דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» מדד הדמוקרטיה הישראלית

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

מדד הדמוקרטיה הישראלית


כותר: מדד הדמוקרטיה הישראלית  
English Title: The Israeli Democracy Index
המו"ל: מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות
עורכת: תמר הרמן ואח'
יוצא לאור משנת: 2003
גליונות בספריה: 2020 - 2003
אתר כתב העת: www.idi.org.il

העמוד מציג פרסומים דיגיטליים לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על שם הפרסום הנבחר.
בקרו באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה - להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2018
חלק 1: הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה בינלאומית; חלק 2: מדינת ישראל בעיני אזרחיה
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2017
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016: עמדות אזרחי ישראל הערבים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2015
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2014
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2013
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2012
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2011
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2010: עמדות הציבור בישראל - ערכי הדמוקרטיה במבחן המעשה
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2009: עשרים שנה לעלייה מברית המועצות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2008: בין המדינה לבין החברה האזרחית
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2007: לכידות בחברה שסועה
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2006: תמורות במערך המפלגות בישראל: התפוררות או היערכות מחדש?
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2005 : התקשורת בדמוקרטיה הישראלית
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2005: לציון עשור לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2004, כולל סקר עמדות הנוער
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2003: כנס הנשיא - הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעה