* יפעת שורץ
חוויותיהם של ערבים-פלסטינים אזרחי ישראל המתנדבים במוסדות המדינה
* מייס עיסא, עידית בליט-כהן
אזרחים שותקים: מדוע מפלגות זקנים (בישראל) לא ממריאות?
* יעל ישי
משפחות תורמים עשירות בישראל: העברה בין-דורית של התנהגות פילנתרופית
* הלל שמיד, חנה שאול בר ניסים, רונית ניראל
המודל האקולוגי ככלי לפיתוח קוד אתי בקרב מדריכים בתעסוקה נתמכת
* מירי בן עמרם, אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
חקיקה ופסיקה חברתית
* אבישי בניש
קול קורא: גילנות בתקופת הקורונה
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 110 06-2020
דבר העורך
* ישראל (איסי) דורון
גילנות ומתח בין-דורי בעידן הקורונה - מאמר דעה
* ליאת איילון
משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל
* לאה אחדות
השפעת המיתון ומדיניות הממשלה בעקבות משבר הקורונה על רמת החיים, העוני והאי שוויון
* מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי
כמה מחשבות על המשבר במערכת הבריאות - מאמר דעה
* אברהם דורון
שימוש בלתי פורמלי של עובדים סוציאליים בטכנולוגיות מידע ותקשורת
* מונא חורי-כסאברי, עידית בליט-כהן, רחלי שנהב-גולדברג, פיי מישנה
אינטליגנציה טיפולית: גישה חדשה להבנת המרכיבים של טיפול סיעודי איכותי
* יפית כהן
סקירת ספרים חדשים
* גיא פלדמן
מחברי המאמרים המשתתפים בגיליון זה
ביטחון סוציאלי, 109 02-2020
דבר העורך
* ישראל (איסי) דורון
מה זה שחור וניצב בפתח? האם הסדרי הפנסיה והפרישה החדשים בישראל מסמנים את הופעתו של מעמד עניים חדש? - מאמר דעה
* ליהוא זיסברג
אי-ביטחון תזונתי: חוויותיהם של מקבלי סיוע במזון
* אהובה אבן-זהר
ניצול צרכנים והגנה על זכויות הצרכן של אנשים זקנים בישראל
* מיכל סגל, שגית מור
הגורמים המשפיעים על שביעות רצון של מבוטחי הביטוח הלאומי
* מיכאלה אסולין, אופיר פינטו, שאול נמרודי
ידידותיות לגיל המבוגר במקומות עבודה - מודל רב-ממדי
* רפאל אפלר-חטאב, אילן משולם, ישראל דורון
מחברי המאמרים בגיליון זה
שלמי תודה לשופטות ולשופטים בשנת 2019
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 108 10-2019
דבר העורך
* ישראל (איסי) דורון
אם אין אני לי מי לי? מרכזיות התושייה העצמית בהסבר רווחה נפשית בקרב אימהות עצמאיות שאינן עתירות במשאבים כלכליים
* ליאת קוליק
כשאמא מרוויחה יותר מאבא: חוויית ההורות בראי דפוסי הפרנסה החדשים
* ליאת קוליק, דן רמון
משבר הגירעון בתקציב הביטוח הלאומי לקראת שנת 2027: תיאור הגורמים, ניתוח ההשלכות והצעת פתרונות
* מיכל קורא
אי-תשלום דמי ביטוח לאומי בישראל: ניתוח פרופילים ומאפיינים של חייבים
* אורי קנדל, אופיר פינטו, רענן סוליציאנו-קינן
ביטחון סוציאלי, 107 04-2019
דבר העורך
* ישראל (איסי) דורון
הטיעון נגד השימוש במבחני אמצעים
* אברהם דורון
חידת העלייה בשיעור העוני של משפחות ערביות
* מירי אנדבלד, מומי דהן
השתלבות חוזרת בעבודה בקרב מחלימות מסרטן השד: תוצאות מחקר גישוש
* אליעזר רובינזון, לי גרינבלט-קמרון, רונית לייבה, מירי כהן
האם החד-הורית ה'נאותה' וה'מוסרית', ותוכניות מרווחה לעבודה
* ענת הרבסט-דבי
חוויותיהן של עובדות סוציאליות ערביות המטפלות באבות במרכזֵי ילדים-הורים ערבים בישראל
* רומאן ג'מאל-עבוד, עידית בליט-כהן
סקירת ספרים חדשים
* גיא פלדמן, ניסים כהן [עורכים]
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
שלמי תודה לשופטות ולשופטים בשנת 2018
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 106 01-2019: עבודה סוציאלית מודעת-עוני
דבר העורכת
* מיכל קרומר-נבו
מבוא: עבודה סוציאלית מודעת-עוני: הנהגת הפרדיגמה במחלקות לשירותים חברתיים בשנים 2018-2014
* מיכל קרומר-נבו, איילה מאיר, נורית ויסברג-נקש
כולת פעולה ועוני: מ"להסתדר" ל"להתארגן"
* רות ליסטר
התיתכן עבודה פרטנית לשינוי חברתי? דיון ביקורתי והצעות לפרקטיקה
* יובל סער-הימן, סיון רוסו-כרמל
מה בין מיצוי זכויות למיצוי זכויות אקטיבי? מיצוי זכויות אקטיבי בתוכנית מפ"ה (משפחות פוגשות הזדמנות)
* סיון רוסו-כרמל, איריס סוקולובר-יעקובי, מיכל קרומר-נבו
התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל: הבחירה במאבק
* תמר שורץ-זיו, עידית בליט-כהן, מימי אייזנשטדט
תפיסת מקבלות שירות את הטיפול הסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים: הבדלים בין טיפול שגרתי לטיפול מודע-עוני
* אלה ברנד-לוי, מיקי מלול
בין השמרני, הניהולי והביקורתי: מאבק על פרופסיונליות בעבודה הסוציאלית בישראל
* שחר תימור-שלוין
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 105 08-2018: תרחישים ומדיניות ציבורית
מה הם תרחישים ולמה הם משמשים?
* יגיל לוי, דן פישר
כיצד רגולציה משפיעה על אחריות תאגידית: אחריות תאגידית לסביבה בתרחישי רגולציה שונים
* אור קרסין, אביעד בר-חיים
כשהסוציולוגיה פוגשת את המדיניות הציבורית: התרחיש ככלי לעיצוב מדיניות
* יגיל לוי
תכנון מדיניות על בסיס תרחישים כמותניים לצורך קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות עמוקה
* שמואל אברמזון
תרחיש, מדיניות ומציאות: המקרה של תרגילי היערכות מבוססי-תרחישים
* לימור סמימיאן-דרש
סקירת ספרים חדשים
* אמית אביגור-אשל, שרי אהרוני, אורלי בנימין, רוני סטריאר, רבקה תובל-משיח
חידושי חקיקה ופסיקה חברתית
* אבישי בניש
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 104 06-2018
פתח דבר
* יונתן אנסון
שותפות: הפרקטיקה ומשמעויותיה בעבודה עם בני נוער
* שחר תימור-שלוין
שיתוף הורים בוועדות תכנון, טיפול והערכה הדנות בסידור חוץ ביתי
* עינב בן גל, ורד סלונים-נבו
תפיסות של חיילים ללא מוגבלות שכלית כלפי שילובם בצה"ל של אנשים עם מוגבלות שכלית
* שירלי ורנר
עובדות סוציאליות קהילתיות פלסטיניות העובדות בישראל: חוויות ואתגרים
* הוזאם הרדל-זרייק, עידית בליט-כהן
סקירת ספרים חדשים
*
Summaries of the Main Articles
קול קורא לגיליון מיוחד בנושא עבודה סוציאלית מודעת-עוני
*
ביטחון סוציאלי, 100 02-2017
פתח דבר
* יונתן אנסון
הקדמה: ועידת המחקר הבינלאומית של ISSA (2014) - סדר יום וסקירת ההרצאות
* דניאל גוטליב, סיימון ברימבלקומב, איאן אורטון
אמות מידה להוצאות מִנהליות על תוכניות חובה של ביטחון סוציאלי
* אולקסיי סלוצ'ינסקי
תמיכה במבקשי עבודה: איך הטבות עשויות לסייע למובטלים ולחזק יצירת משרות
* אקהארד ארנסט
הביטחון הסוציאלי בישראל: מטרות ואתגרי מדיניות
* דניאל גוטליב
הבטחת ביטוח סוציאלי הולם ובר קיימא - מודל לכיסוי אוניברסלי של ביטוח סוציאלי: הניסיון של מדינות ה-BRICS
* מרידולה גהאי
סקירת ספרים חדשים
* בעריכת ניסים כהן
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 99 03-2016
דבר העורך
* יונתן אנסון
הערכת רפורמה ארצית בתחום הגנת הילד שנועדה לשפר השתתפות ילדים בקבלת החלטות
* רוית אלפנדרי
השיקולים המנחים הורים בחברה הפלסטינית בישראל בבחירת מעונות יום
* רנא אסעיד
הנתיב המוביל מתלות לעצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות אלימות בן זוג: רקע תיאורטי, חסמים ועקרונות פעולה
* קרני קריגל, עינת פלד
קצבאות הזיקנה בישראל בראי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה
* ישראל (איסי) דורון, זהבית קורבר
תמורות בעבודת האחות בקהילה בישראל
* רחל ניסנהולץ-גנות, ברוך רוזן, מרים הירשפלד, יאיר שפירא
סקירת ספרים חדשים
* בעריכת ניסים כהן
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
*
שלמי תודה לשופטים בשנת 2015
*
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 98 12-2015: החברה האזרחית בישראל
החברה האזרחית בישראל - תמורות, מגמות וכיווני פעולה לעתיד
* הלל שמיד
עבודה באי-נחת: אי יציבות תעסוקתית, עבודה חלקית וזמנית ושכר נמוך במגזר השלישי בישראל
* חגי כץ, הילה יוגב-קרן
רכש שירותים חברתיים בישראל כממגדר תנאי העסקה: המשא ומתן בין המדינה למעסיקים זוכי מכרזים
* אורלי בנימין
"היילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?" יחסי הממשלה והפילנתרופיה בישראל - תמונת מצב וחשיבה לעתיד
* הלל שמיד, חנה שאול בר ניסים
"יש לך הרגשה שאתה נתקל בקיר, ואז אין לך ברירה אלא להקים עמותה": קווים לדמותם של ארגוני שורשים בחברה האזרחית המספקים שירותי רווחה
* מיכל אלמוג-בר, מימי אייזנשטדט
האם יחסים חוזיים הם שותפות? המקרה של המקלטים לנשים מוכות
* אסתר זיכלינסקי, מיכל מחט שמיר
תהליכי שינוי והתפתחות בתנועה הסביבתית בישראל: מאוריינטציה מדינתית לחברה אזרחית ושותפויות
* איתי גרינשפן
אסטרטגיה של ארגוני אנדרדוג בעידן הניהול הציבורי החדש
* זיו קרני-אפרתי
שיתוף פעולה בין ארגונים פלסטיניים וישראליים בחברה האזרחית
* עידית בליט-כהן, אמירה ג'בר
סקירת ספרים חדשים ועיון ראשון
* חנה שאול בר ניסים [עורכת]
מחברי המאמרים המשתתפים בגיליון זה
*
Civil Society in Israel - Changes, Trends and Future Directions, Ed. by Hillel Schmid
Summaries of the Main Articles
דבר העורך
* יונתן אנסון
בחינת ההשפעה של המדיניות הכלכלית על רווחתם של משקי הבית בעשור האחרון
* יובל מזר
תוכניות תשלומים מותנים כמרכיב עיקרי במדיניות חברתית
* טל לוי, אריה מלניק
התפתחות חקר המדיניות החברתית בישראל
* ג'וני גל, רוני הולר
ערבים במקצועות הבריאות והרווחה בישראל: מבט אתני ומגדרי על ייצוג ותעסוקה
* אריאלה פופר-גבעון, יעל קשת, עדו ליברמן
עבודה סוציאלית: שיקולים בבחירת המקצוע והעדפות מקצועיות של סטודנטים בהסבה מקצועית לעומת סטודנטים בתוכנית רגילה
* הובה אבן-זהר, עטרת גבירץ-מידן
תגובה למאמר אפוטרופסות - סקירה ביקורתית (פורסם בגיליון 96, פבברואר 2015)
* אורי כרוך
סקירת ספרים חדשים ועיון ראשון
* בעריכת ניסים כהן
רשימת מחברי המאמרים המשתתפים בגיליון זה
*
ביטחון סוציאלי, 96 02-2015
דבר העורך
* יונתן אנסון
60 שנה למוסד לביטוח לאומי - מבט על שינויים בנושאי ליבה נבחרים
* אברהם דורון
כשלי ערכים ציבוריים בניתוח מדיניות ציבורית והמחאה בישראל 2011
* ליהיא להט, נטע שר הדר
אפוטרופסות - סקירה ביקורתית
* מיכל בראל, ישראל (איסי) דורון, רוני סטריאר
השפעת הרקע האתנו-תרבותי של אימהות ואמונותיהן בנוגע לבריאות על התנהגות מתן חיסונים לפעוטות
* אורלי שריד, יאנה שרגא, ג'ולי צוויקל, אביהו פרג, חיים ראובני
"כמו חתלתולים עיוורים" - משפחות עולים חדשים ושירותים המיועדים לילדיהן עם הצרכים המיוחדים
* יואב לף, דורי ריבקין, אלן מילשטיין
סקירת ספרים חדשים ועיון ראשון
* דויד דרי, ליהיא להט, ברוך לוי, אמיר פז-פוקס, צבי שולדינר
רשימת מחברי המאמרים המשתתפים בגיליון זה
* -
שלמי תודה לשופטים בשנים 2014-2013
* -
Summaries of the Main Articles
* -
ביטחון סוציאלי, 95 11-2014
דבר העורך
* יונתן אנסון
חובות, עוני והדרה כלכלית
* מיכל קרומר-נבו, אנסטסיה גורודזייסקי, יובל סער-הימן
אנשים עם מוגבלויות ומדינת הרווחה הישראלית: המקרה של עבודות דחק
* רוני הולר
גורמים המשפיעים על השתתפותם של בני משפחה מטפלים בקבוצות תמיכה
* איילת ברג-ורמן, מיכל לרון, טל ספלטר, שירלי רזניצקי, ג'ני ברודסקי
הוצאה תקציבית ורגולציה כאמצעים לקידום מדיניות רווחה: המקרה של מסגרות יום לגילאי לידה עד שלוש בישראל ובבריטניה
* סמדר מושל
השפעת לימודי שדה רב-מתודיים על האוריינטציה המקצועית של סטודנטים לעבודה סוציאלית
* דורית סגל -אנגלצ'ין, רוני קאופמן, אפרת הוס
סקירת ספרים חדשים
* סימה זלצברג בלאק, רות כץ, ניסן לימור, דרורית לוי, בני שפנייר
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו
* -
ביטחון סוציאלי, 94 07-2014: הדיור הציבורי המחדל והמאבק
דבר העורכים
* ארז צפדיה, אורלי בנימין
אזרחות מודרת: המקרה של "חסרות הבית" הסמויות
* שלומית בנימין
הדיור הציבורי בישראל ופרויקט שיקום השכונות
* צבי וינשטיין
למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים דיור ציבורי? ריאיון עם פרופ' לורנס וייל
* טלי חתוקה
אבל הן קיבלו סיוע, לא? אז שישתקו ויגידו תודה
* ליטל בר
הפוליטיקה של חקיקת חוק הדיור הציבורי
* רן כהן
"דירת הרש" - הדייר הממשיך מול זכאי הדיור הציבורי. קריאה ביקורתית של פסיקת בתי המשפט בנושא הדיור הציבורי
* נטע זיו, ענת רודניצקי
מפת הדרכים של הדיור הציבורי
* דורון צברי
בית הדין העממי לדיור הציבורי
* צוות בית הדין העממי
ביטחון סוציאלי, 93 04-2014: 60 שנה לביטוח הלאומי - הביטחון הסוציאלי בראי השנים
דבר העורך
* יונתן אנסון
60 שנה להיווסדו של המוסד לביטוח לאומי: עם הפנים קדימה
* שלמה מור-יוסף
ייחודו של הביטוח הלאומי בישראל
* גיורא לוטן
עבר, הווה ועתיד במערכת הביטוח הלאומי בישראל
* אריה ניצן
הביטוח הלאומי במאבק על האוניברסליות
* אברהם דורון
מערכת הבריאות בישראל בעקבות החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
* רויטל גרוס, ברוך רוזן, אריה שירום
50 שנה להפעלת חוק הביטוח הלאומי: החגיגות ייערכו בבית המשפט
* גיא מונדלק
פוליטיקה שוויונית בזמנים קשים: האם מדינות רווחה עדיין יכולות לקדם את השוויון?
* ג'ון מיילס
הפרטת המדינה או עיצובה מחדש? המקרה של תוכנית ויסקונסין בישראל
* אסא מרון
60 Years of National Insurance in Israel - Social security over the years. A selection of articles from Social Security
תקצירי המאמרים בערבית
*